Návod k použití PHILIPS 69148-48-PH

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 69148-48-PH. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 69148-48-PH bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 69148-48-PH.


PHILIPS 69148-48-PH : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3587 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 69148-48-PH BROCHURE (372 ko)
   PHILIPS 69148-48-PH BROCHURE (348 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 69148-48-PH

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 1-8 Vseobecné funkce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-8 Automatické funkce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-13 Výstupní funkce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-14 Funkce, které musí pipravit servisní technik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-15 Funkce serveru WWW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-16 1. 3 1. 4 2 Informace o systému 2. 1 Pehled systému . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1 Pehled systému ­ vnjsí pohled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1 Pehled systému ­ pohled dovnit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3 Volitelná píslusenství (volitelná vybavení) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-4 Finiser FN-115/FN-7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-4 Podavac obálek C pro finiser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-7 Velkokapacitní zásobník (LCC) C-403N/C-404N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-8 Oezová jednotka TMG-2 (volitelné píslusenství pro finiser FN-7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-9 Drovací jednotka PK-3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-11 Jednotka pro drování a skládání do Z ZK-2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-12 Rozsiující pamový modul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-13 Tiskový adic Pi8500. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-13 Bezpecný provoz systému . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-14 Bezpecnost laseru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-19 Vnitní záení laseru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-19 Bezpecnostní stítek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-21 Sériové císlo systému . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-23 2. 2 2. 3 Di850 IVZ-1 2. 4 2. 5 Pemísování systému. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Pro nactení více nez 100 originál musíte v pípad poteby provést více prchod o maximáln 100 stranách originálu. 1~100 100 7 56 34 12 101~200 200 7 56 34 101 2 . . . . . . . . . Vnujte pozornost této dlezité informaci!Kombinace s tmito funkcemi není mozná: · Aplikace: Kopie knihy, vlození obrazu, pam pekrývání obrazu 1 2 3 4 Provete potebná nastavení systému. V základních funkcích se dotknte tlacítka [STORE (ULOZIT)]. Tlacítko se nyní zobrazí s inverzním cerným pozadím. Do EDH vlozte max. 100 originál (80 g/m2) kopírovanou stranou nahoru. 4-70 Di850 Základní funkce 4 5 Stiskem tlacítka na ovládacím panelu [START] originály naskenujte. Jak je mozné vymazat nactená data? § Na ovládacím panelu stisknte [STOP]. Potvrte vymazání dat tlacítkem [EXIT (KONEC)]. 6 Ujistte se, ze je k dispozici jest pamový prostor. ?Není jiz k dispozici dostatek pamového prostoru? § Neskenujte jiz dalsí originály. 7 8 Dotykem tlacítka [STORE (ULOZIT)] dokoncete skenování. Stisknutím tlacítka ovládacího panelu [START] spuste kopírování. Po dokoncení kopírování budou naskenovaná data automaticky vymazána z pamti. Di850 4-71 4 Pouzití rezimu otocení Vnujte pozornost této dlezité informaci!· Otocení o 90° vyzaduje mnoho pamového prostoru · Formáty papíru: A4 a B5 (podéln a napíc) Kombinace s tmito funkcemi není mozná: · Základní funkce: · Aplikace Základní funkce Svislý/vodorovný zoom, tídní otocením, skupinkování otocením Kopie knihy, výmaz okraje, opakování obrazu (mimo 2/4/8) Funkce "Rotation Mode (Rezim otocení)" je standardn zapnutá. Tlacítko [SPECIAL ORIGINAL (SPECIÁLNÍ PEDL. )] se zobrazí s inverzním cerným podkladem. Stisknutím tlacítka ovládacího panelu [START] spuste kopírování. Di850 4-77 4 Nastavení rezimu Text/Foto (speciální originály) Základní funkce Zlepsete kvalitu kopií volbou speciálního rezimu skenování. Originál ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE Auto ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE Foto ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE Originál Auto Zvýsení kontrastu Originál Auto Text Skenujete G G G G standardní originály: jen originály s textem: jen originály s fotografiemi: velmi svtlé originály: Auto Text Foto Zvýsení kontrastu Vsechno svtlejsí nebo tmavsí?Zdají-li se Vám vsechny kopie pílis svtlé nebo pílis tmavé, mzete zmnit nastavení kontrastu. Dalsí informace viz strana 4-51. 4-78 Di850 Základní funkce Postup 4 1 V základních funkcích se dotknte tlacítka [SPECIAL ORIG. Objeví se obrazovka pro volbu nastavení skenování. 2 Zvolte pozadovaný rezim text/foto. H H H H Auto Zvýsení kontrastu Foto Text 3 4 5 6 7 Potvrte svou volbu tlacítkem [OK]. Tlacítko [SPECIAL ORIGINAL (SPECIÁLNÍ PEDL. )] se zobrazí s inverzním cerným podkladem. Vlozte originály H H do EDH, na osvitové sklo. Stisknutím tlacítka ovládacího panelu [START] spuste kopírování. Di850 4-79 4 Zpracování smísených formát (speciální originály) Kopírujte originály rzného formátu v jednom prchodu. Ke kopírování pouzijte jednu z funkcí: G G Základní funkce "APS" (kopírování originál na formát odpovídající originálu) nebo "AMS" (kopírování originál na jednotný formát papíru) Originály APS AMS Dalsí informace k funkci "APS" viz strana 4-60. Dalsí informace k funkci "AMS" viz strana 4-54. Vnujte pozornost této dlezité informaci!· Velikosti originál: A3, B4, A4R, A4, B5, A5 B4, A4R, B5R, B5, A5 A4R, B5R, A5 B5 R, A5R (smísené) (smísené) (smísené) (smísené) · Druhy originál: · Kapacita EDH: Obycejný papír (50 az 130 g/m2) Max. 100 originál (80 g/m2) Kombinace s tmito funkcemi není mozná: · Základní funkce: Sesívání (s APS), tídní otocením, skládání, skládání + sesívání, oíznutí, drování (A4R, B5R, A5 a A5R smísené) Nestandardní formát, originál slozený do Z, zálozky Oddlovací list/obálka, oddlení kapitol, kombinace, brozura, proklad fólií, vlození obrazu, kopie knihy, programování úlohy, výmaz okraje, opakování obrazu, automatické umístní, pekrývání obrazu, pam pekrývání obrazu · Speciální originály: · Aplikace: 4-80 Di850 Základní funkce Postup 4 1 V základních funkcích se dotknte tlacítka [SPECIAL ORIG. [. . . ] 6-3 Umístní originálu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-76 EDH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-9 Osvitové sklo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-7 Univerzální formát . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 69148-48-PH

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 69148-48-PH bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag