Návod k použití PHILIPS 57944-17-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 57944-17-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 57944-17-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 57944-17-16.


PHILIPS 57944-17-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2991 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 57944-17-16 BROCHURE (444 ko)
   PHILIPS 57944-17-16 BROCHURE (422 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 57944-17-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 3 Technick data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Monosti kombinac s varnmi deskami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Nvod k vestaven, monti a elektrick instalaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Ovldn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] PIPOJEN Ped pipojenm zajistte prosm nsledujc body: Pojistky a domc instalace musej bt dimenzovny na maximln zaten pstroje (viz typov ttek). Domc instalace mus bti vybavena platnm pedpism odpovdajc uzemovac ppojkou. Zsuvka nebo vceplov vypna musej bt jednodue pstupn i po proveden instalaci pstroje. Pstroj se dodv bez sovho kabelu, nebo vdy podle stvajcho zpsobu napjen je zapoteb pipojovac kabel s norm odpovdajc zstrkou, kter se musej dimenzovat na zaten, uveden na typovm ttku. Jestlie se provede pipojen bez zstrky, nebo zstrka nen pstupn, mus se umstit mezi pstroj a s vceplov vypna s minimln vzdlenost mezi kontakty 3 mm. Pipojovac kabel se mus v kadm ppad dimensovat tak, aby na dnm mst nedoshl teploty 50C (nad teplotou prostoru). Po provedenm pipojen se musej pezkouet topn prvky, kdy se uvedou asi na dobu 3 minut do provozu. Vrobn firma odmt jakkoliv ruen, jestlie nebyla dodrena bezpenostn opaten. PIPOJEN SVORKOVNICE Pstroj je vybaven lehce pstupnou 6-plovou svorkovnic, jej mstky jsou ji ureny pro provoz pi jednofzovm napt 230 V (obr. V ppad rznch sovch napt se musej mstky svorkovnice podle schmatu (viz obr. Kabel po pipojen na svorkovnici upevnit s odlehenm od tahu. ELEKTRICK. . . SPOJEN S VARNOU DESKOU S PROHLUBN Tento pstroj se me pipojit na modely varnch desek uveden na strnce 5. Tal̯e se mohou a do okamiku servrovn udrovat v pec troub tepl pi minimln teplot. Neukldat dn varn ndob, ppadn pekek na tuk nebo pen plech, a dle hlinkov flie na podlahu pec trouby. Bhem provozu by se mohlo nahromadit teplo, kter nepzniv ovlivn vsledek peen, a me se pokodit smalt. NORMLN PROVOZ Teplo shora a zespodu. Jestlie by pokrm vyadoval vce tepla shora nebo zdola, pak pouijte horn nebo spodn zasunovac lity. PEEN S HORK>M VZDUCHEM Teplo zde pen hork vzduch, kter se uvd do pohybu ventiltorem v zadn stn pec trouby (nucen konvekce). Stlm pohybem vzduchu nenastv dn penen vn nebo chuti ani u rozlinch pokrm. Pi horkovzdunm provozu se mohou zasunout souasn a 3 plechy drobnho peiva. Pi peen pouze v jedn eti se doporuuje pout k lepmu pozorovn spodn zasunovac lity. Horkovzdun provoz se hod obzvlt dobe ke sterilizovn a k suen hub a ovoce. RADY k peen peiva Peen zbo vyaduje obvykle mrnou teplotu (150 - 200C), a proto je zapoteb pedeht pec trouby po dobu asi 10 minut. Kehk tsto se pee ve form nebo na plechu a do dvou tetin doby peen a potom se zdob, dve ne se hotov dopee. K peen masa K peen pout ne men kus peen ne 1 kg, men kousky by se mohly pi peen vysuit. Tmav maso, je je zvnjku dobe propeen, avak uvnit m zstat rov a erven, se mus pci pi vy teplot (200 - 250C). obr. [. . . ] Mnostv g 1500 1500 1200 800 800 Zsuvn lita (vka rotu) 2-3 3 2-3 3 3 Teplota C 170 220 190 200 200 Doba peen v min. 45 30 30 20 40 30 15 10 12 8 13 /DRBA V>MNA ROVKY PEC TROUBY Pstroj oddlit od napt, sklennou krytku odroubovat (obr. 14), vadnou rovku vymnit. 14 OETOVN A /DRBA DYLEIT. . . Ped kadm itnm pstroj bezpodmnen oddlit od napt. Pro dlouhou ivotnost pstroje je zapoteb pravideln provdt nsledujc istc prce: istit pouze pi ochlazen pec troub. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 57944-17-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 57944-17-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag