Návod k použití PHILIPS 69128-55-PH

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 69128-55-PH. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 69128-55-PH bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 69128-55-PH.


PHILIPS 69128-55-PH : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3455 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 69128-55-PH BROCHURE (771 ko)
   PHILIPS 69128-55-PH BROCHURE (747 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 69128-55-PH

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 8 Zapalovac elektroda (A) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Teplotn idlo (B). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Zapalovn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 itn a drba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Pokud by vm vznam tchto varovnch pokyn byl nejasn, podejte o vysvtlen nae oddlen pro zkaznky. Pi zmn prosted, pro kter je spotebi uren, kdy by mohlo vzniknout pechodn nebezpe poru, nebo vbuchu nap. pi prci s ntrovmi hmotami, lepen linolea, PVC, mus bt spotebi vas ped vznikem nebezp vyazen z provozu. Na spotebi a do vzdlenosti men, ne je bezpen vzdlenost nesmj bt kladeny pedmty z holavch hmot. V ppad, e je plynov varn deska jakmkoliv zpsobem pokozena, nepouvejte ji. Pro ppravu pokrm na plynov varn desce nepouvejte v dnm ppad plastov nebo hlinkov ndoby. Pi fritovn nebo rozpalovn tuku i oleje nenechvejte plynovou varnou desku bez dozoru. Minimln ppustn prmr ndoby je 120 mm. Zruka, servis a nhradn dly Pette si tento nvod k obsluze a dodrujte v nm uveden rady a pokyny. V mnoha ppadech si budete moci vyjasnit jakkoli pochybnosti sami a tud vyhnout se zbytenm volnm do servisu. Pedchoz ˷sti nazvan "Co dlat, kdy . . . " a "Servis" obsahuj doporuen, co by se mlo zkontrolovat dve, ne zavolte servisnho technika. Jestlie po tchto kontrolch zvada stle existuje, zavolejte vae nejbli autorizovan servisn stedisko AEG. K pestavb na propan butan je nezbytn speciln sada. Tlakov zkouka Bhem tlakov zkouky lze plynovou varnou desku zkouet pi maximlnm tlaku 150 mbar. 6 19 Obsluha varn desky Kombinace s peic troubou Pokud je peic trouba vestavna bezprostedn pod varnou deskou, mus bt mezi nimi plechov mezistna. Tato plechov mezistna je sou˷st montn sady, kterou je teba pro vestavbu takovto kombinace objednat. Sadu s objednacm slem 949 600 970 si mete objednat u odbornho prodejce. Tmto zpsobem lze s plynovou varnou deskou kombinovat nsledujc peic trouby: Competence B 8140 Competence B 8110 Competence B 4140 Competence B 4100 Competence B 3000 Preference B 81005 Symboly u pepna U kadho pepnae je symbol znzorujc, kter pepna reguluje kter hok. Symboly lev pedn hok: lev zadn hok: prav zadn hok: prav pedn hok: Znaky na ovldacm panelu Kad pepna m kruhovou stupnici se znakami. VYPNUTO: Maximln plamen: Minimln plamen: 18 7 Kryt hoku Kryt hoku tvo spolen s kruhovm hokem prostor, v nm dochz ke smen plynu se vzduchem, aby plyn sprvn hoel. Nezapomete: Je proto velmi dleit, aby jednotliv kryty hoku byly na hocch sprvn nasazeny. V ppad, e kryty nejsou sprvn nasazeny, hok nefunguje, jak by ml, a me se bhem krtk doby pokodit. V dnm ppad nemontujte varn desky nad zsuvky kuchysk skky. Zapalovac elektroda (A) Hok je vybaven zapalovac elektrodou. Dokud je oton pepna hoku stisknut, dv zapalovac automatika jiskru mezi zapalovac elektrodou a krytem hoku. zapalovac elektroda (A) teplotn idlo (B) hok Teplotn idlo (B) Plynov kohouty varn desky jsou jitny tepelnou pojistkou. Nezapomete: Dokud je vak oton pepna stisknut, je pvod plynu stle oteven - viz "Zapalovn". kryt hoku 8 17 Zapalovn Je nutn, aby vyztuovac nosnk byl upevnn k pracovn desce, protoe zvltnm prvkem dr na prubch varn desky. [. . . ] 16 mm hlinkov psek 16 9 itn a drba Z hygienickch a bezpenostnch dvod je teba udrovat plotnky hok v istot. Na vlhk varn desce se mohou pi zahvn tvoit duhov pruhy. Upnut Upnac kovn povolte natolik, aby je bylo mon uchytit pod kuchyskou pracovn desku. ̯ka vezu: rovn se soutu vech vnjch ̯kovch rozmr jednotlivch desek - 20 mm. minimln vzdlenost ke stn: 150 mm Ceranov varn deska Pekypl pokrmy, piplen cukr, pokrmy s obsahem cukru (marmeldy, vy atd. ), roztaven plasty a roztaven hlinkov flie sekrbnte, dokud je varn deska hork. Vezmte lhev isticho prostedku na sklo, zatepejte s n a nkolikrt nastkejte na varnou desku tenkou vrstvu. vyztuovac lity Mont vyztuovacch lit Ke kad varn desce jsou dodvny vyztuovac lity. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 69128-55-PH

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 69128-55-PH bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag