Návod k použití PHILIPS 69186-60-PH

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 69186-60-PH. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 69186-60-PH bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 69186-60-PH.


PHILIPS 69186-60-PH : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2410 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 69186-60-PH BROCHURE (1578 ko)
   PHILIPS 69186-60-PH BROCHURE (1553 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 69186-60-PH

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Vypnte telefon v letadle Mobilní telefony mohou zpsobit rusení rzných pístroj. Pouzití mobilního telefonu v letadle je nezákonné a také nebezpecné. Vypnte mobilní telefon v blízkosti zdravotnických pístroj Nemocnice nebo zdravotnická zaízení mohou vyuzívat pístroje citlivé na externí elektromagnetické záení na rádiové frekvenci. Postupujte vzdy podle platných pravidel nebo pedpis. Rusení Vsechny mobilní telefony mohou být ovlivnny rusením, které mze narusit jejich funkci. [. . . ] · Pedat: peposlání zprávy dalsím lidem. · Pouzít císlo: vyjmutí adres URL, e-mailových adres nebo telefonních císel ze zprávy. · Kopírovat médium: ulození multimediálního obsahu ze zprávy do pamti telefonu. · · Ochrana: ochrana zprávy ped odstranním. Podrobnosti: otevení vlastností zprávy. Konfiguracní zprávy · Instalovat: pouzití konfigurace specifikované ve zpráv na telefon. Push zprávy · Pejít na URL: pipojení k adrese URL specifikované ve zpráv. · Pouzít císlo: vyjmutí adres URL, e-mailových adres nebo telefonních císel ze zprávy. Vysílání · Ulozit: ulození zprávy do pamti telefonu. · Pouzít císlo: vyjmutí adres URL, e-mailových adres nebo telefonních císel ze zprávy. · Odstranit: odstranní zprávy. Hlásení o dorucení · Pouzít císlo: vyjmutí adres URL, e-mailových adres nebo telefonních císel z hlásení. · Ochrana: ochrana hlásení ped odstranním. Funkce menu Koncepty (Menu 5. 2. 2) V této slozce se ukládají zprávy, které jste ulozili pro odeslání déle. Kdyz vyberete zprávu, oteve se v rezimu úprav, abyste mohli zprávu upravit a odeslat. Zprávy (Menu 5) K odeslání (Menu 5. 2. 3) V této slozce se ukládají zprávy, které telefon odeslal a zprávy, které nesli odeslat. · Odeslat zprávu: vytvoení a odeslání nové zprávy pomocí vybrané sablony. · Odstranit: odstranní vybrané sablony nebo vsech sablon, krom tch vestavných. Odstranit vse (Menu 5. 4) Toto menu umozuje odstranit vsechny zprávy v kazdé slozce zpráv najednou. Stisknutím [ ] vyberte slozky zpráv, které se mají odstranit. Dvojitým stisknutím tlacítka se zobrazí typy zpráv, abyste mohli vybrat ty, které chcete odstranit. Stisknutím [ ] zaskrtnte polícko pro odstranní chránných zpráv, a potom stisknte <Ano>. Stisknutím <Ano> odstranní potvrdíte. MMS sablony (Menu 5. 3. 2) Vestavné sablony MMS nebo ty, které jste vytvoili, mzete otevít, abyste je mohli pouzít pi vytváení zprávy MMS. Pi zobrazení seznamu sablon zobrazíte stisknutím <Volby> následující moznosti: · Zobrazit: otevení vybrané sablony. · Odeslat zprávu: odeslání vybrané sablony pes MMS. 58 Nastavení (Menu 5. 5) V tomto menu lze nastavit rzné moznosti pro pouzívání sluzby zpráv. SMS (Menu 5. 5. 1) Mzete nakonfigurovat nastavení pro zprávy SMS. · · · Nastavení odesílání: nastavení mozností pro odesílání zpráv SMS: Zpátecní adresa: odeslání pozadavku na výpis o pectení spolu se zprávou. Výpis o dorucení: nastavení sít, aby vás informovala o dorucení zpráv. Pokud vyberete moznost Automaticky, telefon automaticky zmní typ kódování z abecedy GSM na Unicode, kdyz zadáte znak Unicode. Pouzití kódování Unicode zmensí maximální pocet znak ve zpráv piblizn na polovinu. [. . . ] U automobil vybavených airbagy mjte na pamti, ze se airbagy nafukují velkou silou. Neumísujte pedmty, vcetn nainstalovaných ci penosných bezdrátových zaízení, nad airbag nebo do prostoru, kam by se pípadn otevel. Je-li bezdrátové zaízení nesprávn nainstalováno a nafoukne se airbag, mze dojít k tzkému zranní. Péce a údrzba Vás telefon je výrobek spickové technologie a provedení a musíte s ním zacházet opatrn. Následující doporucení vám pomohou splnit vsechny zárucní podmínky a umozní uzívat tento výrobek mnoho let. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 69186-60-PH

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 69186-60-PH bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag