Návod k použití PHILIPS 57995-31-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 57995-31-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 57995-31-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 57995-31-16.


PHILIPS 57995-31-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3581 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 57995-31-16 BROCHURE (1400 ko)
   PHILIPS 57995-31-16 QUICK START GUIDE (1184 ko)
   PHILIPS 57995-31-16 BROCHURE (1376 ko)
   PHILIPS 57995-31-16 QUICK START GUIDE (1184 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 57995-31-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] GL-23/R/2001. Ovládací prvky Pokyny k práci s návodem k obsluze Pi pouzití mjte návod k obsluze vzdy otevený na první stran (následující strana), abyste se mohli rychle informovat o umístní tlacítek. i Ovládací prvky Pi pouzití návodu k obsluze jej mjte otevený na této stránce. Popis jednotlivých tlacítek viz strana 10, 11. Základna A B C DE F GH I LOCATOR/INTERCOM LOCA OR/INTERCOM MIC DIGITAL SP-PHONE TONE J KL M N O PQ RS Tlacítka (Uvedená v abecedním poadí) AUTO ANSWER G LOCATOR/INTERCOM B CALLER ID A MENU O COPY J MIC (Mikrofon) H DIGITAL SP-PHONE P MUTE S ERASE D NAVIGATOR N FAX/START K PAUSE R GREETING C PLAYBACK E HELP M R (Zptný dotaz/Flash) Q REDIAL R SET K SMS PRINTING F START K STOP L TONE I VOLUME N Bezdrátový mikrotelefon Tlacítka Levé funkcní tlacítko A C (Hovor) B Navigacní tlacítko C s (Hlasitý telefon) D * (Tóny) E R (Zptný dotaz/Flash) F Pravé funkcní tlacítko G ih (Vypnutí/Zapnutí) H C (Vymazání) I INT (Interkom) J Mikrofon K A B C D E F 1 4 7 2 5 8 0 3 6 G H I 9 J K ii Vázený zákazníku, Dkujeme, ze jste si zakoupili fax znacky Panasonic. Zakoupil jste produkt vyrobený v souladu se standardem technologie DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) pro bezdrátové telefonní pístroje. Technologie DECT se vyznacuje vysokým zabezpecením ped odposlechem a také vysoce kvalitním digitálním penosem. [. . . ] Stisknte tlacítko {ih}. Vymazání urcité zprávy 1. Pi poslechu zprávy, kterou chcete vymazat, stisknte tlacítko _ (funkcní tlacítko). Vyberte "Ano" a potom stisknte tlacítko , . 7. 4. 2 Poslech zaznamenaných zpráv Pokud byly pijaty nové zprávy, vedle polozky r se zobrazí pocet nových zpráv. Stisknte tlacítko $ (uprosted navigacního tlacítka). Vyberte "Smazat zprávu" a potom stisknte tlacítko , . Stisknte tlacítko {ih}. 17. 8 10:59 1 2 3 Stisknte tlacítko $ (uprosted navigacního tlacítka). Vyberte "Pehrát nový" a potom stisknte tlacítko , . L Chcete-li vymazat vsechny zprávy, vyberte "Pehrát vsechny" a potom stisknte tlacítko , . L Opakovaným zatlacením na navigacní tlacítko nahoru nebo dol upravte hlasitost sluchátka a mikrofonu. 7. 4. 3 Zanechání poznámky pro sebe nebo nkoho jiného 1 Stisknte tlacítko $ (uprosted navigacního tlacítka). 2 3 4 5 6 7 Vyberte K a potom stisknte tlacítko , . Vyberte "Nahrát pozn. " a potom stisknte tlacítko , . Podrzte bezdrátový mikrotelefon ve vzdálenosti asi 20 cm a zeteln hovote do mikrofonu (1). Vyberte "Zptné volání" a potom stisknte tlacítko , . L Bezdrátový mikrotelefon zastaví pehrávání a automaticky zahájí volbu telefonního císla. L Pokud chcete císlo, na které budete volat, upravit, vyberte polozku "Editovat volbu" v kroku 2 a potom stisknte tlacítko , . Upravte císlo (strana 37) a potom zahajte jeho volbu stisknutím tlacítka , . Zmna maximální doby záznamu pro píchozí zprávy "1 minuta" (výchozí): Az 1 minuta. "Pouze pozdrav": Zaízení pehrává uvítací zprávu, avsak nezaznamenává zprávy volajících. Stisknte tlacítko $ (uprosted navigacního tlacítka). Vyberte "Nastavení zázn. " a potom stisknte tlacítko , . Vyberte "Délka vzkazu" a potom stisknte tlacítko , . Vyberte pozadované nastavení a potom stisknte tlacítko , . Stisknte tlacítko {ih}. 7. 4. 5 Programování záznamníku Nastavení ID pro dálkové ovládání Jestlize chcete záznamník ovládat dálkov, musí být zadáno 3místné ID pro dálkové ovládání (strana 65). Toto ID zamezuje neoprávnnému dálkovému poslechu vasich zpráv jinými úcastníky. [. . . ] L Nepouzívejte papír potistný na tomto zaízení pi oboustranném tisku na jiných kopírkách nebo tiskárnách. L Aby nedoslo ke zvlnní papíru, otevírejte balíky s papírem teprve tehdy, az papír budete skutecn potebovat. Nepouzitý papír skladujte v originálním balení na chladném a suchém míst. 12. 2. 2 Bezdrátový mikrotelefon I Standard: DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications vylepsená digitální bezdrátová telekomunikace) GAP (Generic Access Profile - profil pro generický pístup) I Pocet kanál: 120 duplexních kanál I Frekvencní rozsah: 1, 88 GHz ­ 1, 9 GHz I Duplexní provoz: TDMA (multiplexní pístup s casovým dlením) I Rozestup kanál: 1728 kHz I Rychlost penosu: 1152 kbit/s I Modulace: GFSK I Vysokofrekvencní výkon penosu: Asi 250 mW I Kódování hlasu: ADPCM 32 kbit/s I Provozní prostedí: 5 °C ­ 40 °C, 20 % ­ 80 % RH (relativní vlhkost) I Rozmry: Piblizná výska 143 mm × síka 48 mm × délka 32 mm I Hmotnost: asi 125 g 12. 2. 3 Nabíjecka I Provozní prostedí: 5 °C ­ 40 °C, 20 % ­ 80 % RH (relativní vlhkost) I Rozmry: Piblizná výska 60 mm × síka 86 mm × délka 84 mm I Hmotnost: asi 113 g I Spoteba energie: Pohotovostní rezim: cca 2, 3 W Maximáln: cca 6, 8 W I Zdroj napájení: Síùový adaptér (220 V ­ 240 V AC, 50/60 Hz) Poznámka: L Design a technické údaje mohou být bez upozornní zmnny. L Obrázky a ilustrace v tchto pokynech se mohou nepatrn lisit od skutecného produktu. 111 12. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 57995-31-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 57995-31-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag