Návod k použití PHILIPS 57977-48-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 57977-48-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 57977-48-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 57977-48-16.


PHILIPS 57977-48-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 57977-48-16 BROCHURE (1448 ko)
   PHILIPS 57977-48-16 QUICK START GUIDE (1186 ko)
   PHILIPS 57977-48-16 BROCHURE (1422 ko)
   PHILIPS 57977-48-16 QUICK START GUIDE (1186 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 57977-48-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Tento návod k pouzití musí být dostupný i novému uzivateli , aby se mohl seznámit s veskerými funkcemi spotebice vcetn bezpecného zacházení s ním. Tyto bezpecnostní pokyny byly vypracovány v zájmu vasi bezpecnosti. Je bezpodmínecn NUTNÉ, abyste se s tmito informacemi seznámili jest ped instalací a pípadným pouzíváním. Instalace Ulození na skládku Veskerý obalový materiál by ml být ulozen na odpovídající skládku. Plastické díly jsou oznaceny mezinárodn platnými symboly: >PE< >PS< polyetylén -napíklad obalová fólie polystyrén - napíklad tsnící materiál (vzdy bez freon) Ujistte se, ze mycka nebyla pi transportu njak poskozena. [. . . ] Tuto informaci Vám sdlí vodárna, která vámi pouzívanou vodu dodává. Plnní zásobníku soli: 1. Otevete dvee mycky, vyjmte spodní kos a vysroubujte uzávr zásobníku soli proti smru chodu hodinových rucicek (doleva). Nalijte 1 litr vody do zásobníku (tuto operaci provádjte pouze ped prvním pouzitím mycky!). Pomocí násypky zcela naplte zásobník solí. Ujistte se, ze nezstaly zádné stopy soli na závitu a tsnní uzávru a vlozte uzávr zpt na místo. Pevn zasroubujte uzávr ve smru chodu hodinových rucicek (doprava). LE SA UT ZO LT SA LZ SA L SE Nastavování zmkcovace vody 1. Otocte ovladac do pozadované polohy (viz tabulka) na odpovídající císlo. Vlozte zpt spodní kos SR14 Zmkcovac vody byl v továrn nastaven na stupe 2. Zásobník soli je nutné periodicky doplovat. Po spotebování zásoby speciální soli se rozsvítí na ovládacím panelu kontrolka zásoby speciální soli. Po doplnní speciální soli bude tento indikátor jeste asi 26 hodin svítit, bude-li mycka stále zapnutá. Bude-li se speciální sl rozpoustt jest déle, tento indikátor mze svítit i delsí cas nez je uvedeno výse. Je-li vícko zavené, stisknte kolík (1) a vícko se tak uvolní. US75 2. Znacky indikují mnozství: 20 = piblizn 20 g mycího prostedku 30 = piblizn 30 g mycího prostedku US74 Ped zavením dveí se pesvdcete, ze se mohou voln otácet ob ostikovací ramena. DE19 DE22 Nastavení polohy vrchního kose Chcete-li umývat v mycce velké kusy nádobí, tak ped jejich ulozením do spodního kose, musíte vrchní kos nastavit do vyssí polohy. Maximální výska nádobí v horním kosi v dolním kosi S kosem v horní poloze S kosem v dolní poloze 20 cm 24 cm 31 cm 27 cm 3. Vsechny programy s pedmytím vyzadují nasypat malou dávku mycího prostedku (asi 5 az 10 g) do pilehlé komory (3). Tato dávka mycího prostedku bude vyuzita pi pedmytí. Vícko zavete do zaklapnutí tak, aby kolík optovn tuto polohu zajisoval. Nastavení do vyssí polohy provete následujícím zpsobem: 1. Vysute pední zarázky (A) vrchního kose a kos vyndejte. Zasute kos do vyssí polohy a zarázky (A) pesute do pvodní zajistné polohy. Je-li kos nastaven do horní polohy, tak nebude mozné pouzívat drzáky hrnk. RC01 Vzdy po nalození nádobí zavete dvee mycky. Otevené dvee mohou být zdrojem úrazu. 10 Rzné druhy mycích prostedk Tabletové mycí prostedky Jednotlivé typy prostedk se rozpoustjí rzn rychle. Z tohoto dvodu ne vsechny typy tablet mohou pln vyuzít svojí plnou mycí schopnost pi pouzití v krátkých mycích programech. Z tohoto dvodu vzdy volte pouze normální (dlouhý) program pi pouzití tchto tabletových prostedk. [. . . ] Jestlize se na skle vyskytují stopy po vodním kameni, tak je zásobník speciální soli prázdný nebo není zmkcovac vody nastaven správn. Nádobí je vlhké a matné · Nebyl pouzit lestící prostedek. · Zásobník lestícího prostedku je prázdný. Na nádobí a skle se vyskytují mlécné skvrny, modravý závoj a pruhy · Snizte mnozství lestícího prostedku. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 57977-48-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 57977-48-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag