Návod k použití PHILIPS 69070-31-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 69070-31-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 69070-31-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 69070-31-16.


PHILIPS 69070-31-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3804 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 69070-31-16 BROCHURE (1510 ko)
   PHILIPS 69070-31-16 BROCHURE (1481 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 69070-31-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Opravn list slou k prokazovn prv Kupujcho, proto ve vlastnm zjmu ped podpisem Opravnho listu zkontrolujte jeho obsah a kopii Opravnho listu peliv uschovejte. Jestlie nebude reklamovan vada zjitna nebo nejde-li o zrun vadu, za kterou odpovd Prodvajc, i neposkytne-li Kupujc Autorizovanmu servisnmu stedisku shora uvedenou souinnost, je Kupujc povinen nahradit Prodvajcmu i Autorizovanmu servisnmu stedisku veker ppadn nklady, kter jim v souvislosti s tm vzniknou. Zruka vyplvajc z tchto zrunch podmnek plat pouze na zem esk republiky. Nevztahuje se na opoteben nebo pokozen vrobku (vetn pokozen zpsobenho poruchami v elektrick sti, pouitm nevhodnch npln, nevhodnmi provoznmi podmnkami aj. ), ppadn nedostatek jakosti nebo uitn vlastnosti (kter nen zvadou) ani na vrobek pouit nad rmec bnho pouvni v domcnosti (nap. [. . . ] V souladu se stvajcmi pedpisy musej bt vechny ˷sti, kter zajiuj ochranu proti nebezpenmu dotyku sou˷st, jimi probh elektrick proud a je jsou vybaveny provozn izolac, upevnny tak, aby je nebylo mono odebrat bez pouit vhodnch nstroj. K tomu pat tak upevnn ppadnch zakonujcch stran na za˷tku nebo na konci montovan linky. Na druh stran vak smj bt pistaveny pouze jin spotebie nebo nbytek, kter maj stejnou vku, jako peic trouba. Servis Kontroln prce a/nebo opravy ponechte k zajitn servisn slub nebo servisu, kter je vrobcem autorizovn, a pouvejte vhradn originln nhradn dly. Nepokouejte se spotebi pi poruchch funkce nebo pokozen sami opravovat. Opravami, je provedou nekolen osoby, mohou vzniknou znan kody na spotebii, ppadn me dojt k porann osob. Obr. 9 na vrobku nebo jeho balen Symbol udv, e tento vrobek nepat do domcho odpadu. Je nutn odvzt ho do sbrnho msta pro recyklaci elektrickho a elektronickho zazen. Zajitnm sprvn likvidace tohoto vrobku pomete zabrnit negativnm dsledkm pro ivotn prosted a lidsk zdrav, kter by jinak byly zpsobeny nevhodnou likvidac tohoto vrobku. Podrobnj informace o recyklaci tohoto vrobku zjistte u pslunho mstnho adu, sluby pro likvidaci domovnho odpadu nebo v obchod, kde jste vrobek zakoupili. Obr. 9) Pokyny pro vestavbu K umonn dokonal funkce vestavnho spotebie mus mt nbytek pro vestavbu, resp. Pi otevrn dve peic trouby uchopte rukoje vdy uprosted. Upevnn v nbytku - Otevete dvee peic trouby; - upevnte peic troubu k nbytku s pouitm ty vrut, kter zapadnou pesn do urench otvor v rmu (obr. Pi jakmkoliv peen peiva i masa nebo pi grilovn musej zstat dvee peic trouby zaven. Bhem provozu peic trouby zstv rovka ve vnitnm prostoru trouby zapnut. n Kontrolka teploty peic trouby nesvt. Horn a doln ohev Horko psob bhem peen shora i zespodu. Jestlie vyaduje pokrm vce tepla shora nebo zespodu, pak pouijte horn nebo doln zsuvn lity. n rovka v peic troub nesvt. Provoz s horkm vzduchem a peen peiva Teplo se zde pen horkm vzduchem, kter se uvd do pohybu ventiltorem, instalovanm v zadn stn peic trouby (nucen konvekce). Tato funkce vm dv monost pci maso nebo pipravovat maso a peivo souasn na nkolika rovnch bez zmny nebo ovlivnn chuti (obr. Provoz pro peen peiva je vhodn pro ppravu kol, drobnho peiva a eml. n Pprava pokrm trv pli dlouho nebo je peen pli rychl. n Na pokrmech a ve vnitnm prostoru peic trouby se usazuje pra a zkondenzovan voda. Provoz s horkm vzduchem Obr. 5 8 13 Rady Spotebie z ulechtil oceli nebo z hlinku Doporuujeme istit dvee peic trouby pouze vlhkou houbou a pot je vysuit mkkm hadrem. Nepouvejte dn abrazivn prostedky, kyseliny nebo prostedky pro drhnut, nebo ty by mohly povrch spotebie pokodit. K peen peiva: Peen peivo vyaduje obvykle mrnou teplotu (150 - 200 C), a proto je zapoteb peic troubu po dobu piblin 10 minut pedeht. Kehk tsto se pee v otevrac form nebo na plechu a do 2/3 doby peen a potom se zdob, dve ne se dopee do konenho stavu. Tato dal doba peen je zvisl na druhu a mnostv dodanho materilu pro zdoben. [. . . ] strana 12-15 10-12 8-10 12-16 10-15 12-15 30-35 10-15 12-14 5-7 2-4 2. strana 12-14 6-8 4-6 12-14 8-10 12-14 25-30 10-12 10-12 2-3 1000 500 500 250 1000 1200 1000 1500 1500 1500 2000 1200 1000 5000 1500 3000 1200 1200 1500 800 PEIVO Ten tsto Kehk tsto Podmslov srov kole Jablkov kole Zvin Marmeldov dort Ten kole Pikotov peivo toly Peivo ve form Mal kolky Pikoty Bez Kynut bn peivo Vtrnky / plen tsto CHL. . . B A PIZZA Penin chlb itn chlb emle Pizza DORTOV. . . KORPUSY Korpus s tstovinou Zeleninov korpus Kole z kehkho tsta Lasagne Cannelloni MASO Hovz Vepov Telec Roastbeef, krvav Roastbeef, rov Roastbeef, propeen Vepov plec Jehn Kue Krocan Kachna Husa Zajc Vepov koleno Sekan peen ZVINA Zaje hbet Baant RYBY 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 3 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 (1 a 3)* 2 (1 a 3)* 2 2 (1 a 3)* 2 2 (1 a 3)* 2 2 (1 a 3)* 1 2 2 (1 a 3)* 2 (1 a 3)* 2 (1 a 3)* 2 (1 a 3)* 2 (1 a 3)* 2 2 2 (1 a 3)* 2 (1 a 3)* forma na kole forma na kole forma na kole forma na kole forma na kole forma na kole forma na kole forma na kole forma na kole forma na kole na plechu na plechu na plechu na plechu na plechu 1 - 2 kusy ve form 6 - 8 eml forma na kole forma na kole forma na kole forma na kole forma na kole na rotu na rotu na rotu na rotu na rotu na rotu s k noika kompletn kompletn kompletn kompletn A-kusy 2 kusy ve form A-kusy kompletn 3 - 4 ryby 4 - 6 kus 6 00 600 400 1000 400 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Uveden teploty jsou smrnmi hodnotami. Teploty je nutno ppadn pizpsobit osobnm poadavkm. Oetovn a drba Ped itnm je nutno peic troubu vypnout a nechat ji vychladnout. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 69070-31-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 69070-31-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag