Návod k použití PHILIPS 45938-30-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 45938-30-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 45938-30-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 45938-30-16.


PHILIPS 45938-30-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 45938-30-16 BROCHURE (813 ko)
   PHILIPS 45938-30-16 QUICK START GUIDE (820 ko)
   PHILIPS 45938-30-16 BROCHURE (881 ko)
   PHILIPS 45938-30-16 QUICK START GUIDE (820 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 45938-30-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Následující upozornní poskytujeme v zájmu celkové bezpecnosti. Ped instalací spotebice a jeho pouzíváním si je musíte pecliv pecíst. Instalace · Kdyz spotebic vybalíte, zkontrolujte, zda není poskozen. Jestlize máte njaké pochybnosti, spotebic nepouzívejte a kontaktujte servisní stedisko. · Vsechen vnitní obalový materiál se ped pouzíváním spotebice musí odstranit. [. . . ] · SPIN StisknTMte tlacítko RESET dvakrát; zhasnou kontrolky u funkcí WASH a RINSES. Príklad: V tomto prípadTM pracka vykoná funkci máchání a odstredování. jednou; zhasne , 10 Tlacítko DELAY OPOZDÈNÉ SPOUSTÈNÍ Prostrednictvím tohoto tlacítka je mozno oddálit spustTMní programu az o 23 hodin. Na displeji se asi na 3 sekund objeví císlice, oznacující pozadované zpozdTMní; poté se objeví doba trvání programu. OpozdTMné spustTMní musíte nastavit po zvolení programu a pred zapnutím tlacítka START/PAUSE. casová hodnota na displeji se bude odpocítávat v celych hodinách. Dobu zpozdTMní mzete zmTMnit kdykoliv predtím, nez stisknete tlacítko START/PAUSE. Pokud jste jiz zapnuli tlacítko START/PAUSE a prejete si zmTMnit nebo zrusit zpozdTMní, postupujte následovnTM: · uvedte prístroj do stavu pauzy tlacítkem START/PAUSE; · podrzte stisknuté tlacítko DELAY do té doby, dokud se na displeji neukáze novTM pozadovaná hodnota, anebo · pokud chcete zpozdTMní úplnTM zrusit, stisknTMte tlacítko DELAY jednou a na displeji se objeví "0h"; · stisknTMte opTMt tlacítko START/PAUSE. Dvírka pracky budou uzamcena po celou dobu, kdy bude prístroj cekat na opozdTMné spustTMní. V prípadTM, ze byste potrebovali dvírka bTMhem této doby otevrít, musíte nejprve uvést prístroj do pauzy, a to stisknutím tlacítka START/PAUSE. Po zavrení dvírek znovu stisknTMte tlacítko START/PAUSE. - vybrat TYP TKANINY pomocí odpovídajícího tlacítka; 11 Kontrolky fází programu Pri nastavení pracího programu se rozsvítí kontrolky odpovídající jednotlivym fázím, z nichz se program skládá. · Pokud je pracka vypnutá, je zapotrebí: - zapnout prístroj tlacítkem ON/OFF; - nastavit program podle vyse uvedeného postupu. Se záclonami zacházejte se zvlástní pécí. Odstrate hácky, nebo je upevnte do njakého pytlíku nebo sí ky. Maximální nápl prádla Doporucené nápln jsou vyznaceny na kartách program. Vseobecn platí tyto zásady: bavlna, len: plný buben, ale prádlo nepchovat syntetika: buben plný do poloviny CESKY pro normáln zaspinné bílé bavlnné a lnné prádlo (nap. utrky, rucníky, ubrusy, prostradla atd. ). 132990110·cz 17-11-2003 12:26 Pagina 34 Rtnka: Navlhcete acetonem jako v pedchozím pípad a pak skvrny osetete metylalkoholem. Z bílého prádla zbytky odstrate pomocí blicího prostedku. Cervené víno: Namocte do vody s pracím prostedkem, vymáchejte a osetete kyselinou octovou nebo citronovou a vymáchejte. Inkoust: Podle druhu inkoustu navlhcete tkaninu nejprve acetonem (*), pak kyselinou octovou; zbylé stopy na bílém prádle osetete blicím prostedkem a pak ádn vymáchejte. Skvrny od dehtu: Nejprve skvrny osetete odstraovacem skvrn, metylalkoholovým nebo benzinovým, a pak vytete pastovým cisticím prostedkem. (*) na umlé hedvábí aceton nepouzívejte! Mnozství pouzitého pracího prostedku Druh a mnozství pracího prostedku bude záviset na druhu tkaniny, velikosti nápln, stupni zaspinní a tvrdosti pouzité vody. Informace o tvrdosti vody ve vasí oblasti vám poskytne píslusná vodárenská spolecnost, nebo úady místní správy. Dodrzujte pokyny výrobce k mnozství pouzitého prostedku. [. . . ] · Pracka se dotyká stTMny anebo okolního zarízení. · Pracka nebyla uvedena do vodorovní a stabilní polohy (vykonejte diagonální kontrolu). · V bubnu se nachází nedostatecné mnozství prádla. · Doposud nedoslo k uvolnTMní zavíracího mechanizmu. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 45938-30-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 45938-30-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag