Návod k použití PHILIPS 57984-31-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 57984-31-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 57984-31-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 57984-31-16.


PHILIPS 57984-31-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 57984-31-16 BROCHURE (1542 ko)
   PHILIPS 57984-31-16 QUICK START GUIDE (1921 ko)
   PHILIPS 57984-31-16 BROCHURE (1515 ko)
   PHILIPS 57984-31-16 QUICK START GUIDE (1921 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 57984-31-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Nepouzívejte ho · Pouze kvalifikovaný elektriká mze provádt zmny nebo pro komercní nebo prmyslové úcely a ani pro jiné úcely nez opravy elektrického pipojení ve vasí domácnosti, je-li je nutné je urcen : tj. praní, máchání a odsteování. · Po kazdém pouzití vytáhnte pívodní sru ze zásuvky a · Pectte si pecliv instrukce v kapitole `Elektrické pipojení' tohoto návodu jest ped vlastním pipojení. · Po zapojení pracky se ujistte, ze nestojí na pívodní · V pracce perte pouze prádlo, které je pro tento druh praní elektrické se pracky. [. . . ] Pívod vody Vzniklé otvory zakryjte 2 zátkami, které jsou soucástí píslusenství pracky. Nezapomete zamácknout do otvoru nejprve okruzí zátky. Pipojte pevlecnou matici pívodní hadice na vodovodní kohoutek (20x27mm). V pípad nutnosti kupte hadici novou. Ujistte se, ze jste z pracky odstranili vsechny tyto díly a ulozili je pro pípadný pístí transport. 3. 6. Odpad Konec odpadní hadice musí být vlozen do odpadní trubky nebo do umyvadla. Výska konce odpadní hadice musí být mezi 70 a 100 cm nad dnem pracky. Dlezité: odpadní hadice nesmí být prodluzována. Jestlize je pílis krátká , volejte servis. Budete-li pracku zabudovávat do linky, mzete odíznout páskový drzák hadice na zadní stran pracky. Dv zavírací pásky ponechejte na míst. 3. 7. Elektrické zapojení Vase pracka mze být pipojena pouze k jednofázovému rozvodu o naptí 230V. Pracka nesmí být pipojena pes rozdvojku nebo prodluzovací sru. Tyto programy ukoncit zvolením programu 3 odstední nebo vypoustní. Na konci pracího cyklu vypnte pracku vymácknutím tlacítka hlavního vypínace. Vymácknte také jakékoliv jiné tlacítko. Odpojte pracku od elektrické sít a zavete pívod vody. Poznámka: Po praní doporucujeme ponechat víko a buben otevené a umoznit tak dobré vyvtrání. 4 5. PROGRAMOVÁ TABULKA Následující informace neukazují vsechny moznosti, ale pouze ty nejpouzívanjsí. Program Druh prádla Nápl pracky Mozné volby Teplota °C Piblizná spoteba* litr kWh min. Bílé + pedpírka Bílé** Bílé Bílé Bílé Máchání Aviváz Odsteování 60 - 90 60 - 90 40 - 60 5, 0 kg Polovicní nápl 80 75 74 66 53 16 0 2, 40 2, 00 1, 15 0, 80 0, 20 0, 07 0, 03 145-155 Údaje o spoteb jsou závislé na aktuálních podmínkách. 130-140 100-110 85-95 45-55 10-20 0-10 30 - 40 - Syntetika + pedpírka Syntetika Syntetika Krátce program Vlna Máchání Aviváz Vypoustní 40 - 60 2, 5 kg 40 - 60 40 1, 0 kg 2, 5 kg 5, 0 kg - 40 - 58 48 48 52 36 15 0 1, 10 0, 90 0, 70 0, 45 0, 01 0, 003 0, 02 80-90 70-80 70-80 40-50 15-25 0-10 0-10 * Udávané spoteby odpovídají nejvyssí teplot kazdého z program. ** Referencní program pro testování dle IEC 456 (60°C program pro bavlnu : 75 l / 1, 15 kWh / 135 min) 5 6. Tídní prádla a jeho píprava na praní · Prádlo tite dle typu a informacních násivek (viz kapitola 6. 4:Mezinárodní znacení pro osetování prádla):normální prádlo pro intenzivní zpsob praní, které vydrzí energický zpsob praní a odsteování a dále jemné prádlo u kterého zpsob praní vyzaduje zvýsenou péci. V pípad, ze jednotlivé kusy prádla budou z rzn náchylných materiál, pak zvolte pro praní program a teplotu, které odpovídají nejcitlivjsímu kusu prádla. V opacném pípad se bílé prádlo mze obarvit nebo zesednout. Dodrzujte informace napsané na násivkách «perte oddlen» nebo «perte nkolikrát po sob oddlen». [. . . ] Kontrolka filtru* se rozsvítí, je-li filtr ucpán. Poustí-li prané prádlo pílis vlákna, filtr cistte po kazdém praní. Stiskem na levé stran krycích dvíek otvoru s filtrem tato dvíka otevete. 7. 1. Odstranní usazenin Byl-li prací prásek správn dávkován, tak obycejn není nutné odstraovat njaké usazeniny. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 57984-31-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 57984-31-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag