Návod k použití PHILIPS 57996-48-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 57996-48-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 57996-48-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 57996-48-16.


PHILIPS 57996-48-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3581 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 57996-48-16 BROCHURE (1609 ko)
   PHILIPS 57996-48-16 QUICK START GUIDE (1387 ko)
   PHILIPS 57996-48-16 BROCHURE (1579 ko)
   PHILIPS 57996-48-16 QUICK START GUIDE (1387 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 57996-48-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] i # 3 Stisknutím tlacítka {^} nebo {V} vyberte "Display Setup" ("Nast. displeje"). i# 4 Stisknutím tlacítka {^} nebo {V} vyberte "Select Language" ("Vybrat jazyk"). i# 5 Stisknutím tlacítka {^} nebo {V} vyberte pozadovaný jazyk. i # i {ih} Poznámka: L Pokud zvolíte jazyk, kterému nerozumíte: {ih} i " i N i # i {V} 2 krát i # i {V} 3 krát i # i {^}/{V}: Zvolte pozadovaný jazyk. i # i {ih} Rezim volby císla (tónový/pulsní) 1 2 3 4 5 " (prostední funkcní tlacítko) Vyberte L stisknutím tlacítka {^}, {V}, {<} nebo {>}. [. . . ] i # Stisknutím tlacítka {^} nebo {V} vyberte "Typ volby". i # Stisknutím tlacítka {^} nebo {V} vyberte pozadované nastavení. i # i {ih} Datum a cas 1 2 3 4 5 6 7 " (prostední funkcní tlacítko) Vyberte N stisknutím tlacítka {^}, {V}, {<} nebo {>}. i # Stisknutím tlacítka {^} nebo {V} vyberte "Nastavení Casu". i # Stisknutím tlacítka {^} nebo {V} vyberte "Nast. # i {ih} ­3­ TG8280FX(cz-cz)_QG. fm Page 4 Wednesday, August 29, 2007 5:05 PM Základní funkce (Mikrotelefon) C Uskutecování/píjem hovor Hovory Píjem hovor Zavsení Hlasitost sluchátka nebo reproduktoru Volání pomocí seznamu opakované volby Docasná tónová volba (pro uzivatele pulzní volby) Zvolte telefonní císlo. i {C}/{s} {C}/{s} {ih} Bhem volání stisknte tlacítko {^} nebo {V}. 2 Pokud budete vyzváni k zadání kódu nebo císla PIN, stisknte tlacítko {*} a potom píslusná tlacítka na klávesnici. Hlasitost vyzvánní mikrotelefonu 1 2 3 4 5 " (prostední funkcní tlacítko) i N i # {^}/{V}: "Nast. zvonní" i # {^}/{V}: "Hlasitost vyzv. " i # {^}/{V}: "Linka1" nebo "Linka2" i # {^}/{V}: Vyberte pozadovanou hlasitost. i # i {ih} k Telefonní seznam Pidávání polozek (jmen a telefonních císel) 1 2 3 4 5 6 {k} i " {^}/{V}: "Nový záznam" i # Zadejte jméno (maximáln 16 znak). i # Zadejte telefonní císlo volaného nebo volajícího (maximáln 24 císlic). L Skutecný výkon baterie závisí na frekvenci pouzívání (hovor) a nepouzívání (pohotovostní rezim) mikrotelefonu. L Kdyz je nabíjení mikrotelefonu dokonceno, lze jej ponechat v základn. L Jestlize jsou baterie pln nabity, az se zobrazí 1, ale po nkolika hovorech se zobrazí 3, vymte baterie za nové. L Císlo PIN je 4místné císlo, které je teba zadat, aby bylo mozné mnit urcitá nastavení základny. Výchozí kód PIN je "0000". Proc nemohu telefonovat?Jaká je provozní doba baterie? Mzu ponechat mikrotelefon v základn, kdyz jej nepouzívám?Kdy je teba vymnit baterie? Co je císlo PIN? ­6­ TG8280FX(cz-cz)_QG. fm Page 7 Wednesday, August 29, 2007 5:05 PM Casto kladné otázky Otázka Co je teba udlat, aby se zobrazovaly informace o volajícím?Pícina a esení L Je teba si nechat aktivovat sluzbu ID volajícího. Podrobné informace získáte u vaseho poskytovatele telekomunikacních sluzeb. si musíte objednat sluZbu CLIP" bude zobrazena, dokud nepijmete informace o volajícím, poté co si sluzbu obdnáte u svého poskytovatele telekomunikacních sluzeb. L Umístte mikrotelefon a základnu v dostatecné vzdálenosti od jiných elektrických pístroj. [. . . ] L Umístte mikrotelefon a základnu v dostatecné vzdálenosti od jiných elektrických pístroj. L Zaízení je pipojeno k telefonní lince se sluzbou DSL. Doporucujeme na linku pipojit filtr (obratte se na poskytovatele sluzeb DSL) mezi základnu a konektor telefonního kabelu. L Otete kontakty baterií (S, T) a kontakty zaízení suchým hadíkem. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 57996-48-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 57996-48-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag