Návod k použití PHILIPS 56394-11-13

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 56394-11-13. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 56394-11-13 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 56394-11-13.


PHILIPS 56394-11-13 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 56394-11-13 BROCHURE (1407 ko)
   PHILIPS 56394-11-13 QUICK START GUIDE (1219 ko)
   PHILIPS 56394-11-13 BROCHURE (1376 ko)
   PHILIPS 56394-11-13 QUICK START GUIDE (1219 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 56394-11-13

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Jetelovm lstkem jsou oznaeny rady a pokyny, zajiujc hospodrn a ekologick provoz spotebie. Pro ppadn vznikl poruchy obsahuje tento nvod k obsluze pokyny k jejich odstrann samotnm uivatelem, viz odstavec "Co dlat, kdy". Servisn stedisko AEG Hanusova ulice 140 21 Praha 4 Tel. : 2 6112 6112 V servisu dostanete odpov na kadou otzku, tkajc se vybaven a pouit spotebie, a pracovnci servisu rdi vyslechnou tak vae pn, podnty i kritiku. Servis AEG Domc spotebie je vm samozejm k dispozici tak pi vech technickch problmech. [. . . ] Pi ukldn pvodn hadice dbejte na nsledujc body: - Vzdlenost mezi doln hranou bezpenostnho ventilu a plochou na kter je instalovna myka ndob, mus bt minimln 30 cm. - Jsou-li pvodn hadice nebo bezpenostn ventil pokozeny, ihned vythnout sovou zstrku ze zsuvky. - Pvodn hadici s bezpenostnm ventilem sm vymovat vhradn pracovnk servisu. - Pvodn hadici je nutno uloit tak, aby nikde neleela ve, ne je doln hrana bezpenostnho ventilu. Zsobnk na myc prostedek Zsobnk na letic ppravek Typov ttek Sta 8 41 Nvod k instalaci a pipojen myky ndob Nvod k pouit Pipojen myky ndob Pipojen na pvod vody Myka ndob je vybavena bezpenostnmi zazenmi, kter zabrauj vracen mycho roztoku do rozvodu pitn vody, a odpovdaj platnm vodohospodskm technickm bezpenostnm pedpism. Myku ndob je mono pipojit na pvod studen i tepl vody s maximln teplotou 60 C. Myka ndob nesm bt pipojena na oteven zazen pro ppravu tepl vody a na prtokov ohvae. Ovldac pole s ukazateli funkn tlatka 1 3 rukoje dve nastaven doby sputn kontroln ukazatele 2 4 ovldac pole multidisplej Ppustn tlak vody Nejni ppustn tlak vody: 1 bar (= 10 N/cm2 = 100 kPa). Pi tlaku vody vym ne 10 bar je nutno pedadit tlakov redukn ventil (mono zakoupit v odborn prodejn). funkn tlatka Ovldac pole sestv z tlatka EIN/AUS (zapnout / vypnout) a tlatek pro volbu program s diodovmi kontrolkami. Funkn tlatka: navc k vyznaenmu mycmu programu je mono s pouitm tchto tlatek nastavit jet nsledujc funkce: Funkn tlatko 1 Funkn tlatko 2 Nastavit zmkova vody Zapnout / vypnout dodvn leticho ppravku - neobsazeno - neobsazeno - Pipojen pvodn hadice Pvodn hadice nesm bt pi pipojen zalomen, zmknut nebo zapleten. Pvodn hadice, vybaven hadicovm roubenm (ISO 228 - 1:2000), se pipojuje na vodovodn kohout s vnjm zvitem (3/4 palce). Aby nebyl omezen odbr vody v kuchyni, doporuujeme instalovat pro myku ndob zvltn vodovodn kohout nebo na stvajc vodovodn kohout instalovat odboku. Pokud potebujete del pvodn hadici ne je ta, kter je sou˷st dodvky myky, pak pouijte vhradn nsledujc soupravu hadic, kter odpovd pedpism VDE a kterou m v nabdce n servis: - souprava ha;dic "WRflex 100" (obj. Zkouky podle EN 50242 je nutno provdt s plnm zsobnkem speciln soli zmkovae vody, s plnm zsobnkem leticho ppravku a s pouitm testovacho programu (viz tabulka program). /pln naplnn myky: 12 standardnch jdelnch souprav vetn servrovacho ndob Polovin naplnn myky: 6 standardnch jdelnch souprav vetn servrovacho ndob, mezi jednotlivmi kusy ndob se vdy vynech jedno voln msto 20 g (typ B) 4 (typ III) Dvkovn mycho prostedku: Nastaven leticho ppravku: 5 g + 25 g (typ B) 4 (typ III) Pklady uspodn ndob: Horn ko bez odkladae na pbory Horn ko s odkladaem na pbory Nastavit dvkovn speciln soli Nkter spotebie jsou vybaveny pdavnou funkc 3 v 1. Pouvte-li tablety mycho prostedku systmu 3 v 1 a zvolte k mycmu programu pdavnou funkci 3 v 1, nemus se pdavek speciln soli mnit (viz odstavec "Pdavn funkce 3 v 1"). Doln ko s kokem na pbory Kok na pbory 1. Nastavit zmkova vody mechanicky a elektronicky na poadovanou tvrdost vody: mechanick nastaven 0 0-1 elektronick nastaven 1 2-10 Zobrazen v multidispleji Pdavek speciln soli Speciln sl se nepidv. Speciln sl se pidv prostednictvm zsobnku pro sl (pednastaven od vrobce) IL 2L a 10 L 12 37 Nvod k pouit Nvod k pouit Technick data Kapacita Ppustn tlak vody Pipojen k elektrick sti: 12 standardnch jdelnch souprav vetn servrovacho ndob 1-10 bar (= 10-100 N/cm2 = 0, 1-1, 0 MPa) /daje o pipojen do elektrick st jsou uvedeny na typovm ttku, kter je umstn na pravm vnitnm okraji dve myky ndob. Je-li pro pouit mycho prostedku vetn speciln soli nastaven zmkova vody elektronicky na "1", vypne se tm kontrolka pro speciln sl. Naplnn speciln soli Pouvte-li myc prostedek a speciln sl oddlen, naplte speciln sl: - Ped prvnm uvedenm myky ndob do provozu. Vyroubujte uzavrac klobouek S AL S YL zsobnku na speciln sl jeho otenm S proti smru hodinovch ruiek. Pouze pi prvnm uvdn myky ndob do provozu: Naplte cel zsobnk speciln soli vodou. Pomoc nsypky naplte do zsobnku speciln sl, kapacita je vdy podle granulace soli cca 1, 0 - 1, 5 kg. Voda, vypuzovan pi plnn speciln soli, vytk ze zsobnku soli na podlahu mycho prostoru. To je zcela bezvznamn, nebo tato voda bude pi sputn dalho mycho programu oderpna. Zaroubujte uzavrac klobouek jeho otenm ve smru hodinovch ruiek a k dorazu, nebo jinak se dostane speciln sl do vody pro myt ndob. Proto byste mli nechat po naplnn speciln soli do zsobnku probhnout jeden myc program. [. . . ] sporn) pedoplach myt mezioplach letic oplach suen pedoplach Prbh programu 2) myt 2x mezioplach letic oplach suen Hodnoty spoteby: 3) Doba trvn 6) 110 - 120 min. 0, 7 kWh 12 litr 1, 75 - 1, 95 kWh 1, 10 - 1, 40 kWh 0, 8 kWh 20 - 22 litr 13 - 20 litr 9 litr 1) Pdavn k mycm programm, uvedenm v tabulce, existuje speciln program VORSP<LEN (pedoplach). S pouitm tohoto programu je mono pedbn umt pouit ndob, je se m shromdit v myce a umt pozdji. Speciln program VORSP<LEN (pedoplach) trv 12 minut, spotebuje 4 litry vody a mn ne 0, 1 kWh elektrickho proudu. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 56394-11-13

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 56394-11-13 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag