Návod k použití PHILIPS 57984-48-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 57984-48-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 57984-48-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 57984-48-16.


PHILIPS 57984-48-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 57984-48-16 BROCHURE (1627 ko)
   PHILIPS 57984-48-16 QUICK START GUIDE (1921 ko)
   PHILIPS 57984-48-16 BROCHURE (1518 ko)
   PHILIPS 57984-48-16 QUICK START GUIDE (1921 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 57984-48-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Prac prostedky dvkujte podle tvrdosti vody, mnozstv pranho prdla a stupn zaspinn. Pro lehce zaspinn prdlo pouzvejte program "rychl pran". Kdyz se spotebic vyad a je teba ho dt do odpadu, odznte pvodn kabel a vya te z funkce uzavrac mechanismus dve, aby se spotebic ani nhodou nestal smrtc past pro dti. Sprvn zpsob vyazen svho spotebice si zjistte u pslusnho orgnu mstn sprvy, zodpovdnho za likvidaci pevnho odpadu v obci. Symboly, pouzit u nkterch odstavc tto prucky, maj nsledujc vznam: Dlezit informace, tkajc se bezpecnosti pi pouzvn vaseho spotebice. Nedbn tto informace mze mt za nsledek poskozen spotebice a dals skody. i Informace pro sprvn pouzit vaseho spotebice a zskn nejlepsho vkonu. [. . . ] V tomto ppad se pesvdcte, ze se hadice pi vyprazdovn pracky nemze sesmeknout. Tato odbocka mus bt nad sifonem, takze ohyb vypoustc hadice je nejmn 60 cm nad podlahou. Napojit pmo do odpadn trubky ve vsce nejmn 60 cm a ne vce jak 90 cm nad podlahou. ze svtl prmr odpadn trubky mus bt vzdy vts, nez je vnjs prmr vypoustc hadice. Ve te ji po podlaze, pouze cst u vtoku mze bt zvednut. P0022 P0023 Elektrick pipojen Tento spotebic je navrzen pro napjen jednofzovm stdavm naptm 220-230V, 50Hz. Zkontrolujte si, zda se na vasi domc instalaci mze pipojit instalovan vkon (2, 25 kW) pi soucasnm napjen jinch vasich spotebic. Spotebic pipojte do zsuvky opaten ochranou proti nebezpecnmu dotykovmu napt. Vrobce nepejm zdnou zodpovdnost za skody nebo zrann, vznikl v dsledku nedodrzen vse uvedenho bezpecnostnho opaten. 25 V ppad vmny elektrickho pvodnho kabelu, prosm, kontaktujte nase nejblizs servisn stedisko. C POUZIT Ovldac panel A B B C D F G 40 -95 30 -60 30 -40 H J K L M N P 30 -60 30 -40 30 -40 1 23 4 5 6 1 Zsuvka dvkovace pracch prostedk 2 Tlactko proti pomackn prdla Stiskem tohoto tlactka u program H-J-K-L-MN zpsobte, ze se voda na konci poslednho mchacho cyklu nevypust, takze na konci programu prdlo zstane nepomackan. Kdyz je teba prdlo po vypustn vody lehce odstedit, pouzijte program "G" (krtk odste ovn). 4 Volic teploty Tmto knoflkem si mzete nastavit pozadovanou teplotu pran. pran ve studen vod. 5 Provozn kontrolka Tato kontrolka se rozsvt, jakmile pracka zacne pracovat a zhasne na konci programu. 6 Volic program / hlavn vypnac Kdyz si chcete zvolit potebn program, natcejte knoflk volice ve smru otcen hodinovch rucicek, az se psmeno zdanho programu objev pesn proti ukazateli. 28 i MEZINRODN ZNACEN PRO OSETOVN PRDLA International wash code symbols These symbols appear on fabric labels, in aby vm pomohly zvolit nejleps zpsob to treat vaseho prdla. Tyto symboly se objevuj na visackch textilu, order to help you choose the best way oseten your laundry. SPORN PRAN Energetic wash 95 Max. prac temperature teplota 30C 30C Hand wash 60 40 40 30 Rucn pran Do not Vbec wash neprat at all BLEN Bleaching Blit ve studenwater Bleach in cold vod Do not bleach Neblit ZEHLEN Ironing Hork zehlicka Hot iron max. 200C max 200C Tepl zehlicka Warm iron max. 150C max 150C Vlah zehlicka Lukewarm iron max. 110C max 110C DoNezehlit not iron A SUCH Dry cleaning CISTN Cistn cleaning ve Dry za sucha vsech prostedcch in all solvents P Cistn za sucha v Dry cleaning in perchloru, benzinu, perchlorethylene, cistm alkoholu, petrol, pure alcohol, RR111 & R113 111 a R 113 F Cistn za sucha v Dry cleaning benzinu, cistm in petrol, alkoholu a R113 pure alcohol Necistit za sucha Do not dry clean and R 113 pi vysok high teplot temperature pi nzk low teplot temperature Drying SUSEN Flat Rozlozen na plocho On the line Na se On vsku Na clothes hanger V bubnov Tumble dry susicce Do bubnov Nesusit vnot tumble dry susicce 29 C cinn programy pro bavlnu a len Maximln npl: 4, 5 kg Jmenovit npl: 4 kg Prog. Teplota Druh prdla Bl prdlo s pedprkou (siln zaspinn) Popis cyklu Pedprka Pran pi 40C - 95C 4 mchn Dlouh odste ovn Pran pi 40C - 95C 4 mchn Dlouh odste ovn Pran pi 30C - 60C 4 mchn Dlouh odste ovn Pran pi 30C - 40C 4 mchn Dlouh odste ovn 4 mchn, podle poteby s avivz Dlouh odste ovn 1 mchn, podle poteby s avivz Dlouh odste ovn Mozn volby A B 40-95 40-95 Bl prdlo bez pedprky (normln zaspinn) Barevn prdlo bez pedprky (normln zaspinn) Barevn prdlo bez pedprky (lehce zaspinn) B(*) 30-60 C D F G 30-40 Mchn Avivz Odste ovn Vypoustn a krtk odste ovn Uveden teploty jsou optimln hodnoty pro kazd program a zvis na mnozstv a druhu a stupni znecistn prdla. (*) daje spoteby pro vyprn 4 kg bavlnnho prdla pi 60C: Voda: Elektrick energie: Cas: 73 litr 1, 20 kWh 135 minut Tyto daje byly vypoctny pro vodu, na pvodu do pracky 15C teplou. 30 Setrn programy pro syntetiku prdlo a vlnu Maximln npl: 2 kg, vlna: 1 kg Prog. Teplota Druh prdla , smsov tkaniny, choulostiv Popis cyklu Pedprka Pran pi 30C - 60C 3 mchn Vypoustn Pran pi 30C - 60C 3 mchn Vypoustn Pran pi 30C - 40C 3 mchn Vypoustn Pran pi 30C - 40C 3 mchn Vypoustn Mozn volby H J K L M N P 30-60 Syntetika s pedprkou (siln zaspinn) 30-60 Syntetika bez pedprky (normln zaspinn) 30-40 Jemn prdlo, hedvb 30-40 Vlnn prdlo Mchn 3 mchn s avivz Vypoustn Avivz Jedno mchn s avivz Vypoustn Vypoustn Vypoustn vody Uveden teploty jsou optimln hodnoty pro kazd program a zvis na mnozstv a druhu a stupni znecistn prdla. 31 C i Jak mte postupovat Ped pranm prvn npln prdla vm doporucujeme nechat probhnout jeden prac cyklus pro bavlnu pi 60C s przdnou prackou, aby se z pevnho a otocnho bubnu odstranily posledn zbytky pach a mastnoty z vroby. Do oddlu dvkovace pro hlavn pran nadvkujte polovicn mnozstv pracho prostedku a spus te program. 1. Do bubnu vlozte prdlo, jeden kus po druhm, vzdy prdlo co nejvce proklepejte. Odmrnou ndobkou odmte mnozstv pracho prostedku podle doporucen vrobce a nasypte ho do oddlu pro hlavn pran . Jestlize chcete pouzt pedprku, nadvkujte prostedek do pslusnho oddlu, oznacenho . C0005 3. Odmte psady Jestlize je to teba, nalejte avivzn prostedek pro zmkcovn tkanin do oddlu oznacenho ale nepekrocte znacku , , MAX" na zsuvce. [. . . ] Nouzov vyprazdovn Kdyz se voda z pracky nevyprzdn (je zanesen vyprazdovac cerpadlo nebo odtokov stko, nebo je ucpan vypoustc hadice), vyprzdnte pracku nsledujcm postupem: odpojte zstrcku ze zsuvky, zavete vodovodn ventil na pvodu vody, s podle poteby pockejte, az se voda ochlad, s na podlahu postavte vhodnou ndobu, s vlozte konec vypoustc hadice do tto ndoby a nechte vodu vytci. Kdyby nebyl k vypoustc hadici pstup, napklad kdyz je spotebic zabudovn mezi kuchysk nbytek, pot, co mte na podlaze pipravenou ndobu, lehce povolte odtokov stko a nechte vodu pomalu vytkat. s s 6. Nebezpec zamrznut Jestlize je spotebic vystaven teplotm pod bodem mrazu, je teba pijmout urcit opaten. s s s s s s Zavete vodovodn ventil. Vypoustc hadici vyjmte z drzku na zadn stran a konec spolu s volnm koncem pvodn hadice polozte do njak vhodn ndoby postaven na podlaze. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 57984-48-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 57984-48-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag