Návod k použití PHILIPS 69143-87-PH

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 69143-87-PH. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 69143-87-PH bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 69143-87-PH.


PHILIPS 69143-87-PH : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3317 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 69143-87-PH BROCHURE (446 ko)
   PHILIPS 69143-87-PH BROCHURE (576 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 69143-87-PH

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 1-29 Pouze pro cleny EU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-31 Informace k bezpecnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-32 Poznámky k normám. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-41 Bezpecnost laseru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Zvolte pozadovaný typ papíru a poté dotykem [OK] dokoncete nastavení. Blíze o typech papíru viz strana 8-6. 8-12 bizhub PRO C6500eP Nastavení papíru 8 Dotykem [Název] vyvolejte zobrazení pro zadávání názvu. Zadejte název pouzívaného papíru a dotknte se [OK]. Lze zadat nejvýse 22 znak. 7 Zadejte název papíru. ­ ­ ­ Na displeji se zobrazí stejný název jako název zadaného typu papíru. Blíze o zadávání textu do polí viz "21 Dodatek". 8 Zvolte gramáz papíru. ­ ­ Dotykem [Gramáz] vyvolejte zobrazení gramáze papíru. Volbou píslusného tlacítka nastavte gramáz papíru. Chcete-li zmnit jednotky pro gramáz papíru, zmte je pomocí [Zmna jednotek]. Dotykem [OK] zvolte píslusné tlacítko. bizhub PRO C6500eP 8-13 8 9 Seízení pozice tisku na pední a zadní stran. obou stran] vyvolejte zobrazení pro seízení pední a zadní strany. ­ Zadejte hodnotu následujícím zpsobem. Blizsí informace vám sdlí servisní technik. zásobník. bizhub PRO C6500eP 8-17 8 8. 3 Smazání nastavení papíru Nastavení papíru Chcete-li smazat díve registrované nastavení papíru, postupujte následovn. 1 Na ovládacím panelu stisknte [Nástroje/Pocitadla]. Objeví se nabídka nástroj. 2 Dotknte se [01 Nastavení uzivatele], [01 Nastavení systému] a poté [03 Nastavení zásobníku]. 8-18 bizhub PRO C6500eP Nastavení papíru 8 3 Dotknte se [01 Nastavení papíru]. Objeví se zobrazení pro nastavení papíru. 4 Dotknte se tlacítka, které chcete smazat. bizhub PRO C6500eP 8-19 8 5 Dotknte se [Smazat]. Nastavení papíru Objeví se vyskakovací nabídka pro potvrzení smazání zvolené registrace. 6 Dotykem [Ano] smazte, nebo se dotknte [Ne]. Chcete-li smazat více typ papíru, opakujte kroky 4 a 6. 7 V zobrazení nastavení papíru se dotknte [Zavít]. ­ Dotykem [Konec] se vrate do zobrazení tisku. 8-20 bizhub PRO C6500eP 9 Seízení Seízení 9 Seízení Tato cást poskytuje informace o seizování nastavení v nastavení obrazu a nastavení výstupu. 9 9. 1 9. 1. 1 01 Seízení stroje 01 Seízení tiskárny\ 01 Seízení casov. restartu Provete seízení ízení restartu casování. 2 Pipomenutí Toto seízení provete po seízení seízení zvtsení FD. Provedení seízení casování restartu 1 2 V zobrazení stavu stroje se dotknte [Seízení]. Objeví se zobrazení nabídky seízení. Dotknte se [01 Seízení stroje], [01 Seízení tiskárny] a poté [01 Seízení casov. restartu]. Objeví se zobrazení pro seízení casování restartu. bizhub PRO C6500eP 9-3 9 3 Dotknte se zálozky [TISK]. Seízení Objeví se zobrazení tisku. 4 5 Zvolte papír A3 w/11" e 17" w a stisknte [START]. Zmte výsledné casování restartu. 20 6 Pokud nelze dosáhnout pozadovaného výsledku, dotknte se zálozky [SEÍZENÍ]. Objeví se opt zobrazení pro seízení casování restartu. 9-4 bizhub PRO C6500eP Seízení 9 7 Pomocí tlacítek nahoru/dol zobrazte pozadovanou polozku a dotknte se jí. 8 9 10 Pomocí císelnice dotykového panelu zadejte hodnotu nastavení a dotknte se [<<NAST. ]. [. . . ] Blíze viz "Kapacita zásobníku papíru/výstupní pihrádky" na stran 3-6. 80 W nebo mén 424 (s) e 656 (674, 5 s pipojenou hlavní pihrádkou/ 790, 5 s vysunutou pihrádkou) (h) e 990 (v) mm Piblizn 65 kg Roztec vazby pro skládání se sesíváním Vazba pi skládání se sesíváním Typ papíru Formáty papíru Kapacita zásobníku papíru Nejvyssí píkon Rozmry Hmotnost Drovací souprava PK-512/513 Polozka Název Funkce Pocet otvor Roztec otvor Popis PK-512/513 Drování otvor pro vazbu PK-512: 2 nebo 4 otvory PK-513: svédský systém se 4 otvory PK-512: 80 ± 0, 5 mm PK-513: 21/70/21 ± 0, 5 mm Rozsah nastavení: ± 5 mm 6, 5 mm ± 0, 5 mm 40 W nebo mén 130 (s) e 470 (h) e 115 (v) mm Z finiseru FS-607 Piblizn 3 kg Prmr dr Nejvyssí píkon Rozmry Napájení Hmotnost 20-10 bizhub PRO C6500eP Technické údaje Výstupní pihrádka OT-502 Polozka Název Funkce Kapacita výstupní pihrádky Rozmry Hmotnost Popis OT-502 Výstup papíru pro hlavní jednotku 150 list 20 342 (470 s vysunutou pihrádkou) (s) e 456 (h) e 170 (v) mm Piblizn 1, 85 kg Dalsí píslusenství Topný vysousecí ventilátor HT-503/504 Jednotka pevného disku HD-506 Pedávací jednotka RU-503/504 Obrazový adic bizhub PRO C6500eP 20-11 20 Technické údaje 20-12 bizhub PRO C6500eP 21 Dodatek Dodatek 21 Dodatek Jak zadávat znaky Jakmile se dotknete polozky, pro kterou lze zadávat znaky, objeví se zobrazení pro zadávání znak. Rozlození znak je stejné jako na pocítacové klávesnici. Tlacítka v zobrazení pro zadávání znak Níze jsou popsána tlacítka v zobrazení pro zadávání znak. 21 21. 1 */) Toto tlacítko posouvá kurzor. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 69143-87-PH

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 69143-87-PH bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag