Návod k použití PHILIPS 57982-31-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 57982-31-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 57982-31-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 57982-31-16.


PHILIPS 57982-31-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 57982-31-16 BROCHURE (1591 ko)
   PHILIPS 57982-31-16 QUICK START GUIDE (1860 ko)
   PHILIPS 57982-31-16 BROCHURE (1564 ko)
   PHILIPS 57982-31-16 QUICK START GUIDE (1860 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 57982-31-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] n Z bezpenostnch dvod nen ppustn mnit technick vlastnosti spotebie nebo se pokouet o jakoukoli jeho zmnu. n Jakkoli elektroinstalan prce, nutn pro instalaci spotebie, by ml provdt pouze odbornk elektrik s pslunou kvalifikac. n Jakkoli vodoinstalatrsk prce, nutn pro instalaci spotebie, by ml provdt pouze odbornk instalatr s pslunou kvalifikac. Bezpenost dt n Tento spotebi je konstruovn jen pro obsluhu dosplmi osobami. Je nebezpen nechat dti, aby se dotkaly ovldacch prvk spotebie nebo si s nm hrly. [. . . ] Kdy je teba doplnit do myky myc prostedek v tabletch, postupujte nsledovn: 1. Nedostaten mnostv mycch prostedk zhoruje vsledky myt, kdeto pli vysok mnostv nepin dn zlepen, nbr pedstavuje jen zbyten pltvn. Pouvnm odmϯovanho mnostv mycho prostedku ette tak ivotn prosted. Kompaktn myc prky bez fosft U nzkoalkalickch kompaktnch prk nabzench na trhu byly sloky nepzniv ivotnmu prosted nahrazeny prodnmi enzymy. Pi pouit BIO programu se delm psobenm dosahuj vsledky myt, jak s tradinmi mycmi prostedky doshnete pi teplot 65C. Jednotliv kusy uspodejte na a pod sklopn roty lk, aby voda mohla vude dobe protkat. Sklenice na vno, na sekt a na koak se mohou zavsit mezi jednotliv prvky rot nebo na n poloit. Do hornho koe se pednostn ukldaj lehk pedmty jako tal̯e a msy z uml hmoty a pod. Po uloen ndob do myky se ujistte, e se ob sprchovac ramena mohou voln otet. Nastaven vky hornho koe Kdy myjete velmi velk tal̯e (s prmrem od 27 cm do 31 cm), mete je uloit do spodnho koe. Kdy je teba horn ko pemstit do vy polohy, postupujte tak, jak je uvedeno dle. Nadzdvihnte ko na obou stranch tak, a uzvr zaklapne a ko je ve stabiln poloze. V tto poloze se vak kapacita hornho koe sn, pojme tal̯e jen do prmru 20 cm a nebudete moci pout zvednut roty na pohry. Po vloen ndob zasute koe zpt do myky. 5. Ujistte se, e sprchovac ramena se mohou voln otet Odmϯte myc prostedek Doplte do pslunch zsobnk potebn mnostv prostedk; pitom dodrujte pokyny uveden v tabulce mycch program. Nastaven a sputn programu se zpodnm startem Po proveden volby programu a ppadn voliteln funkce (suen, polovin npl) pro zpodn start pokraujte takto: Stisknte tlatko Zpodn start; v oknku displeje se zobraz h0". Kdy se m nastaven zpodnho startu zruit, stiskvejte tlatko dle, a se v oknku displeje zobraz h0". V oknku displeje se zobraz doba, o kterou se m start programu zpozdit a zane odpotvn po hodinch. Kdy chcete zruit njak probhajc program Kdy se tlatko Start stiskne na 5 sekund, program se vymae. V takovm ppad zhasnou vechny kontrolky a v oknku displeje se zobraz ti vodorovn pruhy. Varovn Akoli bezpenostn zazen myky peru chod spotebie, dvee se bhem hork fze nesm otevrat. Tak bezprostedn po skonen mycch program je nebezpe, e me unikat hork pra. 9. Na konci mycho programu Na konci mycho programu zazn peruovan akustick signl a myka se automaticky zastav. V oknku displeje se zobraz ti vodorovn pruhy a vechny kontrolky zhasnou. Kdy se m znovu nastavit njak program, stisknte njak tlatko nebo myku vypnte a znovu zapnte. Kdy myka zstane zaven, jet jednu dal minutu bude bet turbosuen a myka se navc odvlh. 18 /drba a itn Vnitn itn istte gumov tsnn dve a zsobnk mycch prostedk a oplachovacch psad vlhkm hadrem. [. . . ] Prodluovac hadice by mly leet na podlaze a mly by se zvednout jen ped vpust. Veden vypoutc hadice s odvtrnm odpadu u myky instalovan do vky. Odvtrn odpadu Elektrick pipojen Spotebi se pipojuje na pvod 230V 50Hz. Elektrick domovn instalace (zsuvka, veden, jitn a mϯen) mus bt dimenzovna tak, aby umonila pipojen spotebie. Spotebi pipojujte jen do zsuvky odpovdajc pslunm elektrotechnickm pedpism (VDE). Vrobce odmt jakoukoli odpovdnost za ppadn razy v dsledku nedodren tchto bezpenostnch pedpis. Myka instalovan do vky Kdy se myka instaluje do vky (max. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 57982-31-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 57982-31-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag