Návod k použití PHILIPS 56390-11-13

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 56390-11-13. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 56390-11-13 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 56390-11-13.


PHILIPS 56390-11-13 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 56390-11-13 BROCHURE (1421 ko)
   PHILIPS 56390-11-13 QUICK START GUIDE (2371 ko)
   PHILIPS 56390-11-13 BROCHURE (1389 ko)
   PHILIPS 56390-11-13 QUICK START GUIDE (2371 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 56390-11-13

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Pro eventuln vyskytujc se poruchy obsahuje tato informace pro uzivatele pokyny k jejich samostatnmu odstrann, viz odstavec "Co dlat, kdyz. . . ". Vytistno na ekologicky vhodn vyrobenm papru. 2 Obsah Nvod k pouzit Zlikvidovn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ekologick tipy Popis pstroje . 14 14 15 16 16 16 16 17 17 18 19 20 21 21 22 23 23 24 25 3 Programov tabulky . [. . . ] Bhem programu pran se zobraz aktuln krok programu. Multidisplej Oekvan zbytkov doba (v minutch) se zobraz na multidispleji az do konce programu . 3 Pi automatickm pizpsoben programu zenm automatick praky (mnozstv prdla, druh prdla, identifikace nevyvzenosti, zvlstn mchn atd. ) lze potn zbytkov doby zastavit i opravit. V jinm ppad otote voli programu na C (ERPN) a stisknte tlatko O/s (START/PAUZA) . 3 Tlatkem O/s (START/PAUZA) lze kdykoliv program pran perusit a novm stisknutm tlatka znovu dle pokraovat. Zmna programu pran je mozn pouze po otoen volie programu na I (VYPNUTO). Volba pdavnch program Pdavn programy ] (KRTK), pop. Zmna potu otek odsteovn Bhem programu pran lze jest zmnit poet otek odsteovn nebo nastavit o (STOP MCHN). Optovnm stisknutm tlatka O/s (START/PAUZA) se pokrauje v programu pran. 24 Nvod k pouzit Postup pran je ukonen/prdlo vyjmte Po ukonen programu se rozsvt L (KONEC) na indikaci prbhu programu. Byl-li zvolen o (STOP MCHN), blik indikace vedle tlatka O/s (START/PAUZA). Po stopu mchn se mus nejprve oderpat voda: Bu stisknete tlatko O/s (START/PAUZA) (pitom se erp voda a prdlo se podle probhajcho programu odsteuje; po optovnm stisknut tlatka O/s (START/ PAUZA) lze poet otek odsteovn i bhem odsteovn jest mnit), nebo otote voli programu na I (VYPNUTO), pak na C (ERPN) a stisknete tlatko O/s (START/PAUZA) (voda se oderp bez odsteovn), nebo otote voli programu na I (VYPNUTO), pak na D (ODSTEOVN) nebo F (SETRN ODSTEOVN), a stisknete tlatko O/s (START/PAUZA) (voda se oderp a prdlo se odsteuje nebo setrn odsteuje). Plnic dvka jen opete, aby mohla automatick praka provtrat. 3 Svt-li indikace (PEDVKOVNO), tak bylo pouzito v probhlm programu plis mnoho pracho prostedku. Pi pstm pran dbejte na daje o dvkovn vydan vrobcem pracch prostedk, jakoz i na plnic mnozstv. Nebude-li se automatick praky po dels dobu pouzvat: Zavete vodovodn kohoutek a automatickou praku odpojte od st. 25 Nvod k pouzit Programov tabulky Pran V nsledujcm nebudou uvedena vsechna mozn nastaven, nbrz pouze uziten nastaven a nastaven bzn pouzvan. Druh prdla, znaka osetovn max. plnic mnozstv1) (hmotnost zasucha)2) Voli programu teplota t (PRDLO NA VYVKU/BAREVN PRDLO) 95 t (PRDLO NA VYVKU/BAREVN PRDLO) E t (PRDLO NA VYVKU/BAREVN PRDLO) 30 az 60 } (SNADNO UDRZOVATELN) 40 az 60 < (SNADNO ZEHLITELN)5) 40 mozn pdavn programy k (PEDPRKA) q (NAMEN) ] (KRTK) (SKVRNY) k (PEDPRKA) q (NAMEN) (SKVRNY) k (PEDPRKA) q (NAMEN) ] (KRTK)3) (SKVRNY)4) k (PEDPRKA) q (NAMEN) ] (KRTK) (SKVRNY) prdlo na vyvku Program s sporou energie: prdlo na vyvku prdlo na vyvku 5kg 5kg 5kg Snadno udrzovateln 2, 5kg 1kg 26 Nvod k pouzit max. Pezkousejte kladen vtokov hadice a ppadn odstrate msto ohybu nebo vyistte odpadn erpadlo a rovnz odstrate ciz tlesa z pouzdra erpadla. Prac prostedek dvkujte pesn podle daj vrobce. Sto ve sroubovm spojen pvodn hadice je ucpno. Vodovodn kohoutek je zvpenatl nebo zvadn. Ped odsteovnm nelze vodu pln oderpat, protoze je vtokov hadice ohnut nebo je odpadn erpadlo ucpan. Pravdpodobn bylo naplnno plis mnoho pracho prostedku. 32 Nvod k pouzit Problm Pravdpodobn pina Sroubov spojen na pvodn hadici je netsn. Program znovu spust'te. Hadici k nouzovmu vyprazdovn sprvn uzavete (viz odstavec Hadice k nouzovmu "Proveden nouzovho vyprazdovn nen sprvn vyprazdovn") Pi netsn uzavena, pop. Nebyl vplchnut avivzn prostedek, pihrdka na osetovac prostedky je naplnna vodou. Vlozka pro avivzn prostedky nen sprvn nasazena v pihrdce pro osetovac prostedky nebo je ucpan. Vyistte zsuvku na prac prostedky, vlozku na avivzn prostedek pevn nasate. U snadno udrzovatelnch textili zvolte program < (SNADNO ZEHLITELN). Buben naplte co mozn nejvce malmi i velkmi kusy prdla. Prdlo je znan zmakan. Pravdpodobn bylo naplnno plis mnoho prdla. Prdlo nen tak dobe Prdlo nebylo ped odstedn jako odstednm v bubnu obvykle. rovnomrn rozlozen. 33 Nvod k pouzit Problm Pravdpodobn pina Ve vtokov hadici je ohnut. [. . . ] Pvodn hadici neklate kolmo dol, nbrz ji otote podle obrzku doprava nebo doleva. Hadici s pmou ppojkou pipojte k vodovodnmu kohoutku se sroubovm zvitem o R 3/4 (palec). Ped uvedenm automatick praky do provozu pezkousejte pomalm otoenm vodovodnho kohoutku, je-li ppojka tsn. 47 Nvod k postaven a pipojen Vtok vody Vtokovou hadici lze pipojit bu k sifonu nebo zavsit do umyvadla i vlevov msy, pop. 3 m na podlaze a pak az 80 cm nahoru) se sm pouzt pouze originlnch hadic. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 56390-11-13

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 56390-11-13 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag