Návod k použití PHILIPS 57983-31-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 57983-31-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 57983-31-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 57983-31-16.


PHILIPS 57983-31-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3581 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 57983-31-16 BROCHURE (1491 ko)
   PHILIPS 57983-31-16 QUICK START GUIDE (1641 ko)
   PHILIPS 57983-31-16 BROCHURE (1521 ko)
   PHILIPS 57983-31-16 QUICK START GUIDE (1641 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 57983-31-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] · Picsel a Picsel ViewerTM jsou ochranné známky spolecnosti Picsel Technologies, Inc. · Windows Media Player® je registrovaná ochranná známka spolecnosti Microsoft Corporation. Vypnutí telefonu pi doplování paliva Nepouzívejte telefon u benzínového cerpadla nebo v blízkosti paliv ci chemikálií. Vypnutí telefonu v letadle Mobilní telefony mohou zpsobit rusení rzných pístroj. Pouzití mobilního telefonu v letadle je nezákonné a také nebezpecné. [. . . ] Vyberte multimediální zprávu. Pouzívání funkce Bluetooth Telefon je vybaven technologií Bluetooth, která umozuje bezdrátové pipojení telefonu k jiným zaízením s podporou technologie Bluetooth a penáset data, pouzívat handsfree nebo ovládat telefon na dálku. Zapnutí funkce Bluetooth Zobrazení e-mailu 1. V základním rezimu stisknte <Menu> a vyberte moznost Zpráva Moje zprávy Dorucené e-maily. Pokud jste vybrali záhlaví, mzete zobrazit tlo e-mailu stisknutím <Volby> a vybráním moznosti Vyhledat. 1. V základním rezimu stisknte <Menu> a vyberte moznost Bluetooth Aktivace Zapnout. Vybráním moznosti Viditelnost telefonu Zapnout umozníte ostatním zaízením nalézt vás telefon. 25 Více nez jen telefon 1. V základním rezimu stisknte <Menu> a vyberte moznost Bluetooth Moje zaízení Hledat nová zaízení. Zadejte kód PIN pro Bluetooth nebo kód PIN pro Bluetooth druhého zaízení, pokud jej má, a stisknte <OK>. Kdyz majitel druhého zaízení zadá stejný kód, bude spárování dokonceno. Odeslání dat Vyhledání a spárování se zaízením Bluetooth 3. Pokud odesíláte kontakt, vyberte data, která chcete odeslat. Pokud je to nutné, zadejte PIN pro Bluetooth a stisknte <OK>. Píjem dat 1. Kdyz se zaízení pokusí pipojit k telefonu, povolte pipojení stisknutím <Ano>. Nastavení mozností pro odesílání a píjem zpráv SOS. Pokud chcete odeslat zprávu SOS, stisknte 4krát [hlasitost], kdyz je telefon zavený a v základním rezimu. Kontrola mnozství vyuzité pamti pro jednotlivé slozky zpráv. 29 Funkce menu Moje soubory Menu Popis Fotoaparát Pro poizování fotografií a videozáznam mzete pouzít zabudovaný fotoaparát. Pístup k mediálním souborm a ostatním souborm ulozeným v pamti telefonu. Toto menu je k dispozici pouze v pípad, ze je v telefonu vlozena pamová karta. Kontrola informací o pamti pro mediální polozky. Obrázky, Videa, Hudba, Zvuky, Dalsí soubory Pam karty Bluetooth Menu Popis Aktivace Moje zaízení Aktivace nebo deaktivace funkce Bluetooth. Hledání zaízení Bluetooth, ke kterým je mozné se pipojit. Stav pamti Kalendá Sledování plánu. Viditelnost telefonu Umoznit ostatním zaízením Bluetooth nalézt vás telefon nebo nikoliv. Jméno telefonu Piadit telefonu název, který bude ukázán ostatním zaízením. 30 Menu Popis Menu Popis Zabezpecený rezim Nastavení toho, zda telefon zobrazuje dotaz na potvrzení, kdyz jiná zaízení pistupují k vasim datm. Zobrazení dostupných sluzeb Bluetooth. FM rádio Editor obrázk Razítko Poslech hudby nebo zpráv z FM rádia v telefonu. Úpravy fotografií pomocí rzných nástroj. Vytvoení obrysového razítka fotografie a spojení s jinou fotografií. [. . . ] U automobil vybavených airbagy mjte na pamti, ze se airbagy nafukují velkou silou. Neumísujte pedmty, vcetn nainstalovaných ci penosných bezdrátových zaízení, nad airbag nebo do prostoru, kam by se pípadn otevel. Je-li bezdrátové zaízení nesprávn nainstalováno a nafoukne se airbag, mze dojít k tzkému zranní. · · · 42 · Vypínejte telefon, nez nastoupíte do letadla. Pouzití mobilního telefonu v letadle mze být nebezpecné pro provoz letadla a navíc je nezákonné. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 57983-31-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 57983-31-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag