Návod k použití PHILIPS 57954-31-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 57954-31-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 57954-31-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 57954-31-16.


PHILIPS 57954-31-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3090 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 57954-31-16 BROCHURE (406 ko)
   PHILIPS 57954-31-16 BROCHURE (484 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 57954-31-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] V mnoha ppadech si budete moci vyjasnit jakkoli pochybnosti sami a tud vyhnout se zbytenm volnm do servisu. Pedchoz ˷sti nazvan "Co dlat, kdy . . . " a "Servis" obsahuj doporuen, co by se mlo zkontrolovat dve, ne zavolte servisnho technika. Jestlie po tchto kontrolch zvada stle existuje, zavolejte vae nejbli autorizovan servisn stedisko AEG. Originln nhradn dly lze koupit od autorizovanch stedisek servisu AEG. Vjimky - tato zruka se nevztahuje na: pokozen nebo poadavky vznikl v dsledku pepravy, nesprvnho pouit nebo nedbalosti, vmny rovek a snmatelnch ˷st ze skla nebo plastickch hmot nklady spojen s poadavky na odstrann zvad spotebie, kter je nesprvn instalovn spotebie, kter jsou pouvny v komernm prosted vetn pronajmanch zem Evropskho spoleenstv. [. . . ] Zvsy dv̯ek zasute zrove do vybrn vpravo i vlevo tak hluboko, jak je to jen mon. Mosazn nabarven upnac pky na obou zvsech dv̯ek sklapnte do pvodn polohy. Dv̯ka zavete. 10 59 Osvtlen trouby Varovn: Hroz zasaen elektrickm proudem!Na dno trouby si rozlote hadr pro ppad, e by vm rovka nebo sklenn kryt upadl. Sklenn kryt znovu nasate. Psluenstv peic trouby Kombinovan rot na peic ndoby, dortov a kolov formy, na porce peench nebo grilovanch pokrm. Peic plech na kole a drobn peivo. Pek na peen masa nebo jako ndoba na zachycovn tuku. Vmna bon rovky / itn sklennho krytu 1. V ppad nutnosti vymte rovku: halogenov 20 W, 12 V, odoln teplotm do 300C. Halogenov rovky se dotkejte vdy jen pes hadr, aby nedolo k pipeen mastnch skvrn. Namontujte zasouvac mku. 58 11 Ped uvedenm do provozu Nastaven dennho asu Tato peic trouba funguje pouze s nastavenm asem. Po pipojen peic trouby do elektrick st, nebo po vpadku proudu zane blikat kontrolka u funkce dennho asu. Nasazen zasouvacch mek Pi nasazovn mek dejte pozor na to, aby zaoblen konce vodicch lit smϯovaly dopedu. 1. Znovu pithnte roub. 12 57 Zasouvac mky Pi itn bok peic trouby lze vyjmout zasouvac mky na lev i prav stran. Povolte roub. Prvn itn Ne zanete peic troubu vbec pouvat, mli byste ji dkladn vyistit. Bhem provozu trouby je osvtlen automaticky zapnuto. Tukov filtr 1. Siln piplen neistoty vyvate ve vod s 2-3 lcemi isticho prostedku pro myky ndob. itn pomoc pyrolzy Varovn!Pozor: Ped provdnm pyrolzy mus bt zevnit vyklizeno veker psluenstv vetn tukovho filtru. Pokud pouvte jako zvltn psluenstv peic vozky, muste je ped provedenm pyrolzy vyjmout. V ppad, e se v troub nachz peic vozk, objev se na displeji "tEL". Bezpenostn vypnn chrn peic vozk a zablokuje proveden pyrolzy. 16 53 itn a drba Varovn: itn trouby parnmi nebo vysokotlakmi isticmi pstroji je z bezpenostnch dvod zakzno. Zapnut funkce peic trouby 1. Tisknte tlatko volby funkce nebo tolikrt, dokud se nerozsvt kontrolka u poadovan funkce trouby. Trouba zvnjku Pedn stnu trouby otrejte mkkm hadrem a teplm mycm roztokem. Na kovovou pedn stnu trouby pouvejte bn oetovac prostedky. Vnitek trouby Varovn: Ped itnm mus bt trouba vypnut a vychladl. Pokud pece jen pouvte sprej na itn, dodrujte pokyny vrobce! Na displeji se objev navren teplota. Bhem ohevu trouby svt kontrolka teploty. Zmna teploty peic trouby Tisknte tlatko nebo , m se teplota na displeji zvyuje nebo sniuje. Zven nebo snen probh v krocch po 5C. Psluenstv Vechny zasouvac ˷sti (rot, pek atd. ) po kadm pouit umyjte a dobe osute. [. . . ] Stisknte asi 2 sekundy zrove tlatka volby funkce trouby a , dokud se na displeji neobjev npis "LO". Vypnut zablokovn tlatek Stisknte asi na 2 sekundy zrove tlatka volby funkce trouby a. Pi vypnut trouby se funkce zablokovn tlatek automaticky zru. 40 29 Bezpenostn vypnn trouby Pokud nen trouba po urit dob vypnuta nebo nen zmnna teplota, automaticky se vypne. Peic trouba se vypne pi teplot trouby: 30 120 200 250 120C 200C 250C 300C po po po po 12, 5 hodin 8, 5 hodin 5, 5 hodin 1, 5 hodin Peen masa Pi peen masa se pouvaj funkce INFRAPEEN a TRADIN PEEN. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 57954-31-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 57954-31-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag