Návod k použití PHILIPS 57995-17-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 57995-17-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 57995-17-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 57995-17-16.


PHILIPS 57995-17-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3581 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 57995-17-16 BROCHURE (1414 ko)
   PHILIPS 57995-17-16 QUICK START GUIDE (1184 ko)
   PHILIPS 57995-17-16 BROCHURE (1388 ko)
   PHILIPS 57995-17-16 QUICK START GUIDE (1184 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 57995-17-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Také lze zvolit jazyk (funkce #48: strana 41). Ovládací prvky Pokyny k práci s návodem k obsluze Pi pouzití mjte návod k obsluze vzdy otevený na první stran (následující strana), abyste se mohli rychle informovat o umístní tlacítek. OTEVÍT i Ovládací prvky Pi pouzití návodu k obsluze jej mjte otevený na této stránce. Popis jednotlivých tlacítek viz strana 8. A B C DE FG HI JK L Tlacítka (Uvedená v abecedním poadí) AUTO ANSWER T BROADCAST C CALLER ID E COPY R FAX Q HANDSET MUTE N HELP K JUNK FAX PROHIBITOR J M LOWER L MANUAL BROAD B MENU I MONITOR O QUICK SCAN S REDIAL/PAUSE F RD SET G N OP Q RS T START Q STOP P Tlacítka pedvolby A Tlacítko navigátoru H TONE M VOLUME H ii Dkujeme, ze jste si zakoupili fax znacky Panasonic. Co je teba zaznamenat Pipojte sem svoji stvrzenku o nákupu. Pro budoucí pouzití Datum nákupu Výrobní císlo (je uvedeno vzadu na pístroji) Jméno a adresa prodejce Telefonní císlo prodejce Tento model je urcen k pouzití v Ceské republice, Maarsku a na Slovensku v závislosti na funkci pro nastavení umístní. Chcete-li tento model pouzívat v Maarsku a na Slovensku, zmte nastavení (funkce #74: strana 42). Jako jazyk lze zvolit cestinu, maarstinu, slovenstinu nebo anglictinu. [. . . ] 2 Podle poteby stisknte nkolikrát tlacítko {A} nebo {B} a zvolte pozadované rozlisení (strana 26). Poznámka: L Chcete-li ulozené polozky zkontrolovat, vytisknte seznam programování pro hromadné rozesílání (strana 59). 3 Stisknte pozadované tlacítko {BROADCAST} (1-2) nebo {MANUAL BROAD}. 28 4. Fax L Dokument bude zaveden do zaízení a naskenován do pamti. Zaízení poté odesle data postupn na vsechna zadaná císla. L Po skoncení penosu se v pamti ulozený dokument automaticky vymaze a zaízení automaticky vytiskne hlásení o penosu (zpráva o odeslání pro hromadné rozesílání). Poznámka: L Pokud zvolíte rozlisení "JEMNE", "VELMI JEMNE", "FOTO" nebo "MIX", pocet stránek, které zaízení mze odeslat, se snízí. L Pokud je dokument pro kapacitu pamti pílis velký, odesílání bude zruseno. L Pokud je jedno z císel obsazené nebo pokud zaízení na tomto císle neodpovídá, císlo bude peskoceno a jeho volba bude ptkrát zopakována. Zrusení penosu hromadného rozesílání 1. Stisknte opakovan tlacítko {STOP}, dokud se nezobrazí polozka "ZRUSIT PRENOS?". Fax Píjem faxu 4. 5 Volba zpsobu pouzití faxu Podle situace vyberte pozadovaný zpsob pouzití faxu. ­ Pouzíváte jej jen jako fax (rezim FAX ONLY) ­ Pouzíváte jej vtsinou jako telefon (rezim TEL) ­ Pouzíváte je jako telefon a/nebo fax (rezim TEL/FAX) ­ Pouzití se záznamníkem Poznámka: L Nejprve ovte, zda je funkce #73 nastavena na hodnotu "TEL" (strana 42). L Pocet zvonní je urcován , , nastavením detekce tichého píjmu" (funkce #30: strana 40). L Volající uslysí tón zptného volání, který se bude lisit od tohoto tónu generovaného zaízením telefonní spolecnosti. L V tuto chvíli externí telefon (je-li pipojen ke stejné lince) nezazvoní. Chcete-li volání pijmout externím telefonem, bhem zvonní faxového pístroje zvednte sluchátko a stisknte tlacítko {*}{0} (výchozí kód automatického odpojení). B Pokud volání nepijmete, zaízení aktivuje funkci faxu. L Nkteré faxy nevydávají faxový oznamovací tón pi odesílání fax, proto se zaízení pokusí pijmout fax, i kdyz nebyl zjistn zádný faxový oznamovací tón. Poznámka: L Automatické odpojení lze zmnit pomocí funkce #49 (strana 41). L I kdyz na volání odpovíte pomocí externího telefonu a stisknete kód automatického odpojení, faxový pístroj mze funkci faxu aktivovat v závislosti na typu externího telefonu. Chcete-li s volajícím úcastníkem hovoit, stisknte tlacítko {STOP} na faxovém pístroji. 4. 7. 2 Aktivace rezimu TEL/FAX 1 Nejprve ovte, zda je funkce #73 nastavena na hodnotu "TEL/FAX" (strana 42). 2 Následující informace zobrazíte opakovaným stisknutím tlacítka {AUTO ANSWER}. REZIM TEL/FAX L Indikátor {AUTO ANSWER} je vypnutý. 3 Nastavení hlasitosti zvonní musí být zapnuto (strana 17). {STOP} Píjem telefonních hovor a fax 1. Na displeji se zobrazí "PRICHOZI HOVOR", ale zaízení nezazvoní. Zaízení bude cekat po dobu 2 zvonní a potom volání pijme. 32 4. [. . . ] Obecné informace Zivotnost válce Jednotka fotoválce je spotební materiál a musí se pravideln vymovat. Skutecnou zivotnost fotoválce urcují rzné faktory, jako je teplota, vlhkost, typ papíru a mnozství toneru pouzitého pro pocet list na tiskovou úlohu. Maximální zivotnost tiskového bubnu je piblizn 10 000 list pi 20 listech na jednu tiskovou úlohu. Skutecný pocet list, které fotoválec vytiskne mze být vyrazn nizsí nez tento údaj v pípad, ze zaízení casto pouzíváte pro tisk úloh s malým poctem list. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 57995-17-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 57995-17-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag