Návod k použití PHILIPS 57960-31-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 57960-31-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 57960-31-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 57960-31-16.


PHILIPS 57960-31-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 57960-31-16 BROCHURE (1535 ko)
   PHILIPS 57960-31-16 QUICK START GUIDE (1177 ko)
   PHILIPS 57960-31-16 BROCHURE (1506 ko)
   PHILIPS 57960-31-16 QUICK START GUIDE (1177 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 57960-31-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Filtry s aktivnm uhlm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Osvtlen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /drba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-4 3 3 3 3 4 4 4 5-6 5 5 5 5 6 6 6 6 Zruka, servis a nhradn dly Zruka, servis a nhradn dly Pette si tento nvod k obsluze a dodrujte v nm uveden rady a pokyny. [. . . ] Pedchoz ˷sti nazvan "Co dlat, kdy . . . " a "Servis" obsahuj doporuen, co by se mlo zkontrolovat dve, ne zavolte servisnho technika. Jestlie po tchto kontrolch zvada stle existuje, zavolejte vae nejbli autorizovan servisn stedisko Zanussi. Originln nhradn dly lze koupit od autorizovanch stedisek servisu Zanussi. Vjimky - tato zruka se nevztahuje na: pokozen nebo poadavky vznikl v dsledku pepravy, nesprvnho pouit nebo nedbalosti, vmny rovek a snmatelnch ˷st ze skla nebo plastickch hmot nklady spojen s poadavky na odstrann zvad spotebie, kter je nesprvn instalovn spotebie, kter jsou pouvny v komernm prosted vetn pronajmanch zem Evropskho spoleenstv. Lze pout standardn zruku, ale zajitn, e spotebi spluje normy platn v pslun zemi, kam byl spotebi dopraven, je na zodpovdnosti a na nklady vlastnka. Me bt vyadovn doklad o koupi. - - Podmnky zruky My, vrobce, zaruujeme, e jestlie bhem 12 msc od data zakoupen tohoto spotebie Zanussi se tento spotebi nebo jakkoli jeho ˷st ukou jako vadn pouze z dvodu vadnho zpracovn nebo vadnho materilu, provedeme podle naeho uven bu opravu nebo vmnu tho bez placen za prci, materil nebo pepravu za pedpokladu, e: - spotebi byl sprvn instalovn a pouvn pouze na napt uveden na ttku jmenovitch hodnot - spotebi byl pouvn pouze pro normln domc ely a v souladu s pokyny vrobce pro provoz a drbu - na spotebii neprovdla servis, drbu ani opravu jin ne nmi autorizovan osoba, kter spotebi nerozebrala ani s nm jinak nemanipulovala - vechny servisn prce podle tto zruky mus provdt servis Zanussi nebo jm autorizovan stedisko - kad vymnn spotebi nebo vymnn vadn sou˷st se stanou nam vlastnictvm - tato zruka plat vedle vaich zkonnch nebo jinak prvn podloench prv Model . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / . . . V ppad technickch problm vm bude i n znakov servis kdykoliv k dispozici, volejte 02/6112 6112. Adresy: Servisn stedisko Zanussi Hanusova ulice 140 21 Praha 4 Tel. : 02/6112 6112 Servisn stedisko Zanussi t. Generla Pky 3 613 00 Brno Tel. : 05/4524 5113 Bezpenost Pette si tento nvod a varovn upozornn na za˷tku tohoto nvodu. Vrobce nezodpovd za vady zpsoben nesprvn pouvanm vrobkem nebo vrobkem pouvanm pro jin ely ne jsou ely specifikovan v tomto nvodu. 2 11 st 1: POKYNY K MONTI 1 - VEOBECN. . . POKYNY Tento odsava par je pipraven k monti nad varnou desku a lze jej upevnit bu na dno vrchn kuchysk skky, nebo pmo na ze. Lze jej pout v reimu odsvn (s odtahem do vnjho ovzdu), nebo v reimu vnitnho obhu (se zabudovanm filtrem s aktivnm uhlm ). Prubu pak spojte potrubm o prmru 100 mm nebo 120 mm s odtahovm vedenm. 10) a zkontrolujte, zda pka (odsava s jednm motorem), nebo ukazatel kulov rukojeti (odsava se dvma motory) je v poloze nasvn (obr. Pokud je v odsavai namontovn filtr s aktivnm uhlm, otoenm rukojeti smrem doleva jej demontujte (viz ˷st 2, odstavec 3. 3 2). 2 - Pizpsoben na vnitn obh (nasvan vzduch se filtruje a vhn se zpt do mstnosti) Otevete nasvac mku, zkontrolujte zda pka (odsava s jednm motorem), nebo ukazatel kulov rukojeti (odsava se dvma motory) je v poloze nasvn (obr. 11) a namontujte filtr s aktivnm uhlm (˷st 2, odstavec 3. 3 2). 3. 4 - Pipojen do st a kontrola funknosti 1 - Odsava par je vybaven pevnm pvodnm kabelem a zstrkou s ochrannm kontaktem a je pipraven k pipojen na stdav proud o napt 220 V. Je teba co nejpsnji dodrovat bezpenostn pokyny zdraznn v nvodu k monti, zejmna body 2. 2, 2. 3 a 2. 4 z odstavce 2. 2 - Po pipojen odsavae par do elektrick st je teba provst kontrolu funknosti osvtlen, spnn motoru a pepnn stup vkonu. 4 9 st 2: POKYNY K POUIT A /DRB 1 - BEZPENOSTN POKYNY Je teba dodrovat vechny pokyny z odstavce 2 z 1. Krom toho jsou pi pouvn a drb odsavae par dleit tak nsledujc pokyny: /drbu tukovch filtr a vmnu filtr s aktivnm uhlm je teba provdt vas, a to v intervalech doporuovanch vrobcem, pi velmi astm pouvn odsavae par (vce ne 4 hodiny denn) jet astji. V ppad, e je odsava par zapnut, nenechvejte velk plamen plynovho hoku bet naprzdno. Jakmile sthnete hrnec z plamene, ihned vypnte plyn, nebo jej nastavte na krtkou dobu na minimum, ale mjte jej pitom stle na och. Takovm zpsobem uette energii a zrove se vyhnete nebezpen tepeln koncentraci. [. . . ] Takovm zpsobem uette energii a zrove se vyhnete nebezpen tepeln koncentraci. V ppad, e je pouvn k jinm elm, vrobce odmt nst zruku. 1. 1 - 1. 2 - 1. 3 1. 4 - 2 - OVLDN ODSAVAE PAR 2. 1 Ovldac panel se 3 pepnai (obr. Pepna M = zapn a vypn motor ventiltoru a slou k pepnn rychlost motoru. Rychlosti motoru: 1 = nejni stupe vkonu, je vhodn pro dlouhotrvajc lehkou vmnu vzduchu pi mal tvorb kuchyskch vpar. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 57960-31-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 57960-31-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag