Návod k použití PHILIPS 69183-60-PH

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 69183-60-PH. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 69183-60-PH bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 69183-60-PH.


PHILIPS 69183-60-PH : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2410 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 69183-60-PH BROCHURE (1201 ko)
   PHILIPS 69183-60-PH BROCHURE (1178 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 69183-60-PH

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 6 Ovladace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Nez zacnete troubu pouzívat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Elektronický programátor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Pouzití trouby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Trouba je rovnz obzvlás vhodná pro sterilizaci marmelád, vaení domácích ovocných sirup a k susení hub nebo ovoce. Jak pouzívat plný gril 1. Nastavte polohu mízky a grilovací pánve podle tlousky jídla. Kdyz umístíte jídlo blízko topného clánku, upece se rychleji, kdyz ho umístíte dál, dosáhnete jemnjsího pecení. Ped pípravou plátk masa nebo opékáním chleba nechte gril nkolik minut pedehát na plný výkon. Pi pecení budou chladicí ventilátor a kontrolka termostatu fungovat stejn jak bylo popsáno u horkovzdusného ohevu. - - - Jak pouzívat topný clánek vnitního grilu Vnitní gril rychle ohívá pímo sted grilovací pánve. Pi pouzití topného clánku vnitního grilu k pecení malých mnozství mzete dosáhnout úspory energie. Nastavte polohu mízky a grilovací pánve podle tlousky jídla a postupujte podle návodu ke grilování. Bhem pecení se gril stídav zapíná a vypíná, aby nedoslo k pehátí. - Grilování - - - 18 Vtsinu jídel je teba umístit na mízku v grilovací pánvi, aby byla umoznna maximální cirkulace vzduchu a jídlo nebylo ponoeno v tuku a sáv. Jídla jako jsou ryby, játra a ledviny mzete umístit pímo na grilovací pánev. Ped grilováním musí být jídlo dkladn osuseno, aby se minimalizovalo rozstikování. Maso a ryby lehce potete trochou oleje nebo rozehátého másla, aby si pi pecení uchovaly svou vlhkost. Na druhé stran, bílé maso, drbez a ryby vyzadují nizsí teplotu (150°C 175°C). Písady do omácky nebo sávy pidejte do pekáce hned na zacátku jen tehdy, je-li doba pecení krátká. Lzící lze vyzkouset, jestli je maso upecené: pokud nejde stlacit, je zcela propecené. Hovzí pecen a filety, které mají zstat uvnit rzové, musíte péci kratsí dobu na vyssí teplotu. Kdyz budete péci maso pímo na polici trouby, vlozte pod ní pánev na zachycení sávy. Maso nechte alespo 15 minut odstát, aby z nj nevytekla sáva. Aby se omezilo hromadní koue uvnit trouby, doporucujeme nalít do pánve trochu vody. Abyste pedesli vysrázení vody, pidejte ji postupn v nkolika dávkách. Ped podáváním na stl mzete v troub nastavené na minimální teplotu uchovávat talíe v teple. Troubu nepokrývejte hliníkovou fólií a pánev ani plech nedávejte na dno, jinak se nahromadí teplo, které poskodí smalt trouby. Rozmrazování Ventilátor trouby netopí, pouze rozhání vzduch pokojové teploty uvnit trouby. Ovladac termostatu musí být v poloze VYPNUTO. Rady a tipy Pecení tsta: Koláce a tsta obvykle vyzadují stední teplotu (150°C - 200°C) a troubu je proto nutné nechat asi 10 minut pedehát. [. . . ] Právo na výmnu výrobku nebo odstoupení od kupní smlouvy lze uplatnit jen pi splnní vsech zákonných pedpoklad, a to pouze tehdy, nebyl-li výrobek nadmrn opoteben nebo poskozen. Podmínkou pro uplatnní kazdého práva ze Záruky pitom je, ze: - výrobek byl instalován a uveden do provozu i vzdy provozován v souladu s návodem k obsluze, - veskeré zárucní nebo jiné opravy ci úpravy výrobku byly vzdy provádny v Autorizovaném servisním stedisku, - Kupující pi reklamaci výrobku pedlozí platný doklad o koupi. Právo na odstranní vady výrobku (i vsechna pípadná dalsí práva ze Záruky) je kupující povinen uplatnit v nejblizsím Autorizovaném servisním stedisku. Zárove musí Autorizovanému servisnímu stedisku umoznit ovení existence reklamované vady, vcetn odpovídajícího vyzkousení (pop. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 69183-60-PH

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 69183-60-PH bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag