Návod k použití PHILIPS 69078-31-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 69078-31-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 69078-31-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 69078-31-16.


PHILIPS 69078-31-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 69078-31-16 BROCHURE (1603 ko)
   PHILIPS 69078-31-16 QUICK START GUIDE (813 ko)
   PHILIPS 69078-31-16 BROCHURE (1573 ko)
   PHILIPS 69078-31-16 QUICK START GUIDE (813 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 69078-31-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Pro eventuln vyskytujc se poruchy obsahuje tato informace pro uzivatele pokyny k jejich samostatnmu odstrann, viz odstavec "Co uinit, kdyz. . . ". Vytistno na ekologicky vhodn vyrobenm papru. 2 OBSAH Nvod k pouzit Zlikvidovn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ekologick tipy Popis pstroje . 15 15 16 17 17 17 17 18 18 19 20 20 21 21 22 23 23 25 3 Programov tabulky . [. . . ] Tlatkem O/s (START/PAUZA) lze program pran kdykoliv perusit a jeho optnm stisknutm znovu spustit dl. 3 Ukonen programu pran/prdlo vyjmte Po ukonen programu pran se rozsvt L (ENDE) na indikaci prbhu programu. 3 Nestiskne-li se bhem cca. Vsechny ostatn indikace na ovldacm panelu jsou vypnuty, aby se setilo energi. Byl-li zvolen program < (SNADNO ZEHLITELN), nastane po ukonen programu fze ochrany proti zmakn po dobu 30 minut. Na multidispleji se jest zobraz zbytkov doba a rozsvt se indikace L (KONEC). Bhem fze ochrany proti zmakn mzete kdykoliv otevt plnic dvka a prdlo vyjmout. Byl-li zvolen poet otek odstedn 0 (stop mchn), blik O/ s (START/PAUZA). 25 Nvod k pouzit 0 1. Po stopu mchn se mus nejprve voda oderpat. Stisknte buto tlatko O/s (START/PAUZA) (voda se oderp a prdlo se podle uplynulho programu odsted; tlatkem K (POET OTEK ODSTEOVN ) lze poet otek odstedn jest zmnit i bhem programu, nebo otote programov voli na C (ERPNI) a stisknte tlatko O/ s (START/PAUZA) (voda se oderp bez odsteovn), nebo otote programov voli na D (ODSTEOVN) nebo F (SETRN ODSTEOVN) a stisknte tlatko O/s (START/ PAUZA) (voda se oderp a prdlo se odsted nebo setrn odsted). Jakmile se v pozad zelen rozsvt K/W (DVEE/SVTLO), lze dvka otevt (nelze otevt, je-li zajistn programu zaktivovno, k tomu viz "Zajistn programu"). Po pran trochu vythnte zsuvku pro prac prostedky, aby mohla vyschnout. Plnic dvka jen pilozte, aby se mohla automatick praka provtrat. 3 Je-li v pozad osvtleno (PEDVKOVNO), tak bylo v uplynulm programu pouzito plis mnoho pracho prostedku. Nebude-li se automatick praky po dels dobu pouzvat: Vodovodn kohoutek uzavete a automatickou praku odpojte od st. Program znovu spust'te. Hadici na nouzov vyprazdovn sprvn uzavete ) viz odstavec Hadice na nouzov "Proveden nouzovho vyprazdovn nen sprvn vyprazdovn"). Avivzn prostedek nebyl vplchnut, pihrdka w pro osetovac prostedky je naplnna vodou. Vlozka pro avivzn prostedky v pihrdce pro osetovac prostedky nen sprvn nasazena nebo je ucpan. Zsuvku pro prac prostedky vyistte, vlozku pro avivzn prostedky pevn nasate. 32 Nvod k pouzit Problm Pravdpodobn pina Pomoc Dbejte na maximln plnic mnozstv (viz programov tabulky). U snadno udrzovatelnch textili zvolte program < (SNADNO ZEHLITELN). Prdlo je siln zmakno. Pravdpodobn bylo naplnno plis mnoho prdla. V odtokov hadici je ohnut. Obrate se na servis, kter Maximln vska erpn / m pro vts vsky erpn vtokov vska 1m od nez 1m k dispozici sadu k plochy, na nz je pstroj dodaten montzi jako postaven, byla pekroena. Pstroj vypnte a st'ovou zstrku vythnte, odpadn erpadlo vyistte. Prdlo nen dobe odstedno, v bubnu je zejm zbytkov voda. Dvka jsou z bezpenostnch dvod zablokovna indikace K/ W (DVEE/SVTLO) v pozad nesvt. Sto ve sroubovm spojen pvodn hadice k vodovodnmu kohoutku nebo k pstroji je ucpan. Sta vyistte. Plnic dvka nelze pi zapnutm pstroji otevt. 33 Nvod k pouzit Problm Pravdpodobn pina Pomoc Voda na mchn je kaln. Nem negativn vliv na Pinou je pravdpodobn vsledek mchn, prac prostedek s velkm eventuln pouzijte tekutho pracho obsahem kemiitanu. Automatick praka se nachz v pohotovostnm stavu. Pi stisknut tlatka pdavnch program neexistuje osvtlen v pozad. [. . . ] Pro automatick praky bez Aqua-Control lze obdrzet sady hadic o dlkch 2, 2m, 3, 5m a 5m. Pro automatick praky s Aqua-Control lze obdrzet sady hadic o dlkch 2, 0m, 2, 9m a 3, 9m. Tsnic krouzky jsou bu vlozeny do matic z uml hmoty sroubovho hadicovho spojen nebo jsou pibaleny. Pvodn hadici neklate kolmo dol, nbrz ji otote podle obrzku doprava nebo doleva. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 69078-31-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 69078-31-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag