Návod k použití PHILIPS 69141-53-PH

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 69141-53-PH. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 69141-53-PH bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 69141-53-PH.


PHILIPS 69141-53-PH : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3542 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 69141-53-PH BROCHURE (422 ko)
   PHILIPS 69141-53-PH BROCHURE (400 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 69141-53-PH

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Pomoc tohoto varovnho trojhelnku a/nebo upozorujcch slov (Varovn!, Opatrnost!, Pozor!) jsou zdraznny pokyny, kter jsou dleit pro vai bezpenost nebo sprvn fungovn spotebie. Za tmto znakem nsleduj doplujc informace k obsluze a praktickmu pouit spotebie. Jetelovm lstkem jsou oznaeny rady a pokyny, zajiujc hospodrn a ekologick provoz spotebie. Pro ppadn vznikl poruchy obsahuje tento nvod k obsluze pokyny k jejich odstrann samotnm uivatelem, viz odstavec "Co dlat, kdy". Zrun podmnky Zruka vyplvajc z tchto zrunch podmnek je poskytovna pouze kupujcmu spotebiteli (dle tak jen "Kupujc") a jen na vrobek slouc k bnmu pouvn v domcnosti. [. . . ] Doporuuje se vloit pokrmy do ndob, kter jsou vhodn pro pouvn v mikrovlnnch troubch. Pi pouit hlinkovch misek nebo jinho kovovho ndob je nutno zachovat minimln odstup cca 2, 0 cm ke stnm ohvacho prostoru, nebo by se stny mohly jinak pokodit ppadnm vznikem jisker. emlov knedlky Celkov doba ppravy: cca 8 - 11 minut Ndob: Msa s vkem (objem 2 litry) 5 lk nebo pudingovch formiek Psady 2 EL msla nebo margarinu (20 g) 1 cibule (50 g), jemn nasekan cca 500 ml mlka 200 g suench kostek ze eml (asi z 5 eml nebo veek) 3 vejce 1. Tstovou hmotu rovnomrn rozdlit do 5 lk nebo pudingovch formiek, zakrt fli pro mikrovlnky, uspodat na okraji otonho tal̯e a vait. 900 W 7 - 9 min. , Po uvaen nechat knedlky jet po dobu cca 2 minut v klidu. Ped servrovnm uloit knedlky na tal̯. Sky pro peen je mono v mikrovlnn troub pouvat. Kovov svorky jsou vak pro zavrn sk nevhodn, nebo by se mohla flie roztavit. Pro zavrn sk pouijte provzek a propchnte sek pro peen nkolikrt vidlikou. flie pro udrovn erstvosti, se pro pouvn v mikrovlnn troub nedoporuuje. Nepouvat dn ndob s kovovmi ozdobami, kovovmi ˷stmi nebo kovovmi vlokami, jako nap. se rouby, psky nebo rukojemi. Npoje, dezerty a peivo Nmecko Ndob pro hndnut je specilnm ndobm pro vaen v mikrovlnn troub ze sklokeramiky s kovovou slitinou na dnu, kter zajiuje hndnut pokrm. Pi pouit ndob pro hndnut se mus uloit mezi oton tal̯ a ndobu vhodn izoltor, nap. me zareagovat bezpenostn zajitn spotebie a troubu vypnout. Test vhodnosti ndob Pokud si nejste jisti, zda je vae ndob vhodn pro pouit v mikrovlnn troub, provete nsledujc test: Postavte ndob do trouby. Tm zstane zachovno v potravin velk mnostv vitamin a minerlnch ltek. Kedlubny v koprov omce pro 2 porce Celkov doba ppravy: cca 101/2 - 13 1/2 minut Ndob: 2 msy s vkem (objem 1 litr) Psady 400 g kedluben, v pltcch (cca 2 kusy) 4-5 EL vody 2 EL msla nebo margarinu (20 g) 150 ml smetany sl, pep mukt a paprika v prku nkolik kapek citrnov vy 1 svazeek kopru, jemn nasekanho 1. Rada: Kedlubnu je mono nahradit ernm koenem. Vysok a ploch ndoby Ob ndoby maj stejnou kapacitu, avak ve vysok ndob je doba vaen del, ne v ploch ndob. Vysok ndoby pouvejte pouze pro pokrmy, u nich vznik nebezpe pekypn, nap. pro nudle, ri, mlko atd. Potraviny se slupkou nebo blnou jako klobsy, kuata, kuec stehna, brambory na loupaku, rajsk jablka, jablka, vajen loutek nebo podobn napchnte vidlikou nebo devnou pejl. Tm me unikat vytvejc se pra, ani by slupka nebo blna praskla. Kruhov a ovln ndoby V kruhovch a ovlnch tvarech ndob se pokrmy va rovnomrnji, ne v hranatch ndobch, nebo v rozch se koncentruje mikrovlnn energie a pokrmy by se na tchto mstech mohly pevaovat. Tun pokrmy 1. Maso prorostl tukem a tukovmi vrstvami se va rychleji, ne libov ˷sti. Proto zakryjte tyto ˷sti bhem vaen kouskem hlinkov flie nebo polote potraviny stranou s tukem smrem dol. Itlie Tagliatelle se smetanou a bazalkou pro 2 porce Celkov doba ppravy: cca 16 - 22 minut Ndob: Msa s vkem (objem 2 litry) Kruhov forma na nkyp (prmr cca 20 cm) Psady 1l vody 1 TL soli. 200 g tagliatelle (pskov tstoviny) 1 strouek esneku 15 - 20 lstk bazalky 200 g smetany 30 g strouhanho sra parmezn sl, pep Zakrvn Zakrytm ndoby zstane vlhkost v potravin zachovna a doba vaen se zkracuje. Plat pravidlo, e to, co se zakrv v obvykl peic troub, by se mlo zakrvat i v mikrovlnnm spotebii. Co se pee v peic troub oteven, me se pci oteven i v mikrovlnce. Spaovn (blanrovn) zeleniny Zelenina by se mla ped zmrazovnm spaovat. Dejte do misky 250 g zeleniny s 275 ml vody a ohvejte ji zakrytou po dobu 3 - 5 minut. [. . . ] * Celkov hmotnost vech psad. drbe Viz recepty pro "Sekanou a cibuli" na strnce 67. * Celkov hmotnost vech psad. Recepty pro automatick vaen KUE NA PNVI SE ZELENINOU (A1-1) Pikantn kue na pnvi Psady: 0, 5 kg (1) 1, 0 kg (2) 1, 5kg (3) 60 g 120 g 180 g 1 1 1 25 g 50 g 75 g 50 g 100 g 150 g 50 g 100 g 150 g 150 g 300 g 450 g 10 g 150 ml 20 g 300 ml 30 g 450 ml dlouhozrnn re psanko afrnovch nitek cibule (v pltcch) erven paprikov lusky (v proucch) prek (v proucch) kuec prsa (v kostkch) pep, paprika v prku mslo nebo margarin masov vvar A2-1 vaen ryb fil s omkou x1 A2-2 vaen nkypy x2 0, 5 - 1, 5 kg* (1 - 3) (vchoz teplota - ryba 5 C, omka 20 C) Viz recepty pro "Ryb fil s omkou" na strnce 68. Smchejte pltky cibule, papriku, prouky prku a kostky kuecch prsou a okoete. Sekan maso zpracujte s kostkami cibule, vejcem a strouhankou na tsto a okoete sol a pepem. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 69141-53-PH

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 69141-53-PH bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag