Návod k použití PHILIPS 57975-31-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 57975-31-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 57975-31-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 57975-31-16.


PHILIPS 57975-31-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 57975-31-16 BROCHURE (1620 ko)
   PHILIPS 57975-31-16 QUICK START GUIDE (1302 ko)
   PHILIPS 57975-31-16 BROCHURE (1591 ko)
   PHILIPS 57975-31-16 QUICK START GUIDE (1302 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 57975-31-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] K ochran ped nezádoucími omyly a nehodami je dlezité, aby se vsechny osoby, které budou pouzívat tento spotebic, seznámily s jeho provozem a bezpecnostními funkcemi. Tyto pokyny uschovejte a zajistte, aby zstaly u spotebice i v pípad jeho pesthování na jiné místo nebo prodeje dalsím osobám, aby se tak vsichni uzivatelé po celou dobu zivotnosti spotebice mohli ádn informovat o jeho pouzívání a bezpecnosti. Opravy provádné nezkusenými osobami mají za následek zranní nebo vázné poskození spotebice. Vzdy zádejte originální náhradní díly. Vseobecné bezpecnostní informace · Mycí prostedky mohou zpsobit chemické popálení ocí, úst a hrdla. [. . . ] Aktuální stupe je signalizován poctem blikání kontrolky Konec programu. · Kontrolka Konec programu mze napíklad zablikat 5x. · Stupe mzete zmnit stisknutím tlacítka funkce A . Po kazdém stisknutí tlacítka se stupe zvýsí. · Kontrolka Konec programu signalizuje nové nastavení. · Chcete-li nastavení ulozit, vypnte mycku stiskem tlacítka Zap/Vyp. Pouzití soli do mycky POZOR Pouzívejte jen speciální sl vhodnou pro mycky. Odsroubujte uzávr. Pomocí pilozené Ped prvním plnním zásobníku na sl do nj násypky doplte sl, az se nalijte vodu. zásobník úpln zaplní. 11 DLEZITÉ Okamzit spuste úplný program. DLEZITÉ Pi plnní zásobníku solí z nj bude vytékat voda. Odstrate veskerou rozsy- Uzávr vrate zpt a panou sl. utáhnte ho doprava, az se s cvaknutím zastaví. DLEZITÉ Jakmile se rozsvítí kontrolka na ovládacím panelu, doplte hladinu lestidla. Pouzití lesticího prostedku Otevete vícko. Rozlité lestidlo pecliv Doplte lestidlo. Zavete vícko a Maximální stupe doplnní je oznacen znac- stisknte, az zapadne. kou "max" DLEZITÉ POZOR Nikdy do dávkovace lestidla nelijte jiné tekutiny (nap. Jakmile se rozsvítí kontrolka na ovládací panelu, docisticí prostedky pro mycky, tekuté mycí prostedky). Vycistte vnitek mycky. Cistní vnjsích ploch Vnjsí strany spotebice a ovládací panel otírejte vlhkým mkkým hadíkem. Je-li to nutné, pouzívejte pouze neutrální mycí prostedky. Nikdy nepouzívejte prostedky s drsnými cásticemi, drátnky nebo rozpoustdla (aceton, trichloretylen apod. . . . ). Opatení proti vlivu mrazu Mycku neumísujte v místnosti, kde teplota klesá pod 0 °C. Pokud nelze zvolit jiné umístní, vyklite mycku, zavete dvee, odpojte pívodní hadici a vylijte z ní vodu. Cistní vnitního prostoru Tsnní kolem dveí, zásobníky na mycí prostedek a lestidlo cistte pravideln vlhkým hadíkem. Doporucujeme spustit kazdé 3 msíce mycí program pro velmi znecistné nádobí s mycím prostedkem, ale bez nádobí. Pemístní mycky Musíte-li mycku pemístit (sthování apod. . . . ): 1. Mycku pi doprav pílis nenaklánjte. 18 Vztah k zivotnímu prostedí Obalový materiál Obalový materiál neskodí zivotnímu prostedí a je recyklovatelný. Zlikvidujte prosím veskerý obalový materiál ve vhodném kontejneru ve sbrném dvoe v míst svého bydlist. POZOR Pokud uz spotebic nechcete pouzívat: · Vytáhnte pívodní kabel ze zásuvky. Zabráníte tak tomu, aby se dti ve spotebici uvznily, coz by mohlo ohrozit jejich zivot. Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, ze tento výrobek nepatí do domácího odpadu. [. . . ] váha Síka x výska x hloubka (cm) 45 x 85 x 61 Informace o pipojení k elektrické síti jsou uvedeny na typovém stítku na vnitním okraji dveí mycky. Minimální - maximální (MPa) jídelní soupravy kg 0, 05 - 0, 8 9 36 21 Údaje o spoteb Údaje o spoteb jsou pouze orientacní, závisí na tlaku a teplot vody a také na kolísání v dodávce proudu a na mnozství nádobí. Údaje o spoteb Program Intenzivní 70° Normální 65° 30 min 60° BIO 50° 1) Oplach a pozdrzení 1) Testovací program pro zkusebny Délka programu (v minutách) 80 - 90 90 - 100 30 160 - 170 12 Spoteba energie (v kWh) 1, 5 - 1, 7 1, 3 - 1, 4 0, 8 0, 8 - 0, 9 0, 1 Voda (litry) 18 - 20 19 - 21 8 12 - 13 3, 5 Poznámky pro zkusebny Testování podle normy EN 60704 musí být provedeno s myckou plnou nádobí a s pouzitím testovacího programu (viz "Údaje o spoteb"). Testování podle normy EN 50242 musí být provedeno s plným zásobníkem soli a lesticího prostedku a za pouzití testovacího programu (viz "Údaje o spoteb"). Plná nápl: 9 standardních jídelních souprav Mnozství mycího prostedku Nastavení lestidla 5 g + 20 g (typ B) poloha 4 (typ III) 22 Horní kos bez mensí misky a salátové misky Horní kos s mensí miskou a saláto- Kosícek na píbory vou miskou Drzáky na sálky: poloha A Dolní kos Instalace UPOZORNNÍ Elektrickou a vodovodní instalaci, které jsou nezbytné k zapojení této mycky, smí provádt pouze kvalifikovaný elektriká a/nebo instalatér nebo osoba s píslusným oprávnním. UPOZORNNÍ Pipojení k vodovodní síti provete výhradn pomocí nové soupravy hadic; neinstalujte znovu jiz jednou pouzitou soupravu. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 57975-31-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 57975-31-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag