Návod k použití PHILIPS 57936-31-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 57936-31-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 57936-31-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 57936-31-16.


PHILIPS 57936-31-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 57936-31-16 BROCHURE (1580 ko)
   PHILIPS 57936-31-16 QUICK START GUIDE (1439 ko)
   PHILIPS 57936-31-16 BROCHURE (1412 ko)
   PHILIPS 57936-31-16 QUICK START GUIDE (1439 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 57936-31-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Kdyz je plnn nebo vyprazdovn spotebice skonceno, nezapomete zavt dvee, protoze nedostatecn zaven dvee jsou nebezpecn. Po pouzit spotebice zavete vodovodn ventil. Materily oznacen tmto trojhelnckem jsou recyklovateln. U mstnch ad nebo orgn ochrany zivotnho prosted si zjistte, zda je ve vas oblasti njak sbrn zazen pro recyklaci tohoto spotebice. Kdyz se spotebic vyad a je teba ho dt do odpadu, odznte pvodn kabel a vya te z funkce uzavrac mechanismus dve, aby se spotebic ani nhodou nestal smrtc past pro dti. [. . . ] Prmrn tlak ve vodovodn sti ve vas oblasti vm sdl pslusn vodrensk spolecnost. Tato mycka m pvodn a vypoustc hadici, kter se mohou vyvst na levou nebo pravou stranu mycky, aby se snze provdla instalace. Dbejte, aby na hadici nebyly zalomen ani smycky, protoze by se znemoznil nebo zeslabil pvod vody. Pipojen odtoku vody Ujistte se, ze hadice nen zalomen nebo pimcknut, protoze by to znemoznilo nebo zpomalilo vypoustn vody. Jestlize pouzvte prodlouzen vypoustc hadice, takov prodlouzen nesm bt dels nez 2m. Konec vypoustc hadice se mze pipojit nkolika zpsoby: min 4 cm 1 21 18 2 3 18 21 max 100 cm max 100 cm min 30 cm max 100 cm + 2 m max CS10 CS17 Elektrick pipojen Ped zapojenm spotebice do zsuvky se ujistte, ze: 1. Napt domovn elektrick instalace odpovd napt uvedenm v Technick specifikaci spotebice. Elektromr, jistn, hlavn pvod a pouzit zsuvka jsou dostatecn dimensovny pro maximln celkov vkon mycky. Pesvdcte se, ze zsuvka a zstrcka jsou sluciteln bez pouzit jakhokoli adaptru. Bezpecnostn pedpisy vyzaduj, aby spotebic ml zajistnou pedepsanou ochranu ped nebezpecnm dotykovm naptm. Vrobce nepejm zdnou zodpovdnost za nedodrzen vse uvedench bezpecnostnch opaten. 12 min 30 cm max 100 cm Ped pouzitm Ped prvnm pouzitm mycky ndob: 1. se ujistte, ze elektrick pipojen spotebice a pipojen vody jsou v souladu s pokyny pro instalaci, 2. Ped zavenm dve se ujistte, ze se ob sprchovac ramena mohou voln otcet. Po naplnn spotebice vzdy zavete dvee, protoze oteven dvee jsou UI41 Kusy nevhodn pro myt v mycce Nsledujc ndob by se nemlo v mycce ndob mt (pokud nen prodvno jako vhodn pro myt v mycce): pbory s drzadly ze deva nebo rohoviny nebo slepovan, bronzov pbory, kastroly s devnmi drzadly, hlinkov ndob, kis lov pedmty, olovnat sklo, pedmty z uml hmoty, starozitn nebo jemn dekorovan porceln. Kis lov pedmty a pedmty z uml hmoty, pokud nejsou zarucen urceny pro myt v mycce, by se mly mt v ruce. Mezi stbrnmi pbory a nerezovmi ocelovmi pbory mze nastat chemick reakce. Kdyz kupujete nov ndob, ujistte se, ze je vhodn pro myt v mycce. US33 14 Pouzit mycch prostedk Pouzvejte jen myc prostedky speciln urcen pro pouzit v myckch ndob. Kdyz je teba doplnit do mycky myc prostedky, postupujte nsledovn: Jestlize pouzvte myc prostedky v prsku, postupujte tmto zpsobem: 1. Jestlize program obsahuje pedmyt, pidejte potebn prostedek na vcko dvkovace. Min = 15 g Max = 30 g D DE17 Jestlize pouzvte myc prostedky v tabletch, postupujte tmto zpsobem: 1. Pro vsechny programy s pedmytm: umstte kus dals tablety na vcko dvkovace mycho prostedku. Nedostatecn mnozstv mycho prostedku bude mt za nsledek spatn vsledky myt, zatmco nadmrn mnozstv vsledky nezleps a je jen pltvnm. Kdyz pouzijete prv tolik, kolik je teba, napomzete tak snzen znecistn zivotnho prosted. Programy Umvn Program Stupe zaspinn/ Vchoz poloha programo-vho druh ndob volice Normln znecistn. Ndob, pbory, hrnce a pnve Stisknut tlactka Doporucen mnozstv mycho prostedku Myt Pedmyt Normln 65C s pedmytm A Zapnuto Vypnuto Normln 65C bez pedmyt Lehce znecistn. [. . . ] Tuto informaci naleznete na typovm sttku, umstnm po prav stran dve mycky Servis tohoto vrobku by ml poskytovat autorizovan servisn technik a mly by se pouzvat jen originln nhradn dly. Opravy provdn nezkusenou osobou mohou zpsobit porann nebo vzn poruchy funkce. Vzdy trvejte na originlnch nhradnch dlech. 17 From the Electrolux Group. The world's No. 1 choice. The Electrolux Group is the world's largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor use. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 57936-31-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 57936-31-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag