Návod k použití PHILIPS 57979-48-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 57979-48-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 57979-48-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 57979-48-16.


PHILIPS 57979-48-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 57979-48-16 BROCHURE (1441 ko)
   PHILIPS 57979-48-16 QUICK START GUIDE (1219 ko)
   PHILIPS 57979-48-16 BROCHURE (1552 ko)
   PHILIPS 57979-48-16 QUICK START GUIDE (1219 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 57979-48-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] · Tento spotebic je urcen pro domácí pouzití. Nepouzívejte ho · Pouze kvalifikovaný elektriká mze provádt zmny nebo pro komercní nebo prmyslové úcely a ani pro jiné úcely nez je opravy elektrického pipojení ve vasí domácnosti, je-li je nutné urcen : tj. praní, máchání a odsteování. · Po kazdém pouzití vytáhnte pívodní sru ze zásuvky a · Pectte si pecliv instrukce v kapitole `Elektrické pipojení' tohoto návodu jest ped vlastním pipojení. [. . . ] V pípad, ze pracka je pílis nízko, tak stavitelnou nozicku vysroubujte do pozadované pozice spolu s ozubeným aretacním koleckem v naznaceném smru. (Je-li to nutné, tak pracku nadzvednte. ) Je-li pracka ve stabilní poloze, tak nasroubujte smrem nahoru ozubené aretacní kolecko a pevn ho utáhnte. Zajistte aby se nozicka, pi aretaci neprotácela . Otevete víko pracky a odstrate z pod nj blokování pohybu bubnu a plastové fólie. Pomocí 10mm klíce vysroubujte ze zadní cásti pracky dva srouby spolu s cepy. 3. 5. Pívod vody Vzniklé otvory zakryjte 2 zátkami, které jsou soucástí píslusenství pracky. Nezapomete zamácknout do otvoru nejprve okruzí zátky. Pipojte pevlecnou matici pívodní hadice na vodovodní kohoutek (20x27mm). V pípad nutnosti kupte hadici novou. Ujistte se, ze jste z pracky odstranili vsechny tyto díly a ulozili je pro pípadný pístí transport. 3. 6. Odpad Konec odpadní hadice musí být vlozen do odpadní trubky nebo do umyvadla. Výska konce odpadní hadice musí být mezi 70 a 100 cm nad dnem pracky. Dlezité: odpadní hadice nesmí být prodluzována. Jestlize je pílis krátká , volejte servis. Budete-li pracku zabudovávat do linky, mzete odíznout páskový drzák hadice na zadní stran pracky. Programátor otácejte ve smru chodu hodinových ruci-cek (doprava) tak dlouho, dokud nezvolíte pozadovaný program. 4. 2. 7. Spustení programu Po zvolení pozadovaného pracího programu stisknte tlacítko Hlavního vypínace « » címz zvolený program spustíte. 4. 2. 3. Volba otácek bubnu pi odsteování Zvolte odpovídající otácky odsteování, které vyhovují pranému druhu prádla a úrovni pozadované vlhkosti po odstední. Na ovladaci otácek jsou vyznacené hodnoty odpovídající odsteování bavlny. Pi odsteování syntetických materiál, vlny a jemných druh prádla jsou otácky nizsí nez jsou na ovladaci vyznacené. Konec programu Jakmile zvolený program skoncí, pracka se automaticky zastaví a volic programu zstane v poloze stop « » nebo Stop máchání « ». Program koncí : - odsteováním nebo vypoustním (pro vsechny prací programy) volbou pozadované polohy na volici rychlosti odstední (pokud jste nestiskli tlacítko Stop máchání « ») - stop mácháním (pro vsechny prací programy), jestlize jste stiskli tlacítko Stop máchání « »). Tyto programy mzete ukoncit odsteováním po volb pozadované polohy na volici rychlosti odstední a uvolnním tlacítka Stop máchání « ». Na konci cyklu pracku vypnte uvolnním tlacítka Hlavního vypínace « ». Vytáhnte zástrcku ze zásuvky a zavete pívod vody. Poznámka : doporucujeme nechat otevené víko pracky i buben, aby buben vyvtral. 4 5. [. . . ] Vase vodárna nebo distribucní firma , která vám vodu dodává, vám sdlí stupe tvrdosti vody. · · · · · · · 6. 4. Mezinárodní znacení pro osetování prádla 6. 2. Plnní pracky dle druhu prádla Mnozství prádla vlozeného do pracky nesmí pekrocit maximální povolenou kapacitu. Druh látky a typ odvu mají vliv na celkovou kapacitu pracky. Snizte mnozství prádla pod hranici kapacity, je-li siln zaspinné nebo vyrobené z froté materiálu. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 57979-48-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 57979-48-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag