Návod k použití PHILIPS 45576-17-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 45576-17-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 45576-17-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 45576-17-16.


PHILIPS 45576-17-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 45576-17-16 BROCHURE (963 ko)
   PHILIPS 45576-17-16 QUICK START GUIDE (1703 ko)
   PHILIPS 45576-17-16 BROCHURE (929 ko)
   PHILIPS 45576-17-16 QUICK START GUIDE (1703 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 45576-17-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Následující upozornní poskytujeme v zájmu celkové bezpecnosti. Ped instalací spotebice a jeho pouzíváním si je musíte pecliv pecíst. Instalace · Kdyz spotebic vybalíte, zkontrolujte, zda není poskozen. Jestlize máte njaké pochybnosti, spotebic nepouzívejte a kontaktujte servisní stedisko. · Vsechen vnitní obalový materiál se ped pouzíváním spotebice musí odstranit. [. . . ] Dvírka pracky budou uzamcena po celou dobu, kdy bude prístroj cekat na opozdTMné spustTMní. V prípadTM, ze byste potrebovali dvírka bTMhem této doby otevrít, musíte nejprve uvést prístroj do pauzy, a to stisknutím tlacítka START/PAUZA. Po zavrení dvírek znovu stisknTMte tlacítko START/PAUZA. Toto tlacítko vám také umozní nastavit samostatnTM programy jako RINSES, SPIN nebo DRAIN. · Pokud je pracka zapnutá, nebot právTM dokoncila prací cyklus, je treba: - stisknout jednou nebo opakovanTM tlacítko RESET aby doslo ke smazání predchozího programu (na displeji se objeví tri blikající pomlcky); - zvolit si speciální program: · RINSES StisknTMte tlacítko RESET kontrolka u funkce WASH. · SPIN StisknTMte tlacítko RESET dvakrát; zhasnou kontrolky u funkcí WASH a RINSES. Príklad: V tomto prípadTM pracka vykoná funkci máchání a odstredování. jednou; zhasne , - vybrat TYP TKANINY pomocí odpovídajícího tlacítka; 11 Kontrolky fází programu Pri nastavení pracího programu se rozsvítí kontrolky odpovídající jednotlivym fázím, z nichz se program skládá. Po spustTMní programu zstane rozsvícená jen kontrolka odpovídající právTM probíhající fázi. · Pokud je pracka vypnutá, je zapotrebí: - zapnout prístroj tlacítkem ON/OFF; - nastavit program podle vyse uvedeného postupu. 11 CESKY Rady pro praní Tídní prádla Sledujte symboly s kódy pro praní na kazdé visacce odvu a dodrzujte pokyny výrobce pro praní. Prádlo ti te podle druhu prádla následovn: bílé, barevné, syntetika, jemné prádlo, vlna. choulostivé prádlo a vlna: buben plný ne více jak z jedné tetiny. Praní s maximální náplní prádla v bubnu umozuje nejefektivnjsí vyuzití vody a energie. U siln zaspinného prádla nápl snizte. Hmotnost prádla Dále uvedené hodnoty jsou jen orientacní: koupací plás ubrousek povlak prosívané pikrývky prostradlo povlak polstáe ubrus vytírací rucník utrka nocní prádlo dámské kalhotky pánská pracovní kosile pánská kosile pánské pyzamo blza pánské spodky 1200 g 100 g 700 g 500 g 200 g 250 g 200 g 100 g 200 g 100 g 600 g 200 g 500 g 100 g 100 g Teploty 95° pro normáln zaspinné bílé bavlnné a lnné prádlo (nap. Z bílého prádla zbytky odstrate pomocí blicího prostedku. Cervené víno: Namocte do vody s pracím prostedkem, vymáchejte a osetete kyselinou octovou nebo citronovou a vymáchejte. Inkoust: Podle druhu inkoustu navlhcete tkaninu nejprve acetonem (*), pak kyselinou octovou; zbylé stopy na bílém prádle osetete blicím prostedkem a pak ádn vymáchejte. Skvrny od dehtu: Nejprve skvrny osetete odstraovacem skvrn, metylalkoholovým nebo benzinovým, a pak vytete pastovým cisticím prostedkem. (*) na umlé hedvábí aceton nepouzívejte! Mnozství pouzitého pracího prostedku Druh a mnozství pracího prostedku bude záviset na druhu tkaniny, velikosti nápln, stupni zaspinní a tvrdosti pouzité vody. Informace o tvrdosti vody ve vasí oblasti vám poskytne píslusná vodárenská spolecnost, nebo úady místní správy. Dodrzujte pokyny výrobce k mnozství pouzitého prostedku. Mensí mnozství pracího prostedku pouzívejte tehdy, kdyz: perete malé mnozství prádla, prádlo je lehce zaspinné, pi praní se tvoí velké mnozství pny Prací prostedky a písady Dobré výsledky praní závisí také na volb pracího prostedku a pouzití správného mnozství, aby nedocházelo k plýtvání a poskozování zivotního prostedí. Ackoli jsou biologicky odbouratelné, prací prostedky obsahují látky, které ve velkých mnozstvích mohou zmnit jemnou rovnováhu existující v pírod. Volba pracího prostedku bude záviset na druhu tkaniny (choulostivá, vlnná, bavlnná, atd. ), barv, na prací teplot a stupni zaspinní. V tomto spotebici se mohou pouzívat vsechny bzn dostupné prací prostedky, urcené pro automatické pracky: - práskové prostedky pro vsechny druhy tkanin, - práskové prostedky pro choulostivé tkaniny (max. [. . . ] K této operaci mze dojít nTMkolikrát, dríve nez se podarí automaticky zabezpecit jeho rovnomTMrné rozlození. V prípadTM, ze i po uplynutí 10 minut zstává prádlo nerovnomTMrnTM rozlozeno v bubnu, nedojde k zahájení odstredování. V takovém prípadTM je treba rozlozit prádlo v bubnu rucnTM a opTMtovnTM zvolit program pro odstredování. · Soucástí pracky je motor, ktery vydává, ve srovnání s klasickym motorem, odlisny zvuk. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 45576-17-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 45576-17-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag