Návod k použití PHILIPS 455733116

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 455733116. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 455733116 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 455733116.


PHILIPS 455733116 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 455733116 QUICK START GUIDE (5407 ko)
   PHILIPS 455733116 QUICK START GUIDE (5407 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 455733116

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Záruka Philips je platná, pokud je výrobek používán pro navrženou potřebu v souladu s návodem a po přiložení originálu faktury nebo pokladním dokladem, označujícím datum nákupu, jméno prodejce a modelové a výrobní číslo výrobku. • Vždy používejte napájecí kabel schválený společností Philips. Pokud napájecí kabel chybí, obraťte se na nejbližší servisní středisko. (Viz informace o střediscích zákaznické péče) • Během používání nevystavujte monitor nadměrným otřesům nebo nárazům. • Při používání nebo přemísťování do monitoru nekopejte a zabraňte případnému pádu. [. . . ] • Nativní rozlišení: 1920x1080 • Kontrast: 50% • Jas: 250 nitů • Barevná teplota: 6500 K s plně bílým vzorkem Poznámka Tyto údaje se mohou změnit bez předchozího oznámení. 455733116, 234E5QHAW : Definice řízení spotřeby Režim VESA Video H-synch. Ano Ne Ano Ne 29, 1 W (typ. ) 41, 4 W (max. ) 0, 5 W (typ. ) 0, 3 W (typ. ) Barva indikátoru LED Bílá Bílá (bliká) VYP. 234E5QHSB, 234E5QHSW : Definice řízení spotřeby Režim VESA Video H-synch. Ano Ne Ano Ne 28, 4 W (typ. ) 0, 5 W (typ. ) 0, 3 W (typ. ) Barva indikátoru LED Bílá Bílá (bliká) VYP. 22 6. Informace o regulaci 6. Informace o regulaci Lead-free Product Lead free display promotes environmentally sound recovery and disposal of waste from electrical and electronic equipment. Toxic substances like Lead has been eliminated and compliance with European community’s stringent RoHs directive mandating restrictions on hazardous substances in electrical and electronic equipment have been adhered to in order to make Philips monitors safe to use throughout its life cycle. CE Declaration of Conformity This product is in conformity with the following standards • EN60950-1:2006+A11:2009+A1: 2010+A12:2011 (Safety requirement of Information Technology Equipment). • EN55022:2010(Radio Disturbance requirement of Information Technology Equipment). • EN55024:2010 (Immunity requirement of Information Technology Equipment). • EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009 (Limits for Harmonic Current Emission). • EN61000-3-3:2008 (Limitation of Voltage Fluctuation and Flicker) following provisions of directives applicable. 1275/2008 Implementing Directive for Standby and Off mode power consumption) And is produced by a manufacturing organization on ISO9000 level. • ISO9241-307:2008 (Ergonomic requirement, Analysis and compliance test methods for electronic visual displays). • Demander l’aide du marchand ou d’un technicien chevronné en radio/télévision. Toutes modifications n'ayant pas reçu l'approbation des services compétents en matière de conformité est susceptible d'interdire à l'utilisateur l'usage du présent équipement. N'utiliser que des câbles RF armés pour les connections avec des ordinateurs ou périphériques. CET APPAREIL NUMERIQUE DE LA CLASSE B RESPECTE TOUTES LES EXIGENCES DU REGLEMENT SUR LE MATERIEL BROUILLEUR DU CANADA. EN 55022 Compliance (Czech Republic Only) Polish Center for Testing and Certification Notice The equipment should draw power from a socket with an attached protection circuit (a three-prong socket). All equipment that works together (computer, monitor, printer, and so on) should have the same power supply source. The phasing conductor of the room's electrical installation should have a reserve short-circuit protection device in the form of a fuse with a nominal value no larger than 16 amperes (A). To completely switch off the equipment, the power supply cable must be removed from the power supply socket, which should be located near the equipment and easily accessible. A protection mark "B" confirms that the equipment is in compliance with the protection usage requirements of standards PN-93/T-42107 and PN-89/E-06251. 25 6. Informace o regulaci North Europe (Nordic Countries) Information Placering/Ventilation VARNING: FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE OCH UTTAG ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄR DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅPLATS. Placering/Ventilation ADVARSEL: S Ø R G V E D P L AC E R I N G E N F O R , AT NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT ER NEMT TILGÆNGELIGE. Paikka/Ilmankierto VAROITUS: SIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO VO I DA A N TA RV I T TA E S S A H E L P O S T I IRROTTAA PISTORASIASTA. [. . . ] Odp. : Dlouhodobé nepřerušované zobrazení nehybného nebo statického obrazu může způsobit „vypálení“ obrazovky, rovněž známé jako „dosvit“ nebo „zobrazení duchů“. „Vypálení“, „dosvit“ nebo „zobrazení duchů“ je dobře známý jev u technologie panelů LCD. Ve většině případů „vypálení“, „dosvit“ nebo „zobrazení duchů“ postupně zmizí po určité době mimo provoz. Před ponecháním monitoru bez dozoru vždy aktivujte spořič obrazovky. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 455733116

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 455733116 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag