Návod k použití PHILIPS 57927-31-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 57927-31-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 57927-31-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 57927-31-16.


PHILIPS 57927-31-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 57927-31-16 BROCHURE (1359 ko)
   PHILIPS 57927-31-16 QUICK START GUIDE (1786 ko)
   PHILIPS 57927-31-16 BROCHURE (1329 ko)
   PHILIPS 57927-31-16 QUICK START GUIDE (1786 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 57927-31-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] To znamená, ze nkteré píslusenství nebo funkce nemusí být soucástí vaseho modelu. Chcete-li dosahovat nejlepsích výsledk, pouzívejte vzdy pvodní píslusenství znacky Electrolux. Toto píslusenství je urceno pímo pro vás vysavac. Köszönjük, hogy az Electrolux Ergospace porszívót választotta. Ez az üzemeltetési tájékoztató az összes Ergospace típushoz készült. [. . . ] (Viz také cást Výmna filtr) 12* Otevete zadní víko* pístroje a zkontrolujte, zda je výstupní filtr* správn umístn. 13 Zasute hadici tak, aby západky zaklaply a upevnily ji (k uvolnní hadice stisknte západky). 3* Zasute hadici do drzáku tak, aby západky zaklaply a upevnily ji (stisknutím západek hadici uvolníte). 14 Zatlacením a zatocením pipevnte dvoudílnou trubici* nebo teleskopickou trubici* k rukojeti hadice a k hubici. (Opacným otocením a odtáhnutím od sebe je rozpojíte. ) 15 Natáhnte elektrický kabel a pipojte jej k hlavnímu vedení. Kdyz elektrický kabel natáhnete, zstane v dané poloze. 16 Chcete-li kabel znovu namotat, rychle a jemn za nj zatáhnte a pak povolte. 17** Pomocí ovladace sání na rukojeti hadice mzete upravit sací výkon 17** Modely s vypínacem: Vysavac zapnete otocením ovladace jednou doleva. 17** Modely s regulací výkonu: Otocením ovladace výkonu doprava vysavac zapnete a zvýsíte jeho sací výkon. Otocením ovladace výkonu doleva snízíte sací výkon a dalsím otocením doleva vysavac úpln vypnete. 18 Praktické parkovací polohy (které vám zárove setí záda) pi perusení cistní nebo pi penásení ci uschování vysavace. 25 Tahem za lepenkový kotouc vyjmte sácek s-bagTM z vlozky. Tím se automaticky uzave sácek s-bagTM a zabrání se tak vysypání prachu ze sácku. 26 Nový sácek s-bagTM nainstalujete úplným zatlacením lepenkového kusu pímo do drázky ve vlozce. 27 Zasute vlozku zpt do pihrádky pro sácek a zavete kryt. Poznámka: Vymte sácek s-bagTM i v pípad, ze nebude plný (mohl by být zablokovaný). Sácek vymte také po vysávání prásku na cistní koberc. Pouzívejte pouze pvodní prachové sácky znacky Electrolux, s-bagTM Classic, s-bagTM Clinic, s-bagTM long performance nebo s-bagTM Anti-odour. Dosazení nejlepsích výsledk 21 Píslusenství ve vysavaci Hubice na calounný povrch a hubice se zúzenou tryskou se nachází pod sklopným krytem. Hubice pouzívejte podle následujících instrukcí: Koberce: Pouzijte hubici na koberce/tvrdé podlahové krytiny s rukojetí* v poloze (32). V pípad malých koberc snizte sací výkon. Výmna filtr Výmnu filtr byste mli provést po kazdé páté výmn prachového sácku, s-bagTM. Nikdy vysavac nepouzívejte bez filtru(). Model bez výstupního filtru musí být vybaven kombinovaným filtrem (mikrofiltr + motorový filtr, ref. 24 Otevete pední kryt a vytáhnte vlozku se sáckem s-bagTM. A Veskerou údrzbu a opravy smjí provádt pouze oprávnní pracovníci firmy Electrolux. [. . . ] Na skody zpsobené proniknutím vody do motoru se nevztahuje záruka. Cistní hadice a hubice Vysavac se automaticky vypne, ucpe-li se hubice, trubice, hadice, filtry nebo sácek s-bagTM. V takovém pípad jej vypojte ze zásuvky a nechejte jej 20-30 minut vychladnout. Vycistte ucpané místo anebo vymte filtry a sácek s-bagTM a vysavac opt zapnte. Trubice a hadice 34 Trubice a hadice vycistte pomocí cisticí tycinky. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 57927-31-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 57927-31-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag