Návod k použití PHILIPS 45567-93-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 45567-93-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 45567-93-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 45567-93-16.


PHILIPS 45567-93-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 45567-93-16 BROCHURE (962 ko)
   PHILIPS 45567-93-16 QUICK START GUIDE (1544 ko)
   PHILIPS 45567-93-16 BROCHURE (814 ko)
   PHILIPS 45567-93-16 QUICK START GUIDE (1544 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 45567-93-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Tulipán oznacuje rady a doporucení k hospodárnému vyuzívání spotebice s ohledem na zivotní prostedí. Obsah Dlezité informace . 5 Ovládací panel a jeho funkce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 6 Tabulka program . 26 125986690. qxp 2007-06-18 13:28 Page 3 Dlezité informace V zájmu své bezpecnosti a správného chodu spotebice si ped jeho instalací a prvním pouzitím pozorn pectte návod k pouzití vcetn rad a upozornní. K ochran ped nezádoucími omyly a nehodami je dlezité, aby se vsechny osoby, které budou pouzívat tento spotebic, seznámily s jeho provozem a Vseobecné bezpecnostní informace bezpecnostními funkcemi. [. . . ] Dlezitá informace: Pivodní kabel musí zstat pistup ný i po instalaci pístroje. Zmna smru otevírání dvíek Stranu dveního závsu u dvíek spotebice lze zmnit, je li to nutné k usnadnní vkládání a vyjímání prádla. Strana dveního závsu se nesmí vymnit, pokud by se pak dvení závs spotebice nacházel na protilehlé stran dveního závsu protilehlých dveí Dlezitá informace: V pípad poteby zmnit smr otevírání dvíek se obrate na autori zované servisní stedisko Zanussi. 22 125986690. qxp 2007-06-18 13:29 Page 23 Likvidace · Obalové materiály Materiály oznacené symbolem recyklovatelné. >PE<=polyethylen >PS<=polystyren >PP<=polypropylen K jejich druhotnému vyuzití musí být tyto materiály vhozeny do píslusnych kontejner. jsou · Pístroj Pi vyazení vaseho starého pístroje pouzijte jen autorizované skládky. Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, ze tento výrobek nepatí do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sbrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zaízení. Zajistním správné likvidace tohoto výrobku pomzete zabránit negativním dsledkm pro zivotní prostedí a lid ské zdraví, které by jinak byly zp sobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobnjsí informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u pís lusného místního úadu, sluzby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchod, kde jste výrobek zakoupili. Rady pro ochranu zivotního prostedí Doporucujeme vám ídit se pi pouzívání zaízení následujícími pokyny, které vám umozní usetit elektrickou energii a chránit zivotní prostedí: ·Ped pouzitím zaízení zcela naplte buben. ·Ped susením prádlo ádn vyzdíme jte. Pokles spoteby elektrické energie a zkrácení doby susení je pímo úmrný zvýsení rychlosti otácení pi odsteování. ·Doporucuje se nesusit prádlo pílis dlouho, aby nedoslo ke vzniku záhy b k nadmrné spoteb elektrické energie. 49 27 125986690_hr. qxp 2007-06-18 13:38 Page 28 Informacije o sigurnosti U interesu vase sigurnosti i radi osiguravanja ispravne uporabe, prije postavljanja i prvog koristenja ureaja pazljivo procitajte ove upute za uporabu, ukljucujui savjete i upozorenja. Kako biste izbjegli nepotrebne greske i nezgode, vazno je osigurati da sve osobe koje koriste ureaj vrlo dobro poznaju njegov nacin rada i sigurnosne karakteristike. Sacuvajte ove upute i osigurajte se da ostanu uz ureaj ako ga selite ili prodajete, tako da je svatko tko ga koristi dobro upoznat s radom i sigurnosu ureaja. Informacije o sigurnosti · Opasna je izmjena specifikacija ili pokusaj izmjene ovog proizvoda na bilo koji nacin. · Ovaj ureaj nije namijenjen koristenju osoba (ukljucujui djecu) koje imaju sman jene fizicke ili senzorne sposobnosti, ili su bez iskustva ili znanja, osim ako su nadgledane ili ako su dobile upute vezane uz koristenje ureaja od osobe koja je odgovorna za njihovu sigurnost. · Nemojte dopustiti malim kunim ljubim cima da se popnu u bubanj. · Predmeti kao sto su kovanice, sig urnosne igle, pribadace, vijci, kamenje i ostali tvrdi, ostri materijali mogu uzrokovati veliku stetu i ne smiju se stavljati u ureaj. · Kako biste sprijecili opasnost od pozara koji moze prouzrociti prekomjerno suenje, nemojte susiti u ureaju sljedee predmete: jastuke, poplune i slicno (ti predmeti aku muliraju toplinu). · Predmeti kao sto su plastika (lateks pjena), kape za tusiranje, vodonepro pusne tkanine, predmeti s postavom od gume te rublje ili jastucnice s plasticnim umetcima ne smiju se susiti u susilici. · Uvijek iskljucite perilicu nakon uporabe, cisenja i odrzavanja. Popravci koje izvrse osobe bez 28 potrebnog iskustva mogu prouzrokovati ozljede ili teska osteenja. · Predmeti koji su zaprljani tvarima kao sto su jestivo ulje, aceton, benzin, petrolej, odstranjivaci mrlja, terpentin, vosak ili odstranjivaci voska trebaju se oprati u vruoj vodi s dodatnom kolicinom deterdzenta, prije susenja u susilici. [. . . ] Promjena smjera otvaranja vrata nije mogua ako nakon ove operacije ure aj bude postavljen iza vrata sa sarkom na suprotnoj strani od sarke na ureaju. Molimo da stupite u kontakt sa najblizim ovlastenim servisnim cen trom. Provjerite da li vasa kuna elektricna instalacija moze podnijeti maksimalnu snagu stroja, uzimajui u obzir i ostale ureaje prikljucene na istu instalaciju. Vazno!Kabel mreznog napajanja mora biti dostupan nakon postavljanja ure aja. 47 125986690_hr. qxp 2007-06-18 13:40 Page 48 Briga za okolis Materijal za pakiranje Materijali oznaceni simbolom mogu se reciklirati. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 45567-93-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 45567-93-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag