Návod k použití PHILIPS 69502-60-PH

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 69502-60-PH. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 69502-60-PH bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 69502-60-PH.


PHILIPS 69502-60-PH : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1433 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 69502-60-PH BROCHURE (1269 ko)
   PHILIPS 69502-60-PH QUICK START GUIDE (2288 ko)
   PHILIPS 69502-60-PH BROCHURE (1245 ko)
   PHILIPS 69502-60-PH QUICK START GUIDE (2288 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 69502-60-PH

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Tato nabídka umozuje pístup k rzným funkcím a nastavení. h x q r SMS (Short Message Service: krátké textové zprávy) Sezn. volajících Nast. zvonní*2 *1 KX-TG8090 *2 KX-TG8070/KX-TG8072 Funkcní tlacítka Mikrotelefon je vybaven 2 funkcními tlacítky. Funkcním tlacítkem lze vybrat funkci nebo operaci indikovanou ikonou funkce pímo nad tlacítkem. INTER MENU Jazyk na displeji Jazyk na displeji je z výroby nastavený na anglictinu. [. . . ] Funkcním tlacítkem lze vybrat funkci nebo operaci indikovanou ikonou funkce pímo nad tlacítkem. INTER MENU Jazyk na displeji Jazyk na displeji je z výroby nastavený na anglictinu. Píklady hlásek na displeji uvádné v tomto návodu k obsluze jsou v cestin. Mzete vybrat "English", "Magyar", "Polski", "SlovenCina", "CeStina", "Hrvatski", "Slovenscina", "Eesti", "LIETUVISKAI", "LatvieSu", "Român", "", "Srpski", "", nebo "Shqip". 1 2 3 4 5 {i} i {MENU} Vyberte r stisknutím tlacítka {^}, {V}, {<} nebo {>}. i {OK} Stisknutím tlacítka {^} nebo {V} vyberte "Display Setup" ("Nast. i {OK} Stisknutím tlacítka {^} nebo {V} vyberte "Select Language" ("Vybrat jazyk"). i {OK} Stisknutím tlacítka {^} nebo {V} vyberte pozadovaný jazyk. i {OK} i {i} Poznámka: L Pokud zvolíte jazyk, kterému nerozumíte: {i} i {MENU} (pravé funkcní tlacítko) i {>} 2 krát i {OK} (pravé funkcní tlacítko) i {V} 2 krát i {OK} (pravé funkcní tlacítko) i {V} 2 krát i {OK} (pravé funkcní tlacítko) i {^}/{V}: Zvolte pozadovaný jazyk. i {OK} (pravé funkcní tlacítko) i {i} ­3­ TG8070_8090FX(cz-cz)_QG. fm Page 4 Friday, August 3, 2007 5:15 PM Rezim volby císla (tónový/pulsní) 1 2 3 4 5 6 {MENU} (pravé funkcní tlacítko) Vyberte h stisknutím tlacítka {^}, {V}, {<} nebo {>}. i {OK} Zadejte kód PIN základny (výchozí: "0000"). i {OK} Stisknutím tlacítka {^} nebo {V} vyberte "MoZnosti volby". i {OK} Stisknutím tlacítka {^} nebo {V} vyberte "Typ volby". Bhem nabíjení zvednte mikrotelefon, abyste opt aktivovali displej mikrotelefonu. Pokud mikrotelefon není v základn nebo v nabíjecce, displej mikrotelefonu opt aktivujte: ­ stisknutím {^} nebo {V} bhem hovoru nebo pi pouzívání záznamníku ­ stisknutím {i} v jakémkoliv jiném pípad L "Ztlum. podsvícení" je nastaveno na "Vyp. ". Podle poteby nastavte "Tónová" nebo "Pulsní". L Pouzívání pln nabitých baterií Ni-MH (dodané baterie); Pi nepetrzitém pouzívání: maximáln 10 hodin. L Pokud baterie pi prvním nabíjení nedosáhnou plné kapacity, nejedná se o vadu. Baterie dosáhnou maximálního výkonu po nkolika úplných cyklech nabití/vybití (pouzití). L Skutecný výkon baterie závisí na frekvenci pouzívání (hovor) a nepouzívání (pohotovostní rezim) mikrotelefonu. L Kdyz je nabíjení mikrotelefonu dokonceno, lze jej ponechat v základn nebo nabíjecce. L Jestlize jsou baterie pln nabity, az se zobrazí @, ale po nkolika hovorech se zobrazí /, vymte baterie za nové. L Císlo PIN je 4místné císlo, které je teba zadat, aby bylo mozné mnit urcitá nastavení základny. [. . . ] L Jestlize jsou baterie pln nabity, az se zobrazí @, ale po nkolika hovorech se zobrazí /, vymte baterie za nové. L Císlo PIN je 4místné císlo, které je teba zadat, aby bylo mozné mnit urcitá nastavení základny. Podrobné informace získáte u vaseho poskytovatele telekomunikacních sluzeb. Proc bliká w a na displeji mikrotelefonu je zobrazeno "Hledám. . . "? Proc je displej mikrotelefonu prázdný? Proc nemohu telefonovat?Jaká je provozní doba baterie? Mzu ponechat mikrotelefon v základn nebo v nabíjecce, kdyz jej nepouzívám? [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 69502-60-PH

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 69502-60-PH bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag