Návod k použití PHILIPS 46PFL6606T

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 46PFL6606T. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 46PFL6606T bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 46PFL6606T.


PHILIPS 46PFL6606T : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2509 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 46PFL6606T QUICK START GUIDE (1365 ko)
   PHILIPS 46PFL6606T (2459 ko)
   PHILIPS 46PFL6606T BROCHURE (2532 ko)
   PHILIPS 46PFL6606T QUICK START GUIDE (1365 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 46PFL6606T

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] EN Note The feature to hide and unhide channels is not available in TVs shipped after February 2012. Poznámka Funkce skrývání a rusení skrývání kanál není u televizor dodaných po únoru 2012 dostupná. Note Funktionen til at skjule/vise kanaler er ikke tilgængelig i tv'er, der leveres efter februar 2012. Hinweis Die Funktion für das Ausblenden und Einblenden von Sendern ist bei Fernsehern nicht verfügbar, die nach Februar 2012 ausgeliefert werden. [. . . ] Podstránky se zobrazují na pruhu vedle hlavního císla stránky. Pokud jsou na stránce teletextu dostupné podstránky, vyberete je stisknutím tlacítek nebo . Teletext 2. 5 Teletext 2. 5 nabízí více barev a lepsí grafiku ne bný teletext. Pokud je teletext 2. 5 vysílán kanálem, je ve výchozím nastavení zapnutý. Vyberte monost [Nastavení] > [Nastavení TV] > [Pedvolby]. Vyberte monosti [Teletext 2. 5] > [Zapnuto] nebo [Vypnuto] a poté stisknte tlacítko OK. Hledat 1. V reimu teletextu zvýraznte stisknutím tlacítka OK první slovo nebo císlo. Stisknutím tlacítka Navigacní tlacítka pejdete na slovo nebo císlo, které se má vyhledat. Chcete-li ukoncit funkci vyhledání, drte tlacítko stisknuté, dokud se nezrusí zvýraznní slova nebo císla. CZ 33 Nastavení zámku a casovace Hodiny Na obrazovce televizoru lze zobrazit hodiny. Hodiny zobrazují cas, který byl naposledy odeslán poskytovatelem vasich televizních slueb. Pi sledování televizoru stisknte tlacítko OPTIONS. Hodiny se zobrazují v dolním pravém rohu televizní obrazovky. Zmna reimu hodin Reim hodin je automaticky synchronizován s ohledem na cas UTC. Pokud vás televizor penosy UTC nepijímá, zmte reim hodin na [Rucn]. Vyberte monost [Nastavení] > [Nastavení TV] > [Pedvolby]. Vyberte monosti [Automatický] > [Rucn] nebo [Podle zem] a poté stisknte tlacítko OK. Aktivace nebo deaktivace letního casu Pokud je reim hodin nastaven na [Podle zem], mete podle vaseho casového pásma aktivovat nebo deaktivovat letní cas. V nabídce [Hodiny] zvolte monosti [Letní cas] > [Letní cas] nebo [Standardní cas] a poté stisknte tlacítko OK. Rucní nastavení casu televizoru Je-li reim hodin nastaven na monost [Rucn], datum a cas nastavte rucn. V nabídce [Hodiny] zvolte monost [Datum] nebo [Cas] a stisknte tlacítko OK. Vyberte monost [Hotovo], poté stisknte tlacítko OK. casovac Automatické vypnutí pepne televizor po urcité dob do pohotovostního reimu. Televizor mete bu vypnout díve, nebo bhem odpocítávání automatického vypnutí nastavit nový cas. Vyberte monosti [Nastavení] > [Nastavení TV] > [Pedvolby] > [Automatické vypnutí]. [. . . ] Software s oteveným zdrojovým kódem Spolecnost Philips Electronics Singapore Pte Ltd tímto nabízí, ze na vyzádání poskytne úplnou kopii píslusného zdrojového kódu softwarových balíck s oteveným kódem a chránných autorskými zákony, které jsou pouzity v tomto výrobku, pro který je tato nabídka vyzadována píslusnými licencemi. Tato nabídka je platná po dobu tí let od zakoupení výrobku a je k dispozici kazdému, kdo obdrzí tuto informaci. Chcete-li získat zdrojový kód, kontaktujte open. source@philips. com. Jestlize si nepejete pouzít e-mail nebo neobdrzíte odpov bhem týdne, napiste v anglictin na adresu , , Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P. O. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 46PFL6606T

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 46PFL6606T bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag