Návod k použití PHILIPS 69147-48-PH

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 69147-48-PH. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 69147-48-PH bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 69147-48-PH.


PHILIPS 69147-48-PH : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3587 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 69147-48-PH BROCHURE (502 ko)
   PHILIPS 69147-48-PH BROCHURE (478 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 69147-48-PH

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 1-9 Vseobecné funkce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-9 Automatické funkce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CD Výstupní funkce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CD Funkce, které musí pipravit servisní technik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CD 1. 3 1. 4 1. 5 2 Informace o systému 2. 1 Pehled systému . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Pokud chcete zpracovávat papíry se zálozkami, vlozte je tak, jak je vidt na obrázku. Zajistte, aby byl zásobníku papíru piazen typ papíru "Se zálozkami". Dalsí informace najdete v kapitole 7. 1, 2, 3 Section 1 Introduction Section 1 Introduction 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 Section 1 Section Introduction 1 Section Introduction 1 Introduction Section 1 Introduction Section 1 Introduction Section 1 Introduction Di551/Di650 2-47 2 2. 11 Doplování toneru Informace o systému VÝSTRAHA Toner mze skodit zdraví!Toner je pi pozití zdraví skodlivý. Potísníte-li si ruce tonerem, ihned si je dkladn omyjte mýdlem a studenou vodou. Pouzitou obrazovou jednotku likvidujte zpsobem, který nezatzuje zivotní prostedí. Zásobníky toneru skladujte mimo dosah dtí. Nastane-li v systému nedostatek toneru, objeví se hlásení na dotykovém panelu. Pouzívejte výhradn toner vhodný pro tento systém. Pocet kopií, které lze vytvoit s jedním zásobníkem toneru, ciní 44 000 (A4 pi podílu cerné 6 %). V pípad dotaz se obrate na servisního technika. Doplte toner. 1 Otevete dvíka toneru. 2-48 Di551/Di650 Informace o systému 2 2 Vytáhnte odblokování smrem dopedu. Opatrn vytáhnte drzák zásobníku toneru. 3 Vyjmte spotebovaný zásobník toneru. 4 Nkolikrát protepejte nový zásobník toneru. Tím se uvolní eventuáln usazený toner. 5 Odstrate plastový uzávr vpedu na zásobníku toneru. Di551/Di650 2-49 2 6 Vlozte nový zásobník toneru do drzáku. pi údrzb a opravách systému: Zaízení vyzaduje pravidelnou údrzbu provádnou technikem autorizovaným spolecností Minolta. Údrzbu a opravy smjí provádt výhradn tito speciáln vyskolení a autorizovaní technici. NEBEZPECÍ Nesprávné zacházení se systémem mze vést ke vzniku pozáru nebo k úrazu elektinou!V systému se nacházejí vysokonapové díly. Nesprávné pouzívání nebo chybná funkce systému mze zpsobit pehátí kopírovacího stroje. Dodrzováním následujících bezpecnostních pokyn pedejdete vzniku úrazu a poskození systému. Nikdy systém nerozebírejte. Nevyjímejte ze systému zádné jeho soucásti. Údrzbu a opravy nechte provádt pouze speciáln vyskoleným a autorizovaným servisním personálem. Objeví-li se na dotykovém panelu hlásení "Volejte servis" a systém jiz nereaguje, opiste si kód závady. Odpojte napájecí kabel od síové zásuvky. Obrate se na servisního technika. 2-58 Di551/Di650 Informace o systému 2 2. 16 Správné pouzívání systému Systém smí být pouzíván pouze k úcelm popsaným v této pírucce. Jakékoli jiné pouzití je povazováno za nepaticné. [. . . ] 3-9 Systém Chybná funkce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-3 Kontrola nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-9 Nulování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2 Odstavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 69147-48-PH

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 69147-48-PH bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag