Návod k použití PHILIPS 69069-31-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 69069-31-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 69069-31-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 69069-31-16.


PHILIPS 69069-31-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (4185 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 69069-31-16 BROCHURE (1533 ko)
   PHILIPS 69069-31-16 BROCHURE (1358 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 69069-31-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Pro eventuln vyskytujc se poruchy obsahuje tato informace pro uzivatele pokyny k jejich samostatnmu odstrann, viz odstavec "Co dlat, kdyz. . . ". Vytistno na ekologicky vhodn vyrobenm papru. 2 Obsah Nvod k pouzit Zlikvidovn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ekologick tipy Popis pstroje . 15 15 16 17 17 17 17 18 18 19 19 20 21 21 22 22 22 23 3 Tabulky program . [. . . ] Po stop mchn je nutn nejprve oderpat vodu: Bu otote voliem program na I (VYP), pak na v (ERPN)a stisknte tlatko O/s(START/PAUZA), (voda se oderp bez odstedn), nebo otote voliem programu na I (VYP), pak na K (ODSTEDN) a stisknte tlatko O/s (START/PAUZA), (voda se oderp a prdlo odsted; poet otek odstedn mzete mnit i bhem odstedn). Plnic dvee mzete otevt po zhasnut kontrolky K (DVEE) a rozsvcen kontrolky L (KONEC). Po pran zsuvku na prac prostedky trochu povythnte, aby mohla vyschnout. Nebude-li se automatick praky po dels dobu pouzvat: Zavete vodovodn kohoutek a automatickou praku odpojte od st. 23 Nvod k pouzit Tabulky program Pran Dle nejsou uvedena vsechna mozn nastaven, ale jen nastaven potebn pro denn provoz. Druh tkaniny, Symbol drzby Max. mnozstv1) (suchvha)2) Voli programu Teplota [C] t (VYVEN/ BAREVN PRDLO) 95 Mozn pdavn programy k (PEDPRKA) nebo (SKVRNY) ] (KRTCE) k (PEDPRKA) nebo (SKVRNY) k (PEDPRKA) nebo (SKVRNY)4) ] (KRTCE) k (PEDPRKA) nebo (SKVRNY) ] (KRTCE) Vyven prdlo Vyven/barevn prdlo3) Barevn prdlo 6kg 6kg ECO (SPORA ENERGIE) 6kg t (VYVEN/ BAREVN PRDLO) 30 az 60 } (SNADNO UDRZOVATELN) 40, 60 < (SNADN ZEHLEN)5) 40 (JEMN PRDLO) 30, 40 s (VLNA)/ (HEDVB) P (RUN PRAN) STUDEN, 30 3kg Snadno udrzovateln 1 kg 3kg (nebo 15-20m2 zclon) Jemn prdlo Vlna/Hedvb (runpran) 9 k (PEDPRKA) ] (KRTCE) 2kg 1)Stanoven mnozstv prdla podle normy EN 60456 Standardn npl. 3)Programov nastaven pro testy podle norem EN 60 456 a IEC 60 456 jsou popsny v kapitole "daje o spoteb a asu". 4)Pi programu SKVRNY je nutn prac teplota nejmn 40C, aby byl prostedek na skvrny inn. 5 az 7 snadno udrzovatelnch suchch pnskch kosil vz asi 1kg. 24 Nvod k pouzit Samostatn mchn Druh tkaniny Vyven/Barevn prdlo Snadno udrzovateln/jemn prdlo 1)Snzit poet otek. 1) Max. mnozstv (such vha) 6kg 3kg Voli programu u (SETRN MCHN) Samostatn odstedn Druh tkaniny Vyven/Barevn prdlo Snadno udrzovateln1) Jemn prdlo1) Vlna/Hedvb (run pran)1) 1)Snzit poet otek. mnozstv (such vha) 6kg 3kg 3kg 2kg K (ODSTEDN) Voli programu 25 Nvod k pouzit istn a osetovn Ovldac panel Pozor!K istn st panel a ovldacch dl nepouzvejte osetovacch prostedk na nbytek nebo agresivnch isticch prostedk. Vodovodn kohoutek vyzkousejte, je-li to nutn, nechte ho opravit. Stko ve sroubovm spoji Kontrolka L (KONEC) ptokov hadice je 1x zablik. zanesen. Vodovodn kohoutek je zvpenatl nebo rozbit. 29 Nvod k pouzit Problm Mozn pina esen Voliem programu pootote nejprve do polohy I (VYP) a pak jest jednou znovu pesn nastavte pozadovan program. Pepravn srouby odstrate podle pokyn uvedench v nvodu k postaven a pipojen. Sroubovac noziky seite podle pokyn uvedench v nvodu k postaven a pipojen. Zkontrolujte ulozen vypoustc hadice a narovnejte ji, nebo vyistte erpadlo a odstrate z nj ppadn ciz pedmty. Prac prostedek dvkujte pesn podle pokyn vrobce. Kontrolka L (KONEC) Voli programu sprvn 8x zablik. nezaskoil. Neodstranili jste ochrann pepravn srouby. Vskov nastaviteln noziky nejsou sprvn sezeny. Voda nemohla bt ped odstednm pln oderpna, protoze vypoustc hadice je ohnut nebo erpadlo ucpan. Zejm jste dali plis velk mnozstv pracho prostedku. 30 Nvod k pouzit Problm Mozn pina Sroubov uzvr na ptokov hadici netsn. Hadici na nouzov vypoustn dobe uzavete (viz kapitolu "Proveden nouzovho vypustn"). Jestlize hadice na nouzov vypoustn dobe netsn, zavolejte zkaznickou sluzbu. [. . . ] Tsnic krouzky jsou bu vlozeny v maticch z uml hmoty hadicovch spojen nebo jsou pibaleny. Pvodn hadici neklate kolmo dol, nbrz ji otote podle obrzku doprava nebo doleva. Hadici s pmou ppojkou pipojte k vodovodnmu kohoutku se sroubovm zvitem o R 3/4 (palec). Ped uvedenm automatick praky do provozu pezkousejte pomalm otoenm vodovodnho kohoutku, je-li ppojka tsn. 44 Nvod k postaven a pipojen Vtok vody Vtokovou hadici lze pipojit bu k sifonu nebo zavsit do umyvadla i vlevov msy, pop. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 69069-31-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 69069-31-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag