Návod k použití PHILIPS 57981-31-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 57981-31-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 57981-31-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 57981-31-16.


PHILIPS 57981-31-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 57981-31-16 BROCHURE (1593 ko)
   PHILIPS 57981-31-16 QUICK START GUIDE (1813 ko)
   PHILIPS 57981-31-16 BROCHURE (1563 ko)
   PHILIPS 57981-31-16 QUICK START GUIDE (1813 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 57981-31-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Pipojení vody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vyrovnání. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elektrické pipojení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Popis ovládacích prvk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Kdyby tam byla voda, dvee neotvírejte, dokud vodu nevypustíte. Jsteli na pochybách, pectte si cást "JAK DÁVKOVAT PRACÍ PROSTEDKY A PÍSADY". s Po pouzití spotebic vzdy odpojte ze zásuvky a zavete pívod vody. s Mezi jednotlivým praním nechávejte dvee mírn pootevené, aby se setilo dvení tsnní. s Ped pouzitím se musí odstranit vsechny cásti obalu a pepravní prvky. s Nedodrzení tchto pokyn mze zpsobit vázné poskození spotebice a skody na majetku. Viz píslusné cásti (vybalení) v návodu k obsluze. s Pro odstraování vnitních pepravních prvk pracka nesmí být zapojena do zásuvky. Nezapínejte spotebic do zásuvky, dokud nejsou odstranny vsechny pepravní srouby a upevnní z otvor, kde tyto srouby byly. s Jestlize spotebic stojí na koberci, ujistte se, ze mezi kobercem a podprnými nozkami je volný prostor pro proudní vzduchu. s Vnujte pozornost tomu, aby spotebic nestál na pívodním kabelu. 33 CESKY s Ped cistním spotebic odpojte ze zásuvky. VYBALENÍ A INSTALACE Pepravní zabezpecovací prvky Díve nez automatickou pracku uvedete do chodu, musí se odstranit vsechny prvky, zabezpecující pracku bhem pepravy. Klícem vysroubujte ti srouby na zadní stran pracky a vyjmte je. PIPOJENÍ VODY V blízkosti automatické pracky by ml být k dispozici vodovodní ventil studené vody, opatený 3/4" sroubením pro pipojení pívodní hadice, dále výlevka nebo umyvadlo nebo moznost napojení na odpadovou trubku ve stn. Výrobce nenese zádnou zodpovdnost v pípad úrazu nebo jiné události, jestlize tyto pedpisy nejsou dodrzovány. (Nikdy se nedotýkejte pracky, nebo jiného elektrického spotebice, kdyz stojíte na vlhké podlaze nebo jste bosi). 35 CESKY Dlezité upozornní: Vzdálenost od podlahy k nejvýse polozené cásti hadice by mla být mezi 60-90 cm. Hadice nesmí být ohnutá nebo zkroucená, aby nedocházelo k ucpávání. Jestli je prodlouzení hadice nevyhnutelné, nesmí pesto nikdy pesáhnout 1, 5 m a musí mít stejnou svtlost jako pvodní hadice. Pesvdcte se, ze hadice není pílis slabá. Elektrické pipojení Ped zapojením spotebice do zásuvky se ujistte, ze jsou splnny tyto pozadavky: 1) Naptí vasí elektrické instalace je shodné se jmenovitým naptím na stítku spotebice (stítek je pipevnn na zadní stran spotebice). 60 cm. Maximun Maximáln 90cm POPIS OVLÁDACÍCH PRVK Ovládací panel 1. VOLBA PROGRAMU Otácejte knoflíkem programátoru ve smru hodinových rucicek, az se dostanete na pozadovaný program. 6. SPUSTNÍ PRACKY Zda Zda Zda Zda Zda jsou dvee ádn zavené. DÁVKOVÁNÍ PRACÍHO PRÁSKU Zatáhnte za drzadlo a dávkovac otevete. Do oddílu oznaceného nasypte doporucené mnozství pracího prásku. Pro pedpírku pouzijte oddíl oznaceny . AL025 Knoflík programátoru povytáhnte smrem k sob, az uslysíte klapnutí. [. . . ] Kdyz potebujete pracku opt spustit zajistte, aby teplota okolí byla nad 0°C. VNJSÍ CISTNÍ Vnjsí plochy spotebice cistte pouze neutrálním mýdlem a vodou a pak je vytete do sucha. CISTNÍ ZÁSUVKY DÁVKOVACE S ODDÍLY Vytáhnte zásuvku ven (nejprve lehce az do zarázky, pak silou). Zásuvku zasute zpt. CISTNÍ ODTOKOVÉHO FILTRU Cistý filtr je pro správnou funkci automatické pracky dlezitý a ml by se tudíz cistit pravideln. Zachycují se zde malé pedmty, zapomenuté v kapsách, a textilní vlákna. Filtr otácením proti smru otácení hodinových rucicek P0341 vysroubujte ven. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 57981-31-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 57981-31-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag