Návod k použití PHILIPS 57996-31-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 57996-31-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 57996-31-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 57996-31-16.


PHILIPS 57996-31-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3581 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 57996-31-16 BROCHURE (1570 ko)
   PHILIPS 57996-31-16 QUICK START GUIDE (1387 ko)
   PHILIPS 57996-31-16 BROCHURE (1539 ko)
   PHILIPS 57996-31-16 QUICK START GUIDE (1387 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 57996-31-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Pích. *1 KX-TG8301/KX-TG8302 *2 KX-TG8321 Jazyk na displeji (mikrotelefon) (výchozí: anglictina) Je dostupných 16 jazyk na displeji. Mzete zvolit "Deutsch", "English", "Magyar", "Polski", "SlovenCina", "CeStina", "Hrvatski", "Slovenscina", "Eesti", "LIETUVISKAI", "LatvieSu", "Românã", "", "Srpski", "", nebo "Shqip". 1 2 3 4 K (sted navigacního tlacítka) i N i M {V}/{^}: "Display Setup" ("Nast. displeje") i M {V}/{^}: "Select Language" ("Vybrat jazyk") i M {V}/{^}: Vyberte pozadovaný jazyk. i M i {ih} Poznámka: L Pokud vyberete jazyk, kterému nerozumíte: {ih} i K i N i M i Stisknte navigacní tlacítko dvakrát dol. [. . . ] i M i {ih} ­3­ TG8301_8321FX(cz-cz)_QG. fm Page 4 Tuesday, April 1, 2008 11:50 AM Rezim volby císla (mikrotelefon) (výchozí: tónová volba) 1 K (sted navigacního tlacítka) i !i M 2 {V}/{^}: "Typ volby" i M 3 {V}/{^}: Vyberte pozadované nastavení. i M i {ih} Datum a cas (mikrotelefon) 1 2 3 4 5 6 K (sted navigacního tlacítka) i N i M {V}/{^}: "Nastavení Casu" i M {V}/{^}: "Nast. Data/Casu" i M Zadejte aktuální den, msíc a rok. M i {ih} ­4­ TG8301_8321FX(cz-cz)_QG. fm Page 5 Tuesday, April 1, 2008 11:50 AM Základní operace Uskutecování/pijímání hovor (mikrotelefon) Hovory Píjem hovor Zavsení Upravení hlasitosti mikrotelefonu/reproduktoru Volání pomocí seznamu opakované volby Docasná tónová volba (pro uzivatele pulsní volby) Zvolte telefonní císlo. i {C}/{s} {C}/{s} {ih} Bhem hovoru stisknte opakovan navigacní tlacítko nahoru nebo dol. j (pravé funkcní tlacítko)i {V}/{^}: Vyberte pozadované císlo. 2 Pokud budete vyzváni k zadání kódu nebo císla PIN, stisknte tlacítko {*} a potom píslusná tlacítka na klávesnici. Hlasitost vyzvánní mikrotelefonu 1 2 3 4 K (sted navigacního tlacítka) i N i M {V}/{^}: "Nast. zvonní" i M {V}/{^}: "Hlasitost vyzv. " i M {V}/{^}: Vyberte pozadovanou hlasitost. i M i {ih} n (levé funkcní tlacítko) i K {V}/{^}: "Nový záznam" i M Zadejte jméno (maximáln 16 znak). Jaká je provozní doba baterie? Mzu ponechat mikrotelefon v základn nebo v nabíjecce, kdyz jej nepouzívám?Kdy je teba vymnit baterie? ­6­ TG8301_8321FX(cz-cz)_QG. fm Page 7 Tuesday, April 1, 2008 11:50 AM Casto kladné otázky Otázka Co je císlo PIN?Pícina/esení L Císlo PIN je 4místné císlo, které je teba zadat, aby bylo mozné mnit urcitá nastavení základny. Podrobné informace získáte u poskytovatele sluzeb. L Poté, co si sluzbu objednáte u svého poskytovatele telekomunikacních sluzeb, bude zpráva "Nejd. si musíte objednat sluZbu CLIP" zobrazena, dokud nepijmete informace o volajícím. L Pouzíváte mikrotelefon nebo základnu v oblasti se silným elektrickým rusením. Umístte základnu a pouzívejte mikrotelefon mimo zdroje rusení. L Pokud pouzíváte sluzbu DSL/ADSL, doporucujeme pipojení filtru DSL/ADSL mezi základnu a konektor telefonní linky. Podrobné informace získáte u poskytovatele DSL/ADSL. [. . . ] Podrobné informace získáte u poskytovatele DSL/ADSL. L Vycistte kontakty baterií (S, T) a kontakty nabíjení pomocí suchého hadíku a nabijte je znovu. L Zbývají zmeskaná volání, která nebyla zobrazena. Zobrazte je následujícím zpsobem. Co musím udlat, aby se zobrazily informace o volajícím? Co mám dlat, kdyz slysím hluk, a perusuje se zvuk? Co mám dlat, kdyz je provozní doba kratsí i po úplném nabití baterií? [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 57996-31-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 57996-31-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag