Návod k použití PHILIPS 69148-30-PH

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 69148-30-PH. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 69148-30-PH bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 69148-30-PH.


PHILIPS 69148-30-PH : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3587 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 69148-30-PH BROCHURE (355 ko)
   PHILIPS 69148-30-PH BROCHURE (397 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 69148-30-PH

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 2-1 Vnjsí pohled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1 Pohled dovnit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3 Volitelná píslusenství (volitelná vybavení) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-4 Finiser FN-10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-4 Finiser FN-121 (voliteln). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-7 Finiser FN-115 (volitelný) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-9 Jednotka pro drování a Z-sklad ZK-3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-12 Odsazovací pihrádka OT-104 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-13 Podavac obálek E pro finiser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-14 Velkokapacitní zásobník (LCC) C-403N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-15 Velkokapacitní zásobník (LCC) C-404N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-16 Drovací souprava PK-2/PK-5/PK-5 s S-uspoádáním otvor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-17 Rozsiující pam ový modul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-17 Tiskový adic Pi7200e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-17 Pevný disk HDD-2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-17 Celkové pocitadlo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-17 2. 2 Di5510/Di7210 2. 3 Bezpecný provoz systému. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-18 Bezpecnost laseru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-22 Vnitní záení laseru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Zajistte, aby byl zásobníku papíru piazen typ papíru "Se zálozkami". Dalsí informace najdete v kapitole 7. 1, 2, 3 Sect Intro ion 1 duct ion Section 1 Introduction Section 1 Introduction Sect Intro ion 1 duct ion 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 Section 1 Introduction Section 1 Section Introduction 1 Section Introduction 1 Introduction Section 1 Introduction Section 1 Introduction Di5510/Di7210 2-51 2 Doplnní rucního podavace Informace o systému Doplte papír do rucního podavace. Díky rucnímu podavaci mzete zpracovávat i speciální papíry. 1 Otevete rucní podavac na pravé stran systému. 2 Polozte papír tsn k otvoru rucního podavace. r r Speciální papíry, fólie: max. 100 list (80 g/m2) 3 Posute vodicí listy podle velikosti vlozeného papíru. Zpracování speciálních papír pomocí rucního podavace!Díky rucnímu podavaci mzete zpracovávat speciální papíry, nap. Dalsí informace viz strana 3-12. 2-52 Di5510/Di7210 Informace o systému 2 Vkládání papír se zálozkami!Pokud chcete zpracovávat zálozkový papír, vlozte jej tak, jak je vidt na obrázku. Zajistte, aby byl zásobníku papíru piazen typ papíru "Se zálozkami". Dalsí informace najdete v kapitole 7. 1, 2, 3 Section 1 Introduction Section 1 Introduction 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 Section 1 Section Introduction 1 Section Introduction 1 Introduction Section 1 Introduction Section 1 Introduction Section 1 Introduction Di5510/Di7210 2-53 2 2. 11 Doplování toneru Informace o systému VÝSTRAHA Toner mze skodit zdraví!Toner je pi pozití zdraví skodlivý. § § § Potísníte-li si ruce tonerem, ihned si je dkladn omyjte mýdlem a studenou vodou. Pouzitou obrazovou jednotku likvidujte zpsobem, který nezatzuje zivotní prostedí. Nikdy bhem kopírovacího procesu neotvírejte zádná dvíka a nevypínejte systém. Nikdy v blízkosti systému nepouzívejte magnetické pedmty a holavé spreje. Nikdy nepouzívejte uvnit systému ostré pedmty. . pi údrzb a opravách systému Zaízení vyzaduje pravidelnou údrzbu provádnou technikem autorizovaným spolecností Konica Minolta. Údrzbu a opravy smjí provádt výhradn tito speciáln vyskolení a autorizovaní technici. NEBEZPECÍ Nesprávné zacházení se systémem mze vést ke vzniku pozáru nebo k úrazu elektinou!V systému se nacházejí vysokonapové díly. Nesprávné pouzívání nebo chybná funkce systému mze zpsobit pehátí kopírovacího stroje. Dodrzováním následujících bezpecnostních pokyn pedejdete vzniku úrazu a poskození systému. § § § § Nikdy systém nerozebírejte. Nevyjímejte ze systému zádné jeho soucásti. Údrzbu a opravy nechte provádt pouze speciáln vyskolený a autorizovaný servisní personál. Objeví-li se na dotykovém panelu hlásení "Volejte servis" a systém jiz nereaguje, opiste si kód závady. [. . . ] 3-2 Stanovist, systém . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-29 Stavy pocitadel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-8 Systém Chybná funkce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-3 Kontrola nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 69148-30-PH

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 69148-30-PH bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag