Návod k použití PHILIPS 45561-48-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 45561-48-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 45561-48-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 45561-48-16.


PHILIPS 45561-48-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 45561-48-16 BROCHURE (854 ko)
   PHILIPS 45561-48-16 QUICK START GUIDE (1740 ko)
   PHILIPS 45561-48-16 BROCHURE (820 ko)
   PHILIPS 45561-48-16 QUICK START GUIDE (1740 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 45561-48-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Pipojení vody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vyrovnání. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elektrické pipojení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Popis ovládacích prvk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] s Jemné tkaniny perte pouze v doporuceném mnozství. Praní nadmrného mnozství mze takové tkaniny poskodit. s Spotebic nepetzujte, viz píslusná cást o programech praní. s Ped otevením dveí se podívejte dovnit okénkem, abyste mli jistotu, ze je voda vypustná. Kdyby tam byla voda, dvee neotvírejte, dokud vodu nevypustíte. Jsteli na pochybách, pectte si cást "JAK DÁVKOVAT PRACÍ PROSTEDKY A PÍSADY". s Po pouzití spotebic vzdy odpojte ze zásuvky a zavete pívod vody. s Mezi jednotlivým praním nechávejte dvee mírn pootevené, aby se setilo dvení tsnní. s Ped pouzitím se musí odstranit vsechny cásti obalu a pepravní prvky. s Nedodrzení tchto pokyn mze zpsobit vázné poskození spotebice a skody na majetku. Viz píslusné cásti (vybalení) v návodu k obsluze. s Pro odstraování vnitních pepravních prvk pracka nesmí být zapojena do zásuvky. 3) Zástrcka musí pesn souhlasit se zásuvkou a musí být zapojena bez redukcí, vícenásobných vývod nebo adaptér. Jestlize je to nutné, zásuvku vymte za odpovídající. Píslusné pedpisy pro elektrickou bezpecnost vyzadují správnou ochranu ped nebezpecným dotykovým naptím. Ujistte se, ze vase zásuvka je rovnz vybavena potebnou ochranou a odpovídá platným pedpism. Výrobce nenese zádnou zodpovdnost v pípad úrazu nebo jiné události, jestlize tyto pedpisy nejsou dodrzovány. (Nikdy se nedotýkejte pracky, nebo jiného elektrického spotebice, kdyz stojíte na vlhké podlaze nebo jste bosi). 35 CESKY Dlezité upozornní: Vzdálenost od podlahy k nejvýse polozené cásti hadice by mla být mezi 60-90 cm. Hadice nesmí být ohnutá nebo zkroucená, aby nedocházelo k ucpávání. Jestli je prodlouzení hadice nevyhnutelné, nesmí pesto nikdy pesáhnout 1, 5 m a musí mít stejnou svtlost jako pvodní hadice. Pesvdcte se, ze hadice není pílis slabá. Elektrické pipojení Ped zapojením spotebice do zásuvky se ujistte, ze jsou splnny tyto pozadavky: 1) Naptí vasí elektrické instalace je shodné se jmenovitým naptím na stítku spotebice (stítek je pipevnn na zadní stran spotebice). 60 cm. Maximun Maximáln 90cm POPIS OVLÁDACÍCH PRVK Ovládací panel 1. SPUSTNÍ PRACKY Zda Zda Zda Zda Zda jsou dvee ádn zavené. [. . . ] Bílé syntetické tkaniny a svtlé barevné tkaniny lze prát pi 60°C, ale zde také bude stacit 40°C, pokud nejsou pílis zaspinné. Tmavé syntetické tkaniny, jemné tkaniny a vlna se musí prát pi teplot nizsí nez 40°C. Jestlize njaky kus prádla je oznacen stítkem se znackou 30°C, celou dávku perte pi 30°C. TABULKA SYMBOL Symboly na stítku prádla jsou velkou pomocí pi praní a osetování. prací teplota 30°C Rucní praní Vbec neperte BLENÍ Blit ve studené vod Neblit ZEHLENÍ Max. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 45561-48-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 45561-48-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag