Návod k použití PHILIPS 70978/55/PH

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 70978/55/PH. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 70978/55/PH bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 70978/55/PH.


PHILIPS 70978/55/PH : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (883 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 70978/55/PH QUICK STARTING GUIDE (2087 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 70978/55/PH

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Energy Star je obchodní značka agentury United States Enviromental Protection Agency. Názvy jiných výrobků a jiné obchodní značky jsou registrované ochranné známky jiných vlastníků. I když bylo vyvinuto odpovídající úsilí, aby tento dokument byl přesný a užitečný tak jak je to možné, nedáváme žádnou záruku, at’ přímou tak nepřímo vyjádřenou, ohledně přesnosti a kompletnosti zde obsažených informací. Tento výrobek splňuje podmínky Council Directive 89/336/ EEC (EMC) 73/23/EEC (LVD) a 1999/5/EC (R&TTE) spolu s použitelnými změnami, pro sjednocování zákonů členských zemí (CE) vztahujících se k elektromagnetické kompatibilitě elektronických a telekomunikačních zařízení. Oznámení pro uživatele připojené v zemích EE na analogovou veřejnou komutovanou telefonní sít’ (PSTN) Tento výrobek byl navržen pro připojení k veřejné komutované telefonní síti (PSTN) ve všech členských zemích EE. [. . . ] Zobrazená stanice se vymaže a displej vypíše další stanici, kterou jste zadali. Kdykoliv chcete vymazat některou ze zadaných stanic, stiskněte klávesu NE. Pokud je zobrazená stanice v pořádku, stiskněte klávesu START a tím se ostanete na další stanici, kterou jste zadali do vaší faxové stanice. Jestliže chcete zadat další skupinu nebo stanici po překontrolování skupin a stanic které jste zadali, vyberte novou skupinu nebo stanici tehdy, když vás displej vyzve ke kontrole stanic (ZKONTR. C. STANIC(E)). Kapitola 5 - Nadstandardní operace 60 Česky 19. Jestliže zadané hodnoty jsou v pořádku, stiskněte klávesu NE a displej vás vyzve k potvrzení správnosti těchto zadaných dat. Jestliže vaše zadaná data jsou v pořádku, stiskněte klávesu START. Vaše faxová stanice potom načte dokument do paměti faxu a čeká s odesláním až nastane naprogramované datum a čas. Zrušení odloženého vysílání Zrušení odloženého vysílání dokumentu v podavači nebo v paměti před skutečným odesláním dokumentu se provede takto: 1. Na displeji se vypíše potvrzení, že chcete dokument vymazat (ZRUSENI KOMUNIKACE ). Stiskněte klávesu ANO. Na displeji se vypíše identifikace stanice (ID) nebo telefonní číslo stanice prvního odloženého vysílání aktuálně zavedeného do faxu. Jestliže jste naprogramovali do vaší faxové stanice standardní jednorázový polling nebo standardní buletin polling, displej ukazuje, že čeká na polling- vydání dokumentu před odloženým vysíláním. Fax automaticky vytiskne provozní hlášení PRIJEM DUV , kterým oznámí, že byl přijat důvěrný dokument a čeká na vytištění. Na displeji se též po příjmu důvěrného dokumentu vypíše potvrzení (ZPRAVA V PAMETI:). Vytvoření důvěrné poštovní schránky Důvěrnou nebo osobní poštovní schránku vytvoříte takto: (Tento faxový přístroj jich může mít nejvýše šestnáct). Na numerické klávesnici stiskněte klávesu s číslem 5. Na displeji se vypíše text vyžadující program osobní schránky (PRG OSOB. SCHRANKY). 4. Na displeji se vypíše výzva k zadání čísla osobní schránky. Z numerické klávesnice zadejte 2 číslice osobní schránky, kterou chcete vytvořit a pak stiskněte klávesu ANO. Na displeji se normálně vypíše potvrzení toho, že chcete uzavřít osobní schránku. Stiskněte opakovaně klávesu NE, dokud vás text na displeji nevyzve k potvrzení osobní schránky. Jestliže vás text na displeji nevyzve k potvrzení osobní schránky, potom osobní schránka s číslem, které jste vybral již obsahuje zprávu ITU bulletin polling. Jestliže se na displeji objeví hlášení o ilegální operaci, potom se v osobní chránce s číslem již nachází jeden nebo více důvěrných dokumentů. Prosím, vyberte si jiné číslo osobní schránky. 6. Poznámka: 7. [. . . ] Služba ve volání: Tato služba je k dispozici ve vysílání z jedné do více stanic a umožňuje přiřadit relaci další čísla, kromě čísel účastníků. Tato služba umožňuje ukončovat relace ve specifikovaných terminálech. Omezení čísel pro více účastníků:Tato kombinace se používá v kombinaci s přímou vnitřní volbou ke kontrole, zda číslo příchozího volání souhlasí s údaji v databázi volání pro více účastníků (MSD). Služba podadresování: Podadresy se nejčastěji používají, když se posílají dokumenty z jedné do více stanic (P-MP). [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 70978/55/PH

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 70978/55/PH bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag