Návod k použití PHILIPS 57991-17-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 57991-17-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 57991-17-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 57991-17-16.


PHILIPS 57991-17-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3581 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 57991-17-16 BROCHURE (1515 ko)
   PHILIPS 57991-17-16 QUICK START GUIDE (1494 ko)
   PHILIPS 57991-17-16 BROCHURE (1486 ko)
   PHILIPS 57991-17-16 QUICK START GUIDE (1494 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 57991-17-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 10 Uspoádání telefonu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Displej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Servisní svtlo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Zacínáme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Stisknte softwarové tlacítko OK a pejdte na obrazovku ctení zprávy. Pro posunování zprávou stisknte tlacítko nahoru nebo dol. Má-li zpráva více nez jednu stránku, mzete se posunovat stránkami pouzitím levého a pravého tlacítka. Pi zobrazení zprávy si mzete vybrat z následujících polozek stiskem softwarového tlacítka Volby: Smazat: smaze zprávu. Pouzít císlo: umozuje vyjmout císlo nebo adresy místa urcení, takze císlo mzete vytocit nebo ulozit v Telefonním seznamu. 76 77 Multimediální zprávy Multimediální zprávy Odeslat: vám umozuje odeslat zprávu. Zmnit zprávu: umozuje zmnit obsah zprávy, zvuk, obrázek nebo text. Informace: zobrazuje informace o zpráv, napíklad pedmt, adresu odesílatele, velikost zprávy, status a prioritu. · Pipojit obrázek: umozuje vám pidat obrázek ulozený ve slozce Obrázky (Menu 8. 4). Zvolte obrázek a stisknte softwarové tlacítko Vybrat. Nkteré stazené obrázky nemusí být mozné pipojit, v závislosti na formátu souboru. Zvolte Nahrát a nahrajte hlasovou poznámku nebo Seznam zvuku a pidejte nkterý ze zvuk, ulozených ve slozce Zvuky (Menu 8. 3) nebo na seznamu Seznam pamti (Menu 6. 6. 2). Nkteré stazené zvuky nemusí být mozné pipojit, v závislosti na formátu souboru. · Nastavení: umozuje zmnit nastavení zprávy. Dalsí informace o nastavení kazdé volby, viz také strana 84. · Pipojit urcení: umozuje vám pidat adresy míst urcení. · Náhled: zobrazuje zprávu ve form, v jaké by se zobrazila na telefonu píjemce. Poznámka: Dostupné volby se lisí, v závislosti na polozce, kterou vyberete v dialogovém okn zprávy. Jakmile vytváení zprávy dokoncíte, zvolte Odeslat z mozností a pak stisknte softwarové tlacítko Vybrat. Zvolte Komu, Kopie nebo Dalsí Kopie k zadání císla nebo adresy místa urcení a pak stisknte softwarové tlacítko Vybrat. 80 8. Zvolte jednu z následujících mozností a stisknte softwarové tlacítko Vybrat. · Telefonní císlo: umozuje zadat pozadované telefonní císlo. · E-mail: umozuje zadat pozadovanou e-mailovou adresu píjemce a odeslat zprávu jako e-mail. · Telefonní seznam: umozuje vybrat císlo z Telefonního seznamu. [. . . ] SDN (Service Dialling Numbers) Telefonní císla, která vám sdlí provozovatel sít a která umozují pístup ke speciálním sluzbám, jako jsou nap. hlasová posta, hledání v telefonním seznamu, zákaznická podpora a tísové sluzby. SIM (Subscriber Identification Module) Karta obsahující cip se vsemi informacemi potebnými pro provoz telefonu (informace o síti a pamti a osobní údaje uzivatele). SIM karta se zasouvá do malé strbiny na zadní stran telefonu a je chránna baterií. SMS (Short Message Service) Síová sluzba zasílání a pijímání zpráv jinému a od jiného úcastníka, aniz by bylo nutné hovoit s druhou stranou. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 57991-17-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 57991-17-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag