Návod k použití PHILIPS 57989-31-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 57989-31-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 57989-31-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 57989-31-16.


PHILIPS 57989-31-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3581 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 57989-31-16 BROCHURE (1652 ko)
   PHILIPS 57989-31-16 QUICK START GUIDE (1336 ko)
   PHILIPS 57989-31-16 BROCHURE (1628 ko)
   PHILIPS 57989-31-16 QUICK START GUIDE (1336 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 57989-31-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] · Windows Media Player® je registrovaná ochranná známka spolecnosti Microsoft Corporation. Pouzívání této pírucky [ < > iii Obsah Informace k bezpecnosti a pouzívání 2 Bezpecnostní upozornní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Dlezité informace k pouzívání . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Pedstavení vaseho mobilního telefonu 10 Vybalení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Tlacítka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Pokud chcete zaznamenat scénu na síku, otocte telefon doleva. Zadejte nkolik prvních písmen jména, které chcete vyhledat. 4. Stisknutím [OK] nebo Fotoaparát poídíte fotografii. Stisknutím < > poídíte dalsí fotografii (krok 2). 5. Stisknutím [OK] nebo Fotoaparát zahájíte nahrávání. Stisknutím [OK] nebo Fotoaparát zastavíte nahrávání. Stisknutím <Zpt> nahrajete dalsí videozáznam (krok 3). Zobrazení fotografií V základním rezimu stisknte [OK] Moje soubory Obrázky Moje fotografie soubor s fotografií. Pouzívání základních funkcí Pehrávání videozáznam V základním rezimu stisknte [OK] Moje soubory Videa Moje videoklipy soubor s videozáznamem. Nahrávání videozáznam 1. V základním rezimu zapnete fotoaparát stisknutím a podrzením tlacítka fotoaparátu. Pokud chcete zaznamenat scénu na síku, otocte telefon doleva. Stisknutím [1] pepnete na rezim nahrávání. 26 Poslech hudby Níze je popsán poslech hudby s hudebním pehrávacem nebo FM rádiem. Poslech FM rádia 1. Zavolejte první osob, kterou chcete pidat do konferencního hovoru. Zatímco budete spojeni s první osobou, zavolejte druhé osob. Po spojení s druhou osobou stisknte <Moznosti> Konference. 30 4. Dalsí úcastníky mzete pidat opakováním krok 1 a 2. Chcete-li konferencní hovor ukoncit, stisknte [ ]. Pouzívání pokrocilých funkcí kontakt Naucte se vytváet vizitky, nastavovat císla pro rychlou volbu a vytváet skupiny kontakt. Volání na mezinárodní císlo 1. V základním rezimu zadáte znak + stisknutím a podrzením [0]. Zadejte celé císlo, na které chcete volat (kód zem, smrové císlo oblasti a telefonní císlo), a pak stisknte [ ]. Vytvoení vizitky 1. Zadejte své osobní údaje a stisknte <Moznosti> Ulozit. Svou vizitku mzete odeslat pilozením ke zpráv nebo k e-mailu nebo ji mzete odeslat pes Bluetooth. Pouzívání pokrocilých funkcí Volání kontaktu z cásti Kontakty Na císla mzete volat pímo z cásti Kontakty pomocí ulozených kontakt. Pejdte k císlu, na které chcete volat, a vytocte jej stisknutím [ ]. Nastavení císel rychlé volby 1. Pejdte k císlu, které chcete nastavit (2­9), a stisknte <Vybrat>. [. . . ] Blokování PIN Pi prvním pouzití telefonu, nebo kdyz je nutné zadat kód PIN, musíte zadat kód PIN dodaný s kartou SIM nebo USIM. Tuto funkci mzete vypnout pomocí menu Blokování PIN. Na telefonu se zobrazuje zpráva , , Hovor není povolen" nebo , , Sluzba není dostupná". · Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo spatným píjmem, mzete ztratit píjem. Pejdte na jiné místo a zkuste to znovu. a · Bez pedplatného nelze nkteré moznosti pouzívat. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 57989-31-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 57989-31-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag