Návod k použití PHILIPS 56393-11-13

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 56393-11-13. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 56393-11-13 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 56393-11-13.


PHILIPS 56393-11-13 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 56393-11-13 BROCHURE (1503 ko)
   PHILIPS 56393-11-13 QUICK START GUIDE (1161 ko)
   PHILIPS 56393-11-13 BROCHURE (1472 ko)
   PHILIPS 56393-11-13 QUICK START GUIDE (1161 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 56393-11-13

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Pedejte jej eventulnmu dalmu majiteli spotebie. 2 47 Zruka, servis a nhradn dly Pette si tento nvod k obsluze a dodrujte v nm uveden rady a pokyny. V mnoha ppadech si budete moci vyjasnit jakkoli pochybnosti sami a tud vyhnout se zbytenm volnm do servisu. Pedchoz ˷sti nazvan "Co dlat, kdy . . . " a "Servis" obsahuj doporuen, co by se mlo zkontrolovat dve, ne zavolte servisnho technika. Jestlie po tchto kontrolch zvada stle existuje, zavolejte vae nejbli autorizovan servisn stedisko AEG. [. . . ] 4 Kontroln ukazatele Svtc kontroln ukazatele maj tento vznam: KLARSP<LER doplnit letic prostedek SALZ doplnit speciln sl SPR<HARM je zablokovan ostikovac rameno WASSER otevt vodovodn kohout SIEB vyistit systm st T<R zavt dvee myky 5 Tlatka "+" a "-", multidisplej Tlatko "+": nastaven asu sputn/rozsahu tvrdosti vody (dopedu) Tlatko "-": nastaven asu sputn/rozsahu tvrdosti vody (zpt) Multidisplej signalizuje rzn funkce: - dobu prbhu programu (hodiny, minuty), - as sputn, pokud je nastaven (hodiny), - nastaven rozsah tvrdosti vody (H0. . . H9), - poruchu myky (nap. 6 Sklpc dradlo dve AS SPUTN PEDOPLCHNUT MYT OPLCHNUT DOBA TRVN LETIC OPLCHNUT SUEN KONEC LETIC PROSTEDEK SYL OSTIKOVAC RAMENO VODA STO DVEE 38 11 Pehled program Myc program AUTO 65 Vhodn pro: siln a mrn zapinn jdeln a varn ndob se zaschlmi zbytky jdla siln a mrn zapinn jdeln a varn ndob, i s ˷stmi choulostivmi na vysokou teplotu, pi pouit kompaktnch mycch prostedk i na ndob se zaschlmi zbytky jdla, zvlt s obsahem blkovin krob siln zapinn jdeln a varn ndob se zaschlmi zbytky jdla, zvlt s obsahem blkovin a krob bn zapinn jdeln a varn ndob se zaschlmi zbytky jdla bn zapinn jdeln varn ndob i s ˷stmi choulostivmi na vysokou teplotu (nap. ze skla, plast), pi pouit kompaktnch mycch prostedk i na ndob se zaschlmi zbytky jdla bn a mrn zapinn jdeln ndob, kvov servisy a dezertn tal̯e i choulostiv sklenice, zvlt vhodn program pi pouvn kompaktnch mycch prostedk rychl program na choulostiv sklenice pouit ndob, naskldan do myky, kter se m umvat pozdji Stisknout tlatka: AUTO 65 Pokyny pro zkuebny Ped zkuebnm mytm mus bt naplnn zsobnk speciln soli a leticho prostedku. Zkuebn norma: EN 50 242 Srovnvac program: sporn 50C pro plnou i polovin npl Pln npl: 12 jdelnch souprav vetn servrovacho ndob Dvkovn mycho prostedku: 30 g (typ B) do zsobnku Polovin npl: 6 jdelnch souprav vetn servrovacho ndob Dvkovn mycho prostedku: 20 g do zsobnku Nastaven leticho prostedku: 4 (typ III) pi pln i polovin nplni Pklady uspodn ndob: vrchn ko bez pihrdky na pbory INTENZIVN 70 AUTO BIO 50C/60C 1) AUTO BIO 50 vrchn ko s pihrdkou na pbory intenzivn 70C normln 65C NORMLN 65 normln BIO 50C/60C 1) NORMLN BIO 50 sporn 2) 50C /SPORN> ENERGIESPAREN 50 Obr. 25 kok na pbory QUICK 40C pedoplchnut QUICK 40 PEDOPLCHNUT - VORSP<LEN 1) 2) Na konci programovho kroku "myt" se myc roztok zaheje krtce na 60C, aby mohl psobit aktivn kyslk. Myc program "/SPORN> 50" myje bn zapinn ndob s velmi nzkou spotebou energie. Jestlie chcete umt ndob za krat dobu, pouijte program "normln BIO 50". Obr. 27 37 Servis V kapitole "Odstraovn poruch" jsou pedstaveny nejzvanj zdroje poruch, kter mete sami odstranit. Pokud pesto pouijete slueb servisu v nkterm z uvedench ppad nebo z dvod chybn obsluhy, nebude nvtva servisnho technika ani v zrun dob bezplatn. Jestlie nenajdete pro svou poruchu v tomto nvodu radu, obrate se prosm na servis. Nachz se na prav vnitn stran dve. Prbh programu doba trvn programu 3) v minutch pi pipojen na studenou vodu spoteba energie 3) v kWh pi pipojen na studenou vodu spoteba vody 3) v litrech (pedoplchnut), myt, (2x) oplchnut, letic oplchnut, suen (pedoplchnut), myt, (2x) oplchnut, letic oplchnut, suen pedoplchnut, myt, 2x oplchnut, letic oplchnut, suen 88-1204) 0, 9-1, 44) 10-184) 86-1154) 0, 85-1, 254) 10-184) 120-130 1, 4-1, 6 16-18 Obr. (Viz kapitola "Nastaven zazen na zmkovn vody". ) r Pitiv zvuk pi myt. - Tohoto zvuku se mete ppadn zbavit pouitm jinho znakovho mycho prostedku. Ale pitiv zvuk nen na zvadu. Nastaven zazen na zmkovn vody Pi myt ndob v myce je potebn mkk (nevpenit) voda, aby nedochzelo k usazovn vpnku na ndob a v samotn myce. Proto je teba vodu z vodovodu o tvrdosti vy ne 4d (nmeck stupn) pro myt v myce ndob zmkit. Tento zmkova vody je automaticky a v pravidelnch intervalech regenerovn roztokem speciln soli. Aby byla zaruena optimln regenerace zmkovae vody, je teba - nastavit zazen na zmkovn vody na mstn tvrdost vody, - pravideln plnit zsobnk speciln sol. 14 35 Odstraovn poruch Nejdve vyzkouejte, zda byste s pomoc nsledujcch pokyn nedokzali men zvady myky sami odstranit. Pokud nejsou sprvn zaven dvee, svt na ovldacm panelu kontroln ukazatel DVEE - T<R. Zkontrolujte pedvolbu asu (viz kapitola "Nastaven pedvolby asu sputn"). r Svt kontroln ukazatel OSTIKOVAC RAMENO - SPR<HARM, navc se ozv akustick signl. (Viz kapitola "Pvod vody". ) Aby byla pi optimlnch vsledcch myt zaruena minimln spoteba speciln soli, je myka ndob vybavena pepnaem pro nastaven rznho rozsahu tvrdosti vody s deseti stupni (H0-H9). Rozsah tvrdosti vody IV tvrdost vody v mmol/l 2) v d 1) nastaven na stupe H9 H8 H7 H6 H5 H4 H3* H2 H1 H0 nen teba sl 41-50 35-40 31-34 27-30 23-26 19-22 15-18 11-14 4-10 pod 4 7, 3-9, 0 6, 3-7, 2 5, 5-6, 2 4, 8-5, 4 4, 1-4, 7 3, 3-4, 0 2, 6-3, 2 1, 9-2, 5 0, 7-1, 8 pod 0, 7 III II/III I/II I 1 2 r Myka je zapnut a ozv se trvale bzuiv tn (aqua alarm) a multidisplej ukazuje kd poruchy C3. [. . . ] Pi programech BIO se myc roztok zaheje krtce na 60C, aby mohl psobit aktivn kyslk. Vylouen leptavch sloek v kompaktnch mycch prostedcch a ni teploty myt pi programech BIO nejen odlehuj ivotnmu prosted, ale chrn navc i vae ndob. Myc tablety Myc tablety od rznch vrobc se rozpoutj tak pomalu, e bhem krtkch program (bez pedbnho oplchnut) nemohou pln rozvinout sv myc schopnosti. Z toho dvodu pouvejte myc tablety pokud mono jen pi normlnch programech, jejich sou˷st je pedbn oplchnut ndob. Nastaven programu r Stisknte vypna EIN/AUS. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 56393-11-13

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 56393-11-13 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag