Návod k použití PHILIPS 57950-48-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 57950-48-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 57950-48-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 57950-48-16.


PHILIPS 57950-48-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2930 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 57950-48-16 BROCHURE (462 ko)
   PHILIPS 57950-48-16 BROCHURE (441 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 57950-48-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] V ppad opravy se obracejte na svoje mstn servisn stedisko a vdy trvejte na originlnch nhradnch dlech. Informace o ivotnm prosted Po proveden instalace prosm vyhote obalov materil do odpadu v souladu s bezpenostnmi pedpisy a pedpisy o ochran ivotnho prosted. Kdy vyazujete star spotebi, odznte kabel, aby se spotebi nedal zapojit do zsuvky. Bezpenost dt Tento spotebi je navren pro obsluhu dosplmi osobami a dti ho smj obsluhovat jen pod dozorem dosplch. Malm dtem nesm bt dovoleno, aby si pohrvaly s ovldacmi prvky spotebie a hrly si v jeho v blzkosti. Dti by se mly dret stranou, dokud spotebi nevychladne. Je velice dleit, aby tato pruka byla bezpen uloena a uivateli vdy po ruce pro budouc informace. [. . . ] 2 Kontrolka peic trouby Tato kontrolka se rozsvt pokad, kdy se njak topn tleso uvede do provozu. 4 Programtor konce peen (Obr. 3) Toto zazen vm umouje nastavit troubu tak, aby se sama automaticky vypnala, jakmile uplyne pedem nastaven doba. Natote knoflk asovae ve smru oten hodinovch ruiek a nastavte poadovanou dobu peen. Pak vlote pokrm do trouby a nastavte knoflk ovldn funkc trouby a knoflk ovldn termostatu do dan polohy. Kdy doba peen uplyne, zazn akustick signl a trouba se automaticky vypne. Obr. 3 Bezpenostn termostat Tato peic trouba je opatena bezpenostnm termostatem. V ppad, e hlavn termostat nebude sprvn fungovat a dojde k pehvn, toto bezpenostn zazen vypne napjen spotebie. Za dnch okolnost byste se nemli pokouet opravovat spotebi sami. Chladic ventiltor /elem tohoto ventiltoru je chladit ovldac panel, ovldac knoflky a dradlo dv̯ek trouby. Ventiltor vyfukuje proudem vzduch ven mezi ovldac panel a dradlo dv̯ek trouby. Aby bylo zajitno sprvn chlazen, ventiltor bude bet i po vypnut trouby, dokud teplota nebude normln. Pi kadm peen mus bt dv̯ka peic trouby zaven. Kdy je trouba instalovna poprv Jakmile je trouba nainstalovna: a) Nastavte termostat do polohy MAX. Jakmile je tato operace provedena, nechte troubu vychladnout a pak vyistte komoru trouby mkkm hadrem namoenm do hork mdlov vody. Aby se tyto skvrny pi ptm peen nepiplily na smalt, peliv istte komoru trouby po kadm peen ovoce. 8 Dv̯ka trouby a dven tsnn Ped itnm dv̯ek trouby je doporuujeme z trouby odstranit. b) Vnujte pozornost zvsm, ktermi jsou dv̯ka pipevnna k tlesu trouby (Obr. 7). d) Uchopte dv̯ka po lev a prav stran a pak je zvolna vytejte smrem k troub, a jsou napl zaven. Sprvnou funkci trouby zajiuje tsnn, vloen do okraje komory peic trouby. Pravideln stav tsnn kontrolujte a podle poteby vyistte, ale nepouvejte abrasivn prostedky. jmenovit vkon (230V, 50Hz) Napjec napt (50Hz) 1000W 800W 1800W 1750W 30W 25W 15W 1870W 230V ROZMRY VNITN KOMORY TROUBY Vka ̯ka Hloubka Obsah 32, 5 cm 42, 0 cm 39, 0 cm 53 litr Instalace Nsledujc pokyny jsou ureny pro kvalifikovanho technika, aby mu umonily provst instalaci spotebie v souladu s platnmi pedpisy. Vestavbu a elektrick pipojen spotebie sm provdt pouze kvalifikovan a autorizovan technik. 10 Vestavba Je dleit, aby rozmry a materily okol nebo skky, do kter se bude trouba instalovat, byly sprvn a vydrely zven teploty. Sprvn instalace bude muset zajistit ochranu proti dotyku elektrickch sou˷st a ˷st, kter maj jen pracovn izolaci. Vechny jednotky uren k ochran mus bt osazeny napevno, aby je nebylo mono bez pouit nstroj odstranit. [. . . ] Kdy se spotebi pipojuje pmo na elektrick rozvod, mus bt ped spotebi zapojen vhodn dvouplov vypna s minimln vzdlenost vypnutch kontakt 3 mm, dimenzovan na poadovan zaten spotebie a odpovdajc platnm pedpism. Pvodn kabel mus bt umstn tak, aby dn jeho ˷st nemohla pijt do styku s pedmty, jejich teplota je o 50C vy ne je pokojov teplota. Po proveden elektrickho pipojen pezkouejte asi na 3 minuty vechna ohvac tlesa. 13 Svorkovnice Spotebi je vybaven snadno pstupnou svorkovnic, urenou pro jednofzov pipojen s provoznm naptm 230 V. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 57950-48-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 57950-48-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag