Návod k použití PHILIPS 69143-60-PH

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 69143-60-PH. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 69143-60-PH bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 69143-60-PH.


PHILIPS 69143-60-PH : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3317 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 69143-60-PH BROCHURE (797 ko)
   PHILIPS 69143-60-PH BROCHURE (550 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 69143-60-PH

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 1-32 Právní omezení kopírování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-34 Pouze pro cleny EU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-35 Informace k bezpecnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-36 Poznámky k normám. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Chcete-li zrusit funkci Razítko/petisk obrazu se zachováním aktuálních nastavení, dotknte se [Funkce Vyp]. 7 V zobrazení aplikace se dotknte [OK]. Obnoví se zobrazení kopírování se zobrazeným zvýraznným tlacítkem [Razít. /petisk] pod tlacítkem [Aplikace]. Pomocí tohoto tlacítka skocíte do následujícího zobrazení a mzete provést dalsí zmny nastavení. 8 Pomocí císelnice ovládacího panelu zadejte pozadovaný pocet výtisk a poté stisknte [Start]. Kdyz bude stroj pipraven, zahájí tisk. bizhub PRO C5500 8-79 8 8. 17. 5 Tisk vodotisku na kopie: Vodotisk Aplikacní funkce Uprosted pozadí tistné stránky se vytiskne pozadovaný typ textu zvolený z pednastavených vodotisk. 0 Pro pouzití této funkce musí být na stroji instalován volitelný pevný disk (HD-506). 1 2 3 Vlozte originál. V zobrazení kopírování se dotknte [Aplikace]. V zobrazení volby aplikace se dotknte [Razítko/petisk obrazu]. 4 Dotknte se [Vodotisk]. 8-80 bizhub PRO C5500 Aplikacní funkce 8 Dotykem zvýraznte jedno z dvanácti tlacítek typu vodotisku. Je-li teba pesn nastavit pozici vystedného vodotisku, dotknte se [Jemné seízení]. Blíze viz strana 8-87. 5 Zvolte pozadovaný typ vodotisku, barvu a sytost textu. ­ ­ ­ ­ 6 Dvojím dotykem [OK] dokoncete nastavení. ­ ­ Chcete-li obnovit pedchozí nastavení, dotknte se [Storno]. ­ ­ ­ Dotykem zvýraznte jedno ze cty tlacítek typu vodotisku. Dotykem zvýraznte jedno ze tí tlacítek vzoru pozadí. Dotykem zvýraznte jedno ze tí tlacítek barvy. 6 Dvojím dotykem [OK] dokoncete nastavení. ­ ­ Chcete-li obnovit pedchozí nastavení, dotknte se [Storno]. Chcete-li zrusit funkci Razítko/petisk obrazu se zachováním aktuálních nastavení, dotknte se [Funkce Vyp]. bizhub PRO C5500 8-85 8 7 V zobrazení aplikace se dotknte [OK]. Aplikacní funkce Obnoví se zobrazení kopírování se zobrazeným zvýraznným tlacítkem [Razít. /petisk] pod tlacítkem [Aplikace]. Pomocí tohoto tlacítka skocíte do následujícího zobrazení a mzete provést dalsí zmny nastavení. 8 Pomocí císelnice ovládacího panelu zadejte pozadovaný pocet výtisk a poté stisknte [Start]. Kdyz bude stroj pipraven, zahájí tisk. 8-86 bizhub PRO C5500 Aplikacní funkce 8 8. 17. 8 Podrobné nastavení v "Razítko/vodotisk" Jemné seízení pozice tisku Tato funkce slouzí k jemné úprav pozice tisku vestavného razítka, císlování sad, císla stránky a data/casu. Seízení lze provést v rozsahu 0 az 50 mm v podélném smru ([Nahoe] nebo [Dole]) a v pícném smru ([Vpravo] nebo [Vlevo]). 1 2 Dotykem zvýraznte tlacítko pozadovaného smru, poté pomocí [, ] a [+] nebo tlacítek císelnice na dotykovém panelu zadejte pozadovanou velikost. Dotykem [OK] dokoncete nastavení a vrate se do pedchozího zobrazení. bizhub PRO C5500 8-87 8 Nastavení pocátecního císla v "Císlování sad" Aplikacní funkce Dotykem [Pocát. císlo] v zobrazení nastavení císlování se vyvolá následující zobrazení, které umozuje zadat pocátecní císlo. 1 2 Pomocí [, ] a [+] nebo císelnice dotykového panelu zadejte pozadované pocátecní císlo. Dotykem [OK] dokoncete nastavení a vrate se do pedchozího zobrazení. 8-88 bizhub PRO C5500 Aplikacní funkce Nastavení pocátecního císla v "C. [. . . ] [OK] Tímto tlacítkem se potvrzují zadané znaky a zavírá se zobrazení pro zadávání znak. [Storno] Tímto tlacítkem se rusí zadané znaky a zavírá se zobrazení pro zadávání znak. [Shift] Tímto tlacítkem se peazuje mezi zadáváním malých a velkých písmen a mezi zadáváním císlic a znak. bizhub PRO C5500 26-3 26 O zadávání znak Dodatek Následuje popis základních krok pro zadávání znak v zobrazení pro zadávání znak. 1 2 Pozadovaný znak zadejte dotykem píslusného tlacítka. Zadané znaky se objeví v píslusném sloupci. 26-4 bizhub PRO C5500 Dodatek 26 26. 2 Rejstík C Celkové pocitadlo 2-5 2 v 1 8-18 4 v 1 8-18 8 v 1 8-19 C Cas indikace 1 SNÍMKU 16-43, 17-126 Cas zmny zásobníku 16-43, 17-126 Cerná (K) 7-9 Cervená (R) 7-8 Cidlo sytosti toneru 17-48 Cistní stroje 24-3 Císlo stránky 8-76 Císlování sad (razítko) 8-74 Císlování sad (vodotisk) 8-82 A ADF 2-4 ADF AMS 16-45, 17-128 Aplikacní funkce 8-3 Auditní záznam Analýza 22-15 Tisk 22-12 Aut. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 69143-60-PH

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 69143-60-PH bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag