Návod k použití PHILIPS 45567-31-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 45567-31-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 45567-31-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 45567-31-16.


PHILIPS 45567-31-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 45567-31-16 BROCHURE (814 ko)
   PHILIPS 45567-31-16 QUICK START GUIDE (1544 ko)
   PHILIPS 45567-31-16 BROCHURE (780 ko)
   PHILIPS 45567-31-16 QUICK START GUIDE (1544 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 45567-31-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] · Windows Media Player® je registrovaná ochranná známka spolecnosti Microsoft Corporation. Vypnutí telefonu pi doplování paliva Nepouzívejte telefon u benzínového cerpadla nebo v blízkosti paliv ci chemikálií. Vypnutí telefonu v letadle Mobilní telefony mohou zpsobit rusení rzných pístroj. Pouzití mobilního telefonu v letadle je nezákonné a také nebezpecné. Vypnutí telefonu v blízkosti jakýchkoliv zdravotnických pístroj Nemocnice nebo zdravotnická zaízení mohou vyuzívat pístroje citlivé na externí elektromagnetické záení na rádiové frekvenci. [. . . ] Dostupné rádiové stanice se automaticky ulozí. Na obrazovce rádia, mzete stisknutím [Doleva] a [Doprava] vybrat pozadovanou stanici. Stisknte <Moznosti> a vyberte polozku Pidat k oblíbeným polozkám. 24 Procházení webu Spustní webového prohlízece Pouzívání cásti Kontakty Pidání kontaktu V základním rezimu stisknte <Menu> a vyberte polozku Aplikace Internet Domovská stránka. · Mezi polozkami prohlízece lze procházet stisknutím [Nahoru] nebo [Dol]. Chcete-li se vrátit na pedchozí stránku, stisknte <Zpt>. Moznosti prohlízece otevete stisknutím <Moznosti>. 1. V základním rezimu zadejte telefonní císlo a stisknte <Moznosti>. Vyberte moznost Pidat do Kontakt umístní v pamti Nový. Stisknte [Sted] nebo stisknte <Moznosti> a ulozte kontakt vybráním polozky Ulozit. Procházení webu · · · 25 Více nez jen telefon 1. Zadejte nkolik prvních písmen pozadovaného jména. Pejdte na císlo a stisknutím [Odeslat] jej vytocte nebo upravte kontaktní údaje stisknutím <Moznosti> a vybráním polozky Upravit. Otevete aplikaci, jako jsou Kontakty, Moje soubory, Kalendá, Poznámka nebo Úkol. Stisknte <Moznosti> a vyberte polozku Odeslat vizitku prostednictvím nebo Odeslat pes Bluetooth. 2. Vyberte zaízení. 29 Více nez jen telefon 4. Pokud je to nutné, zadejte PIN pro Bluetooth a stisknte <OK>. Píjem dat Dostupné aplikace · · · · 1. Pokud je to nutné, zadejte PIN pro Bluetooth a stisknte <OK>. Potvrte píjem stisknutím <Ano>. Ukoncení vsech spustných aplikací Hovor: otevení obrazovky volání. Hudební pehrávac: otevení obrazovky hudebního pehrávace. Stisknte [ Pepínání aplikací Z menu lze pepnout na jiné aplikace bez zavení menu, které pouzíváte. Pepnutí na aplikaci 2. Vyberte aplikaci. 30 Funkce menu Uvedeny vsechny funkce menu Google/Bluetooth V závislosti na zemi nebo poskytovateli sluzeb zde mze být jedno z tchto dvou menu: · Google: spustní vyhledávacího nástroje Google, který umozuje hledat informace, zprávy, obrázky a místní sluzby na webu. · Bluetooth: bezdrátové pipojení telefonu k jiným zaízením Bluetooth. V této cásti jsou krátce vysvtleny funkce menu v telefonu. Protokol hovoru Zobrazení posledních volaných, pijatých a zmeskaných hovor. Kontakty Hledání kontakt v cásti Kontakty. Zprávy Menu Popis Vytvoit zprávu Hudební pehrávac Otevení a poslech vsech hudebních soubor seazených podle urcitého klíce. Pijaté Dorucená posta Vytvoení a odeslání textových, multimediálních a e-mailových zpráv. [. . . ] Neumíst'ujte pedmty, vcetn nainstalovaných ci penosných bezdrátových zaízení, nad airbag nebo do prostoru, kam by se pípadn otevel. Je-li bezdrátové zaízení nesprávn nainstalováno a nafoukne se airbag, mze dojít k tzkému zranní. Pouzití mobilního telefonu v letadle mze být nebezpecné pro provoz letadla a navíc je nezákonné. Nedodrzování tchto pokyn mze vést k pozastavení nebo odmítnutí telefonních sluzeb, popípad k právnímu postihu píslusné osoby. · · · · · 43 Informace o ochran zdraví a bezpecnosti Péce a údrzba Vás telefon je výrobek spickové technologie a provedení a musíte s ním zacházet opatrn. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 45567-31-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 45567-31-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag