Návod k použití PHILIPS 56383-31-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 56383-31-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 56383-31-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 56383-31-16.


PHILIPS 56383-31-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 56383-31-16 BROCHURE (983 ko)
   PHILIPS 56383-31-16 QUICK START GUIDE (1127 ko)
   PHILIPS 56383-31-16 BROCHURE (1030 ko)
   PHILIPS 56383-31-16 QUICK START GUIDE (1127 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 56383-31-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Instalaci a úvodní seízení trouby MUSÍ provést kvalifikovaný pracovník v souladu s platnými pedpisy. V této brozue jsou uvedeny i píslusné instalacní pokyny pro technika. vysokotlakým cisticím zaízením na páru. Ped kazdou údrzbou nebo cistním vzdy vypnte hlavní vypínac pípojky sporáku a nechte spotebic vychladnout. [. . . ] 3) umozuje automatické vypnutí trouby po uplynutí nastaveného casu. Po skoncení pecení zazní zvukový signál. Dobu pecení je mozné nastavit na maximáln 90 minut. Jídlo vlozte do trouby a otocte ovladacem funkcí trouby a ovladacem termostatu na pozadované nastavení. Ovladacem casového spínace otocte do maximální casové polohy ("90"), a pak jím pootocte zpt na pozadovaný cas pecení. Po uplynutí nastavené doby pecení zazní zvukový signál a trouba se automaticky vypne. Pootocením ovladace na nastavíte troubu na rucní ovládání. 90 75 15 10 5 30 Obr. 3 Kontrolka termostatu Tato kontrolka zhasne, kdyz se trouba zaheje na nastavenou teplotu, a znovu se rozsvítí pi zásahu termostatu za úcelem stabilizace teploty. Provozní kontrolka Signalizuje zapnutí jednoho nebo více topných prvk. Bezpecnostní termostat Trouba je vybavena bezpecnostním termostatem, který v pípad nutnosti perusí dodávku proudu, aby pi nesprávném pouzití trouby nebo vadném prvku nedoslo k nadmrnému pehátí trouby. Jakmile teplota trouby klesne na normální hodnoty, provoz se obnoví automaticky. Pokud termostat perusí provoz, protoze jste troubu pouzili nevhodným zpsobem, stací pockat, az trouba vychladne, a mzete ji opt pouzít. Jestlize ale termostat zasáhl z dvodu vadného prvku, je nutné zavolat do servisu. Chladicí ventilátor ovládacích prvk (pouze pro mod. Bílé maso, drbez a ryby naopak vyzadují nízkou teplotu pecení (150 -175 °C). Písady do omácky nebo sávy pidejte do pekáce hned na zacátku jen tehdy, je-li doba pecení krátká. Pi delsím pecení je pidejte az v poslední plhodin. Jednoduchý zpsob, jak zjistit, zda je maso upecené, je stlacit je lzící; pokud maso pod tlakem nepovolí, znamená to, ze je dobe upecené. V pípad hovzí pecen a hovzích plátk, kdy má vnitek zstat pkn zarzovlý, musí být doba pecení krátká. Maso mzete péct v pekáci nebo pímo na polici, pak ale musíte pod polici polozit hluboký plech na zachycení vytékající sávy. Jestlize pecete velmi tucné jídlo, polozte maso pímo na grilovací mízku a grilovací mízku nad hluboký plech na zachycení tuku, aby se trouba nezaspinila. Po dopecení nechte maso odpocívat alespo po dobu 15 minut, a teprve potom ho krájejte, aby nevytekla sáva. Doporucujeme nalít do hlubokého plechu na zachycení tuku trochu vody, která zabrání pi prudkém pecení vzniku koue v troub a pilít dalsí malé mnozství vody pi dusení, pokud se voda pílis vypauje, aby se netvoila pára. Ped podáváním na stl mzete v troub udrzovat rzné chody v teple, troubu nezapomete nastavit na minimální teplotu. - Na dno trouby nestavte zádné pedmty, ani zádnou cást trouby nezakrývejte pi pecení hliníkovou fólií; mohlo by se hromadit teplo, které by ovlivnilo výsledky pecení a poskodilo smalt trouby. Nádoby, záruvzdorné nádoby i hliníkové fólie vzdy dávejte na police trouby. Doby vaení/pecení Doba vaení/pecení zálezí na typu potravin, jejich konzistenci a mnozství. [. . . ] nebo Kupte novou zárovku do trouby v místním servisu a vymte zárovku podle pokyn v tomto návodu. ite se pokyny uvedenými v tomto návodu, zejména cástí "Rady a tipy pro pouzití trouby". Po dokoncení pecení nenechávejte jídlo v troub déle nez 15-20 minut. Kontrolka trouby se nerozsvítila. Dokoncení jídel trvá pílis dlouho, nebo se pipraví pílis rychle. Na jídle a na vnitní stran trouby se usazuje pára a kondenzát. 88 Servis a náhradní díly Jestlize spotebic nefunguje správn ani po provedení výse uvedených kontrol, obrate se na místní servisní stedisko. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 56383-31-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 56383-31-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag