Návod k použití PHILIPS 57992-31-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 57992-31-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 57992-31-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 57992-31-16.


PHILIPS 57992-31-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 57992-31-16 BROCHURE (1557 ko)
   PHILIPS 57992-31-16 QUICK START GUIDE (1491 ko)
   PHILIPS 57992-31-16 BROCHURE (1529 ko)
   PHILIPS 57992-31-16 QUICK START GUIDE (1491 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 57992-31-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Po vybalen peic trouby se pesvdte, zda nedolo k jej porue a zda je v podku pvodn kabel. Vrobce odmt nst jakoukoliv odpovdnost v ppad, e nebudou dodrena vechna ve uveden bezpenostn opaten. Tento spotebi odpovd nsledujcm smrnicm EU a SN: 73/23 - 90/683 (Nzkonapov smrnice), 89/336 (smrnice EMV), 93/68 (veobecn pokyny), a nsledujcm zmnm. 2 Obsah 1. Ovldac panel FUNKCE PEIC TROUBY UKAZATEL TEPLOTY UKAZATEL ASU PROGRAMOVAC TLATKA 1. zbvajc doba ppravy pokrmu V>PADEK ELEKTRICK. . . HO PROUDU Pi vpadku elektrickho proudu se z pamti vymaou vechny naprogramovan informace (aktuln denn as, nastaven nebo probhajc programy). [. . . ] Na displeji se objev znovu 0. 00. - - - Vymazn asu: Stisknte tlatko 7 a drte je stisknut, pak stisknte tlatko 5. AUTOMATICK. . . VYPNUT PEIC TROUBY Postavte do trouby pokrm pipraven k peen, zvolte poadovanou funkci a v ppad poteby zmte nastaven teploty. Stisknte tlatko 5 nebo 6 a nastavte poadovan as (maximln: 19 h a 59 min). Na displeji se objev znovu 0. 00. - - - - Vymazn doby ppravy pokrmu: Stisknte tlatko 8 a drte je stisknut, pak stisknte tlatko 5. V ppad, e dobu ppravy pokrmu vymaete za provozu, peic trouba se automaticky nevypne. 7 AUTOMATICK. . . ZAPNUT A VYPNUT PEIC TROUBY Nastavte dobu ppravy pokrmu, jak je uvedeno v kapitole "Automatick vypnut peic trouby". Rozsvt se kontrolka nad a na displeji se objev doba ukonen symbolem ppravy pokrmu (tj. Stisknte tlatko 5 nebo 6 a nastavte dobu poadovanho ukonen ppravy pokrmu. Na displeji se objev znovu 0. 00. - - ZVLTN FUNKCE BEZPENOSTN VYPNN Tato peic trouba je vybavena bezpenostnm zazenm, kter ji samostatn vypne v ppad, e ji zapomenete vypnout. Pi teplot: 250C a vy od 120C do 250C ni ne 120C se trouba vypne: po 1, 5 hodin po 5 hodinch po 12 hodinch VYUIT ZBYTKOV. . . HO TEPLA Pi nastaven jakkoliv funkce, se peic trouba vypne automaticky nkolik minut ped ukonenm poadovanho asu. Zbytkov teplo dokon ppravu pokrmu, ani by se zbyten spotebovvala dal energie. DTSK POJISTKA Jestlie chcete zabrnit tomu, aby dti nekontrolovan zapnuli peic troubu, mete zamknout (zajistit) jej ovldac panel. V dnm ppad nepouvejte abrazivn istic prostedky, kovov drtnky nebo istie s blicmi prostedky, protoe by mohly pokodit email a sklo ve dv̯kch peic trouby. Peic trouba Emailov povrch peic trouby se nejlpe ist ve chvli, kdy je trouba jet tepl. Doporuujeme, abyste troubu po kadm pouit umyli mkkm hadrem namoenm do teplho mycho roztoku. Obas bude vak nutn, abyste peic troubu vyistili dokonale pomoc specilnho isticho prostedku. Pi peen ovocnch kol mohou zstat na emailu v peic troub houevnat skvrny od ovocn vy, kter se jen velmi obtn odstrauj. Aby se tyto skvrny dle nepipalovaly, mli byste vnitek trouby po kadm peen ovocnch kol peliv umt. Dv̯ka peic trouby Doporuujeme, abyste dv̯ka peic trouby ped itnm vysadili. d) Dv̯ka uchopte z lev a prav strany, otote je pomalu ve smru k troub, a jsou z poloviny zaven. 4 12 Tsnn dv̯ek peic trouby Bezvadn provoz peic trouby zaruuje tsnn dv̯ek na okraji cel skn peic trouby. Pokud se uke, e tsnn je pokozen, informujte pslun autorizovan servis a peic troubu a do ukonen opravy nepouvejte. Dal pokyny k itn Peic trouba je vybavena sklopnm vrchnm topnm tlesem. K usnadnn itn lze toto topn tleso (uren k vrchnmu ohevu a grilovn) sklopit smrem dol. 6 Speciln tukov filtr Pi peen masa je teba nasadit speciln tukov filtr (viz obr. 7 13 Vmna rovky v osvtlen peic trouby Ne se do vmny pustte, pesvdte se, e je peruen pvod elektrickho proudu. [. . . ] Pvodn kabel mus bt veden tak, aby nikde nedosahoval teploty 50C (nad pokojovou teplotou). Po pipojen do elektrick st je teba pezkouet topn tlesa, a to tak, e se na 3 minuty zapnou. 14 Svorkovnice Peic trouba je vybavena snadno pstupnou svorkovnic, vybavenou na provoz pi napjen z jedn fze o napt 220-230 V (obr. 15). Vrobce odmt nst jakoukoliv odpovdnost v ppad, e nebudou dodrena bezpenostn opaten. obr. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 57992-31-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 57992-31-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag