Návod k použití PHILIPS 57988-48-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 57988-48-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 57988-48-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 57988-48-16.


PHILIPS 57988-48-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3581 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 57988-48-16 BROCHURE (1526 ko)
   PHILIPS 57988-48-16 QUICK START GUIDE (1580 ko)
   PHILIPS 57988-48-16 BROCHURE (1496 ko)
   PHILIPS 57988-48-16 QUICK START GUIDE (1580 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 57988-48-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 2 Píslusenství. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Ovládací panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Jak pouzívat tuto pírucku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Bezpecnostní opatení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] (Píklad: 60 minut) Výsledek : Zacne vaení. u Maximální výkon pi kombinaci mikrovlnného rezimu a grilu je 600 W. 7 Pokyny pro výbr nádobí CZ Aby se potraviny v mikrovlnném rezimu uvaily ci upekly, musejí jimi mikrovlny proniknout. Pouzité nádobí nesmí mikrovlny odrázet ani pohlcovat. Je-li nádobí oznaceno jako vhodné a bezpecné pro vaení v mikrovlnné troub, nemusíte si dlat starosti. V následujícím seznamu jsou uvedeny rzné typy nádobí a informace o tom, zda a jak se mají pouzívat v mikrovlnné troub. Nádobí Bezpecné Poznámky pro vaení v mikr. troub Sklenné nádobí · Nádobí urcené pro pouzití v troub i k servírování · Jemné sklenné nádobí · Kov · · Kovové nádobí Uzávry sáck do mraznicky Sklenice Je mozné je pouzít, pokud nemá kovové zdobení. Lze je pouzít pro ohívání pokrm nebo tekutin. Tenké sklo mze pi náhlém zahátí prasknout nebo se roztístit. Mze zpsobit vznik elektrického oblouku nebo pozár. Alobal Lze jej pouzít v malém mnozství k ochran cástí pokrm ped pevaením. Pi pouzití pílis velkého mnozství alobalu nebo v pípad, ze je alobal pílis blízko stny trouby, mze dojít ke vzniku elektrického oblouku. Porcelán, keramika, glazovaná keramika a kostní porcelán jsou obvykle vhodné, pokud nemají kovové zdobení. V tomto nádobí jsou baleny nkteré mrazené potraviny. Papírové nádobí · Talíe, kelímky a kuchyské utrky · Recyklovaný papír Pro krátkou dobu vaení a ohívání. Poznámka: Rýze nemusí po uplynutí doby vaení absorbovat vsechnu vodu. Pokyny pro pípravu pokrm z cerstvé zeleniny Pouzijte vhodnou sklennou pyrexovou nádobu s víkem. Pidejte 30-45 ml studené vody (2-3 polévkové lzíce) na kazdých 250 g (pokud není doporuceno jiné mnozství vody - viz tabulka). Pokracujte ve vaení, dokud nedosáhnete pozadovaného výsledku. Sl, bylinky nebo máslo pidejte po skoncení vaení. Tip: Cerstvou zeleninu nakrájejte na stejn velké kousky. Cím mensí kousky budou, tím rychleji se uvaí. Tstoviny: Pouzijte velkou sklennou pyrexovou mísu. Potravina Bílá rýze (pedvaená) Hndá rýze (pedvaená) Porce 250 g 250 g Výkon 750 W 750 W 750 W 750 W 750 W Doba (min) 17-18 22-23 18-19 19-20 11-12 Doba odstavení Pokyny (min) 5 5 5 5 5 Pidejte 500 ml studené vody. Pidejte 1000 ml horké vody. Veskerá cerstvá zelenina by se mla vait pi plném mikrovlnném výkonu (750 W). Potravina Brokolice Rzickov á kapusta Mrkev Kvták Porce 250 g 500 g 250 g 250 g 250 g 500 g 250 g Doba (min) 5-5½ 8½-9 6½-7½ 5-6 5½-6 9½-10 4-4½ Doba Pokyny odstavení (min) 3 3 3 3 Pipravte stejn velké rzice. Pidejte 30 ml (2 polévkové lzíce) vody nebo oísek másla. Lilky nakrájejte na malé plátky a pokapejte je 1 lzící citrónové st'ávy. [. . . ] Zahívejte 30 az 40 sekund pi výkonu 750 W, dokud se máslo nerozpustí. ROZPOUSTNÍ COKOLÁDY Vlozte 100 g cokolády do malé hluboké sklenné nádoby. Zahívejte 3 az 5 minut pi výkonu 450 W, dokud se cokoláda nerozpustí. ROZPOUSTNÍ KRYSTALIZOVANÉHO MEDU Vlozte 20 g krystalizovaného medu do malé hluboké sklenné nádoby. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 57988-48-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 57988-48-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag