Návod k použití PHILIPS 57924-48-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 57924-48-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 57924-48-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 57924-48-16.


PHILIPS 57924-48-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 57924-48-16 BROCHURE (1609 ko)
   PHILIPS 57924-48-16 QUICK START GUIDE (1267 ko)
   PHILIPS 57924-48-16 BROCHURE (1581 ko)
   PHILIPS 57924-48-16 QUICK START GUIDE (1267 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 57924-48-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Jestlie po tchto kontrolch zvada stle existuje, zavolejte vae nejbli autorizovan servisn stedisko Electrolux. Originln nhradn dly lze koupit od autorizovanch stedisek servisu Electrolux. Vjimky - tato zruka se nevztahuje na: pokozen nebo poadavky vznikl v dsledku pepravy, nesprvnho pouit nebo nedbalosti, vmny rovek a snmatelnch ˷st ze skla nebo plastickch hmot nklady spojen s poadavky na odstrann zvad spotebie, kter je nesprvn instalovn spotebie, kter jsou pouvny v komernm prosted vetn pronajmanch zem Evropskho spoleenstv. Lze pout standardn zruku, ale zajitn, e spotebi spluje normy platn v pslun zemi, kam byl spotebi dopraven, je na zodpovdnosti a na nklady vlastnka. [. . . ] Lze pout standardn zruku, ale zajitn, e spotebi spluje normy platn v pslun zemi, kam byl spotebi dopraven, je na zodpovdnosti a na nklady vlastnka. rychlost: odtahov hadice: 370 m3/h 211 m3/h 125 mm Podmnky zruky My, vrobce, zaruujeme, e jestlie bhem 12 msc od data zakoupen tohoto spotebie Electrolux se tento spotebi nebo jakkoli jeho ˷st ukou jako vadn pouze z dvodu vadnho zpracovn nebo vadnho materilu, provedeme podle naeho uven bu opravu nebo vmnu tho bez placen za prci, materil nebo pepravu za pedpokladu, e: - spotebi byl sprvn instalovn a pouvn pouze na napt uveden na ttku jmenovitch hodnot - spotebi byl pouvn pouze pro normln domc ely a v souladu s pokyny vrobce pro provoz a drbu - na spotebii neprovdla servis, drbu ani opravu jin ne nmi autorizovan osoba - vechny servisn prce podle tto zruky mus provdt servis Electrolux nebo jm autorizovan stedisko - kad vymnn spotebi nebo vymnn vadn sou˷st se stanou nam vlastnictvm - tato zruka plat vedle vaich zkonnch nebo jinak prvn podloench prv Model . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / . . . Rozmry Tento spotebi odpovd nzkonapov smrnici (73/23/EWG) a smrnici EMC (89/336/EWG), a proto zskal oznaen . 96 Bezpenost Pette si tento nvod a varovn upozornn na za˷tku tohoto nvodu. Vrobce nezodpovd za vady zpsoben nesprvn pouvanm vrobkem nebo vrobkem pouvanm pro jin ely ne jsou ely specifikovan v tomto nvodu. 2 11 KDY ODSAVA PAR NEFUNGUJE Zkontrolujte, zda nen splen pojistka. Vjimky ze zruky Zruka se nevztahuje na kody zpsoben jinmi pinami ne vrobnmi a materilovmi. Zruka zanik v dsledku oprav nebo pokus o opravy, kter neprovdl n servis. Zruka se rovn nevztahuje na neoprvnn vydn slueb naeho servisu. OBSAH SERVIS A NHRADN DLY Servisn sluby a opravy vaeho spotebie by mla provdt servisn organizace uznvan dodavatelem, nebo autorizovan prodejce elektrospotebi. Zsahy do elektrickch sou˷st odsavae par sm provdt jen elektroinstalatr, ppadn servis. Pi instalaci dodrujte smrnice mstnho elektrorozvodnho zvodu. PIPOJEN ODTAHOV. . . HADICE Vkon odsavae par zvis na druhu odtahovch hadic, na jejich dlce a na potu a tvaru ohyb. m mn odporu ve form otvor, zench mst, zkch ohyb a drsnch povrch bude odsvan vzduch mt, tm lpe bude odsava par pracovat. Na bon odtahov otvor me bt pipojena odtahov hadice o vnitnm prmru 125 mm. 4 9 ELEKTROINSTALACE Pi instalaci pvodnho kabelu je teba sejmout pedn pl odsavae. OBSLUHA U tohoto odsavae par je bon odtah umstn pmo vedle varn desky. Optimln odsvn kuchyskch vpar je umonno nastavovnm rychlosti, smru a vky ventiltoru bonho odsvacho zazen. pipojen Odsvac zazen ve vchoz poloze Odsvac zazen ve spodn poloze minimln rychlost ventiltor vypnut maximln rychlost Minimln rozmry kabelu: typ kabelu: 0, 75 mm2 HO5VV-F Odsvac zazen ve vrchn poloze Pokud je odsava par umstn vedle plynov varn desky, je postup nsledujc: Vodie piroubujte na svorky pepnae . Nyn me bt odsava par pouvn pouze ve vrchn poloze. mstek modr zelen erven lut oranov ed modr erven lut ed minimln rychlost ventiltor vypnut maximln rychlost Volba smru odsvn vlevo vpravo 8 5 /DRBA A ITN Vechny povrchov ˷sti istte teplou vodou s malm mnostvm tekutho isticho prostedku (nap. K itn nikdy nepouvejte drtnky, abrazivn istic prostedky a dal prostedky, ktermi mete povrch pokrbat. MONT Rozmry vezu minimln vzdlenost od stny: 150 mm minimln vzdlenost od stny (z neholavho materilu): 50 mm itn tukovho filtru Abyste zachovali optimln vkon odsavae par a pitom vylouili riziko vzncen, mli byste jednou za msc vyistit tukov filtr. vyztuovac lity KA Tukov filtr se ist nsledujcm zpsobem: 1. [. . . ] Nyn me bt odsava par pouvn pouze ve vrchn poloze. mstek modr zelen erven lut oranov ed modr erven lut ed minimln rychlost ventiltor vypnut maximln rychlost Volba smru odsvn vlevo vpravo 8 5 /DRBA A ITN Vechny povrchov ˷sti istte teplou vodou s malm mnostvm tekutho isticho prostedku (nap. K itn nikdy nepouvejte drtnky, abrazivn istic prostedky a dal prostedky, ktermi mete povrch pokrbat. MONT Rozmry vezu minimln vzdlenost od stny: 150 mm minimln vzdlenost od stny (z neholavho materilu): 50 mm itn tukovho filtru Abyste zachovali optimln vkon odsavae par a pitom vylouili riziko vzncen, mli byste jednou za msc vyistit tukov filtr. vyztuovac lity KA Tukov filtr se ist nsledujcm zpsobem: 1. Sejmte dle ern plastov kryt, kter mete umt stejnm zpsobem jako vrchn pl odsavae. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 57924-48-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 57924-48-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag