Návod k použití PHILIPS 57922-48-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 57922-48-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 57922-48-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 57922-48-16.


PHILIPS 57922-48-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 57922-48-16 BROCHURE (1535 ko)
   PHILIPS 57922-48-16 QUICK START GUIDE (1236 ko)
   PHILIPS 57922-48-16 BROCHURE (1506 ko)
   PHILIPS 57922-48-16 QUICK START GUIDE (1236 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 57922-48-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Bezpen provoz je zajitn v ppad, e pi souasnm provozu odsavae par a topenit zvislho na mnostv vzduchu v mstnosti nevznik podtlak vy ne 0, 04 mbar, a neme tak dochzet ke zptnmu nasvn spalin z topenit. ve dvech, oknech, skkou ve zdi pro pvod a odtah vzduchu, nebo jinmi technickmi opatenmi, me pivdt do mstnosti spalovac vzduch. Poznmka: Pi posuzovn danho stavu je teba brt v vahu celkov objem vzduchu v byt. V ppad pochybnost je teba se informovat u kominka. Zruka, servis a nhradn dly Pette si tento nvod k obsluze a dodrujte v nm uveden rady a pokyny. [. . . ] Originln nhradn dly lze koupit od autorizovanch stedisek servisu Zanussi. Vjimky - tato zruka se nevztahuje na: pokozen nebo poadavky vznikl v dsledku pepravy, nesprvnho pouit nebo nedbalosti, vmny rovek a snmatelnch ˷st ze skla nebo plastickch hmot nklady spojen s poadavky na odstrann zvad spotebie, kter je nesprvn instalovn spotebie, kter jsou pouvny v komernm prosted vetn pronajmanch zem Evropskho spoleenstv. Lze pout standardn zruku, ale zajitn, e spotebi spluje normy platn v pslun zemi, kam byl spotebi dopraven, je na zodpovdnosti a na nklady vlastnka. Me bt vyadovn doklad o koupi. - - Podmnky zruky Model . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / . . . 4 - MONT ODSAVAE PAR K usnadnn monte slou nsledujc schma: 4. 1 - Mont plechovch drk; 4. 2 - Mont tlesa odsavae; 4. 3 - Pipojen do st a kontrola funknosti; 4. 4 - Pipojen odtahovho potrub, nebo pizpsoben na vnitn obh; 4. 5 - Mont teleskopickho komnu. 4. 1 - Mont plechovch drk a zadn stny (obr. 2) 1 - Urete sted odsavae par (vychzejte pitom ze stedu varn desky) a zakreslete na ze pomocnou kolmou ˷ru, podle n se budou vechny ˷sti svisle vyrovnvat. Vzdlenost mezi stedy otvor v plechu a varnou deskou: 1 - Pi pouit zadn stny: d = 270 mm + H, piem H znamen vku viditeln ˷sti zadn stny. Jeliko vak existuj rzn druhy tchto zadnch stn, zjistte tuto mru a v technickch dajch konkrtn pouit zadn stny. 2 - Bez zadn stny: d = minimln 920 mm Poznmka: Je teba dbt na to, aby plechov drk 1 byl namontovn vodorovn. 3 - Mont plechovch drk 2 a) Jeden z obou plechovch drk 2 pilote asi 1-2 mm od stropu nebo od vrchnho ukonen zdi a vyrovnejte jej do vodorovn polohy. My, vrobce, zaruujeme, e jestlie bhem 12 msc od data zakoupen tohoto spotebie Zanussi se tento spotebi nebo jakkoli jeho ˷st ukou jako vadn pouze z dvodu vadnho zpracovn nebo vadnho materilu, provedeme podle naeho uven bu opravu nebo vmnu tho bez placen za prci, materil nebo pepravu za pedpokladu, e: - spotebi byl sprvn instalovn a pouvn pouze na napt uveden na ttku jmenovitch hodnot - spotebi byl pouvn pouze pro normln domc ely a v souladu s pokyny vrobce pro provoz a drbu - na spotebii neprovdla servis, drbu ani opravu jin ne nmi autorizovan osoba, kter spotebi nerozebrala ani s nm jinak nemanipulovala - vechny servisn prce podle tto zruky mus provdt servis Zanussi nebo jm autorizovan stedisko - kad vymnn spotebi nebo vymnn vadn sou˷st se stanou nam vlastnictvm - tato zruka plat vedle vaich zkonnch nebo jinak prvn podloench prv V ppad technickch problm vm bude i n znakov servis kdykoliv k dispozici, volejte 02/6112 6112. Adresy: Servisn stedisko Zanussi Hanusova ulice 140 21 Praha 4 Tel. : 02/6112 6112 Servisn stedisko Zanussi t. Generla Pky 3 613 00 Brno Tel. : 05/4524 5113 Bezpenost Pette si tento nvod a varovn upozornn na za˷tku tohoto nvodu. Poznmka: vtrac mky se mohou nasadit teprve po monti komnovho tlesa. 4. 5 - Mont teleskopickho komnu (obr. Vrchn ˷st teleskopickho komnu S se nasazuje tak, e se boky odehnou mrn od sebe a pak se cel tato ˷st zavs za plechov drk 2 a spust se a na doraz. Spodn ˷st teleskopickho komnu I se obdobnm zpsobem zavs mezi ze a plechov drk 2. Tato spodn ˷st se pak pipevn dvma rouby k plastovm drkm, kter najdete v dodvanm psluenstv. Komn s vtracmi mkami: ob vtrac mky se nasazuj silou do bonch otvor, a zapadnou. Poznmka: pi reimu s vnitnm obhem mus kad mka zasahovat do jednoho boku adaptru R (obr. 9). c) d) ST 2 POKYNY K POUIT A /DRB 1 - BEZPENOSTN POKYNY Je teba dodrovat vechny pokyny z 1. Krom toho jsou pi pouvn a drb odsavae par dleit tak nsledujc pokyny: 1. 1 - /drbu tukovch filtr a vmnu filtr s aktivnm uhlm je teba provdt vas, a to v intervalech doporuovanch vrobcem, pi velmi astm pouvn odsavae par (vce ne 4 hodiny denn) jet astji. 1. 2 - V ppad, e je odsava par zapnut, nenechvejte velk plamen plynovho hoku bet naprzdno. Jakmile sthnete hrnec z plamene, ihned vypnte plyn, nebo jej nastavte na krtkou dobu na minimum, ale mjte jej pitom stle na och. 6 15 1. 3 - Plamen regulujte vdy tak, aby se nerozioval kolem dna hrnce do bok. Takovm zpsobem uette energii a zrove se vyhnete nebezpen tepeln koncentraci. [. . . ] 2 = stedn stupe vkonu, je vhodn ve vtin ppad a nabz optimln innost s odpovdajc hlunost. 3 = nejvy stupe vkonu, je vhodn k odstraovn silnch kuchyskch vpar, a to i po del dobu. Tlatko V1 = nejni stupe vkonu, je vhodn pro dlouhotrvajc lehkou vmnu vzduchu pi mal tvorb kuchyskch vpar. Tlatko V2 = stedn stupe vkonu, je vhodn ve vtin ppad a nabz optimln innost s odpovdajc hlunost. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 57922-48-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 57922-48-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag