Návod k použití PHILIPS 69173-30-PH

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 69173-30-PH. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 69173-30-PH bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 69173-30-PH.


PHILIPS 69173-30-PH : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (21624 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 69173-30-PH BROCHURE (1724 ko)
   PHILIPS 69173-30-PH BROCHURE (2013 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 69173-30-PH

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] l Materil pouvan na kuchysk pracovn desky za pstupu vlhkosti relativn rychle bobtn. Natete hranu vezu lakem nebo specilnm lepidlem na ochranu proti pe a kondenztu, kter se pod pracovn deskou me tvoit (obr. Piloen speciln tsnn s nosnm paprem pilepte lehkm tlakem na hranu vezu. Varnou desku s elektrickm pipojenm vlote centricky do vezu a stejnomrn ji zatte asi 15 kg. [. . . ] K zajitn cirkulace vzduchu pod spotebiem je vhodn umstn mezistny. 6 7 Obsah Bezpenostn pokyny Pro instalatra Pro uivatele Popis spotebie Vybaven Plotnky Veobecn Princip fungovn indukn varn desky Zabezpeen varn desky Ovldn indukn varn desky Stupn vkonu Tabulka vaen a smaen itn a drba Co dlat, kdy. . . Servis Zruka, servis a nhradn dly 3 4/6 7 8/9 10 11 12 13 14 15/17 18/19 20 21 2 23 Bezpenostn pokyny Na zklad smrnic o bezpenosti elektrickch spotebi je povinnost vrobce vydat nsledujc bezpenostn pokyny: Pi vestavb do kuchyskch linek je teba se dit piloenm nvodem k monti. Pro instalatra Tento spotebi odpovd nsledujcm smrnicm ES a SN: 73/23/EWG z 19. 1973 - Nzkonapov smrnice, vetn smrnice o zmnch 93/68/EWG 89/336/EWG z 3. 1989 (vetn smrnice o zmnch 92/31/EWG) - smrnice EMV. 22 3 Bezpenostn pokyny Pro uivatele Plotnky jsou bhem provozu hork. Nepokldejte na sklokeramickou varnou desku dn plastov ndoby nebo hlinkovou flii!Pouvejte pouze varn ndoby uren pro elektrick varn plotnky s rovnm, hladkm, ale v dnm ppad drsnm dnem (nap. hrnce s pokozenm dnem), protoe by pi posouvn mohly varnou desku pokrbat. V ppad, e se na varn desce objev trhliny nebo praskliny: vypnte plotnky, vypnte varnou desku ze st (hlavnm vypnaem) a informujte neprodlen servis. Pi zapojovn elektrickch spotebi do zsuvek v blzkosti sporku dbejte na to, aby se pvodn kabely nedotkaly horkch plotnek. Z hlediska bezpenosti je nezbytn nutn, aby veker opravy, zvlt vodivch ˷st spotebie, provdl pouze odbornk vykolen vrobcem. Zkontrolujte nejprve nsledujc body: Popis spotebie Indukn varn deska nefunguje. Zkontrolujte elektroinstalaci, zkontrolujte jitn. Indukn varn deska se bhem provozu vypne. Pokud ano, nechte varnou desku vychladnout. Kontrolky na ovldacm panelu blikaj i po zapnut indukn varn desky. Ndoba me bt tak pli mal, pouijte proto vt. A Tlatko k zapnut a vypnut pslun plotnky. k nastaven stupn vkonu Vybaven C Ukazatel polohy pslun plotnky, nap. D Ukazatel stupn vkonu pslun plotnky. prav 18 7 Plotnky Veobecn Varn ndoby n m lep je hrnec, tm lep je vsledek vaen. Elektrick proud vytv magnetick pole, kter indukuje proudy ve dn ndoby stojc na plotnce. Tak dochz k vaen prakticky bez energetickch ztrt mezi plotnkou a varnou ndobou. Jakmile ndobu sejmete z plotnky nebo plotnku senzorovm tlatkem vypnete, vaen se okamit peru. Pprava pokrm se reguluje pln elektronicky, co zaruuje monost nejrznjho vyuit a jemnho nastaven vkonu. - Skvrny Vpenit skvrny, perleov leskl skvrny, kovov zabarven (odrky z hrnc, kter vznikly bhem vaen), nejlpe odstrante jet v dob, kdy jsou plotnky tepl (nikoli hork). Pouvejte k tomu "Sidol", "Stahl-Fix" nebo "WK-Top". [. . . ] Pouvejte jen doporuovan istic prostedky. Zvltn zneitn A ndoba B indukn proud C magnetick pole D cvka E elektronick spnac obvod F pvod elektrickho proudu Pekypl pokrmy nejdve zmkete mokrm hadrem a zbytky neistoty pak odstrate sklennou nebo jinou krabkou. Potom vyistte varnou desku zpsobem popsanm v bod 3. 10 15 plotnky se stupnm POWER P typ ppravy pokrm pklady pouit Tabulka vaen a smaen na induknch plotnkch Indukn varn deska je vybavena zazenm zabezpeujcm ochranu elektroniky. Zabezpeen varn desky Vce bezpenosti n Ventiltor na zadn stn spotebie nasv vnj vzduch a dole vpedu ho vyfukuje. n Ventiltor m dva rychlostn stupn, take je proud vzduchu pizpsoben stupni zaht elektroniky. uveden do varu uveden vody, polvky zeleniny do varu rozplen pnve osmaen masa, nap. na gul fritovn hranolk palainky, bramborov placky steaky, hovz pltky jtra, klobsy, kostiky chleba, ryb fil volsk oka, kotlety, karbantky, zelenina brambory, tstoviny vaen zeleniny, brambor vaen v tlakovm hrnci hovz vvar, knedlky re, mln pokrmy hotov pokrmy, holandsk omka elatina, okolda, mslo udrovn teploty u malho mnostv pokrmu 9 zaht tuku osmaen fritovn 8 smaen, peen na pnvi Tranzistorov ochrana n Teplotu elektronickch spnacch obvod trvale kontroluje idlo. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 69173-30-PH

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 69173-30-PH bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag